Isten hozta Újvidéken!

2018. május 31., csütörtök

A mintegy 70 fiatal részvételével zajló ifjúsági előtalálkozó és a leköszönő vezetőtestület utolsó ülése után immár az európai keresztyén egyházak és ökumenikus szervezetek vezetői és küldöttei is megérkeztek az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) vajdasági nagygyűlésére.

Az Európai Egyházak Konferenciája a korábbinál is nagyobb figyelmet szentelt a fiatalok bevonására a kontinens keresztyén közösségét és társadalmait érintő legfontosabb kérdések és kihívások megvitatásába. A hetven fiatal között voltak a rendezvény lebonyolításában segédkező önkéntesek, azaz stewardok éppúgy, mint a tagegyházak 30 évnél fiatalabb hivatalos, szavazati joggal felruházott delegáltjai, illetve most először fiatal szakértők, akik tanácskozási joggal, tanácsadóként vesznek részt a nagygyűlésen. Az előtalálkozó résztvevőinek egytizedét tették ki az anyaországból és Vajdaságból érkező magyar református ifjak.

A kontinens minden részéből Újvidékre sereglett ortodox, református, evangélikus, metodista, baptista és ó-katolikus fiatalok lelki programokon, rendhagyó istentiszteleteken, közös imádság és kulturális kalandtúra során mélyítették el személyes kapcsolataikat, miközben az ökumené rejtelmeibe, a CEC történetébe és mai működésébe, fő munkaterületeibe, illetve a nagygyűlés témáiba nyertek alapos betekintést a szervezet vezetői és szakértői segítségével. Sok szó esett Európa vallási, társadalmi és politikai jövőjéről, a krisztusi tanúságtétel és hitvallás új útjairól, a társadalmi igazságosság előmozdításának keresztyén felelősségéről, és mindebben a digitalizálás és közösségi média szerepéről.

A CEC tematikus munkacsoportjainak vezetői rövid áttekintést adtak a nagygyűlés szekcióüléseinek témáiról, kiemelten is a migráció kérdéséról. De napirenden volt valamennyi téma, amelyről az elkövetkező napokban a fiatal egyháztagok is hallathatják hangjukat: a szociális egyenlőtlenségek Európában; a digitalizáció és a munka világa a jövőben; a keresztyénüldözés, különös tekintettel a szíriai és iraki helyzetre; a vélemény- és vallásszabadság; a tanúságtétel a klímaváltozás kapcsán; a teremtett világ javainak igazságos elosztása; a kontinens egyházainak ökumenikus közössége; a vallásközi együttműködés az európai migrációval kapcsolatban; a menekültek védelme; az egyházkép a migráció korában; a demokráciát fenyegető populizmus; a vallások felelőssége az igazságos béke megteremtésében; aktuális bioetikai kérdések, illetve Európa jövője és az egyházi szervezetek együttműködése az Európai Unió döntéshozó testületeivel.

 

A fiatalok játékos formában modellezték le a több mint ötszáz fő részvételével zajló esemény tanácskozásának szövevényes menetét, összetett döntéshozatali mechanizmusát, emellett nem utolsó sorban találkoztak a CEC elnökével, Christopher Hill nyugalmazott anglikán püspökkel és Heikki Huttunen finn ortodox főtitkárral is.

Az ifjúsági előtalálkozó a hétévente egybehívott nagyszabású tanácskozás szerves része, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a fiatalok üzenetüket és ajánlásaikat a ma délután kezdődő nyitó plenáris ülésen, az elnöki és főtitkári beszámolóval egy időben terjesztik a résztvevők elé.

A nagygyűlés témáját az Apostolok cselekedeteiből származó jelmondat tömören foglalja össze: „Tanúim lesztek”. A Krisztusról szóló, az ő evangéliumát hirdető, Isten országának beteljesedésére tekintő tanúságtétel a szószéken elhangzó prédikációkban, az európai keresztyének egymással való hiteles közösségében, és a társadalmi egyenlőtlenségekre, erősödő szélsőségességre, politikai széthúzásra, békétlenségre, jövőféltésre és gyűlöletkeltésre adott tényleges válaszokban egyaránt meg kell nyilvánulnia, méghozzá következetes összhangban.

A megélt, társadalmi és politikai életben is következetesen képviselt keresztyénség közös útjait keresi a nagygyűlés, a Generális Konvent minapi plenáris ülésének zárónyilatkozatával összhangban: „Éppen ezért kérjük és várjuk, hogy mindenki, aki ma a »keresztyén« szót eredeti jelentésétől megfosztva, Krisztus valós és tényleges követését nélkülözve, érdekből vagy nyerészkedésből használja, hasonló módon tartson bűnbánatot. Életgyakorlatával igyekezzék visszatalálni Krisztus nem pusztán névleges, hanem tényleges követéséhez.”

A fél 5-kor kezdődő nyitó plenáris ülés élő közvetítésben követhető. Minden nap végén rövid videóüzenetekben foglalják össze az aktuális eseményeket a szervezők.

Külügyi Iroda, fotó: CEC/flickr

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.