Keresztelés és konfirmáció Csurgón

2010. november 05., péntek

A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium három diákja konfirmációi fogadalmat tett, közülük ketten pedig részesülni kívántak a keresztség sákramentumában is.

A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium közössége, mint minden évben, idén is úrvacsorás istentisztelettel ünnepelte a reformációt, most azonban különleges pillanatokkal telt meg az egyébként is ünnepi alkalom. Három diák készült konfirmációi fogadalmat tenni, közülük ketten részesülni kívántak a keresztség sákramentumában.

Október 27-én délután az iskola dísztermében – ünnepélyes keretek között, a diáktársak, a Diákpresbitérium, a tanárok és a gyülekezet képviselői előtt - sikeres konfirmációs vizsgát tettek: Flórián Rebeka és Gyenes Patrícia Veronika 10. osztályos, valamint Gyenes Marcella Kinga 9. osztályos tanulóink.

Másnap a kisiskolásoknak az iskola dísztermében Kovács Józsefné református lelkipásztor tartott gyermekistentiszteletet; a csurgói református templomban az ünnepi istentiszteleten Főtiszteletű Steinbach József püspök úr, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi elnöke hirdette Isten igéjét. Ezt követően püspök úr szolgáltatta ki a keresztség sákramentumát Marcella Kingának és Patrícia Veronikának.A fogadalomtételt Kovács József vezette, majd kézrátétellel adta Isten áldását. Az új egyháztagokat Nagytiszteletű Nagy Csaba, a Somogyi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a somogyi gyülekezetek és az iskola Igazgatótanácsának nevében.

Álljon itt néhány sor a keresztség sákramentumában részesült ifjú leány írásából:
„S elérkezett az a nap, az a pillanat, amikor bizonyságot tett róla, hogy ő készen áll arra, hogy tanulja, ismerje és értelmezze az igét. A keresztséget jelképező víz a fejére került, s lelke is mélyen beszívta, mint egy tizenhét éve szomjazó virág, ami három csepp víztől és a szavak napsugarától újra pompázott. Az angyalka hazatalált. Tudta és érezte: ott van, ahol lennie kell; megnyugodott. Még most is ott van és sok szeretettel ad hálát azoknak az embereknek, akik hozzásegítették, hogy elérje ezt a megnyugvást lelkében. Cserébe ígéri, hogy mindent megtesz azért, hogy érdemesnek bizonyuljon.”A fogadalmat tett konfirmandusok a népes diáksereggel, tanáraikkal és az iskolával együtt ünneplő evangélikus és református testvéreinkkel együtt vettek úrvacsorát. Az istentisztelet perselypénzét a Református Szeretetszolgálaton keresztül gyermekétkeztetési célokra ajánljuk fel.

A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium honlapja ide kattintva elérhető!

Melicz Marianna, Kovács József

Istent keresem

1Móz 32,23–33

„Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink