Új egyházkerületi főjegyző Királyhágómelléken

2015. július 06., hétfő

A Királyhágómelléki Egyházkerület július 4-én megtartott közgyűlése három jelölt közül Forró László hegyközkovácsi lelkipásztort választotta főjegyzővé. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a korábbi egyházkerületi főjegyző, Lukács József megbízatása nyugdíjazásával véget ért.

A másik két jelölt Kerekes József nagyváradi lelkipásztor, korábbi diakóniai, majd missziói tanácsos, valamint Fazakas Csaba temesvári lelkipásztor, a Temesvári Református Egyházmegye esperese, az Esperesek Kollégiumának elnöke volt.

Forró László 1998-tól a közigazgatási tanácsosi tisztséget töltötte be az egyházkerületnél, majd 2010-ben kórházépítéssel megbízott tanácsos lett. Főjegyzőjelölti bemutatkozásában megjegyzi, hogy püspökhelyettesként nem lehet más programja, mint amit „a püspök meghirdetett és a testületek jóvá hagytak". Különösen igaz ez szerinte időközi választás esetén, amikor „egy szolgálati ciklus utolsó évébe szükséges betagolódni". Mint írja, folytatni akarja a református kórház ügyét és a „lelkészközpontú gyülekezetek" kérdése is foglalkoztatja. „Nem a hátrányait boncolgatom, hanem keresem a megoldást a lelkészi szolgálat fokozott kiemelése és lebontása között. Meggyőződésem, hogy ennek a feszültségnek feloldása hoz változást a szolgálat minőségében" – fogalmaz.

Lukács József főjegyzői megbízatása előtt hosszú időn keresztül a szilágysomlyói egyházmegye esperese volt. Csűry István püspök egy áprilisi interjúban úgy jellemezte, hogy „tipikus szilágysági ember, aki a templomot a szíve közepén hordja mindig", és az egyház építésének különböző szegmenseiben nagy szerepet vállalt.

Forró Lászlót 2011-ben már jelölték egyházkerületi főjegyzőnek, de ekkor – mivel nem volt meg a 15 éves rendes lelkipásztori szolgálati ideje – a Romániai Református Egyház Zsinatának egy fellebbezés nyomán meghozott határozata értelmében nem tölthette be a tisztséget.

Reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.