Emlékérem a református oktatás húsz évvel ezelőtti újraindulása alkalmából

2012. június 05., kedd

A református oktatás húsz évvel ezelőtti újraindítására emlékező, június 2-án a debreceni Nagytemplomban megtartott hálaadó istentiszteleten a református iskolarendszer megalkotásában játszott szerepért ezüst emlékérmet adományoztak többeknek.

Emlékérmet kapott Kálmán Attila nyugalmazott államtitkár, a református egyház Zsinatának korábbi világi elnöke, iskolaigazgató, Papp Kornél, a Zsinati Oktatási Iroda vezetője, Molnár Pál egyházkerületi jogtanácsos és Kövér Sándorné, a hajdúböszörményi óvóképző főiskola nyugalmazott főigazgatója.

Az emlékérem előlapján, a középső éremmező előterében két debreceni diák áll hagyományos kollégiumi viseletben, tógában. A bal oldali diák kezében a régi tűzoltószerszám, a gerundium. Mögöttük a legendás debreceni líciumfa, a református hit fennmaradásának és megerősödésének jelképe, a lelkészlak ablakrácsain keresztülnövő ágaival. A külső körgyűrűben a körirat talpas antikva betűtípussal készült, ami eredetileg Misztótfalusi Kis Miklós alkotása.

A hátlapon a középmezőben a reformátusok címermotívuma látható, a jobb lábával zászlót tartó bárány, amely hátrafordulva a zászlóra tekint. A két könyv, amelyen a bárány áll, az Ó- és Újszövetséget jelképezi.

A köriratban a református címeren is megtalálható igeszakasz olvasható (Róm 8,31). Mindkét oldalon lent, középen a Kálvin-csillag látható.

Az emlékérem technikai adatai

 

Minőség: Proof

Finomság: Ag925

Összsúly: 33,6 g

Átmérő: 42,5 mm – magyar tallér méretű

Kibocsátó: Tiszántúli Református Egyházkerület

Kibocsátás napja: 2012. június 2.

Tervező: Bitó Balázs iparművész

Verte: Szabó Géza ötvösmester (Éremverde, Szeged)

Kiss Sándor

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.