Elkezdődött a Jubileumi Év a Dunántúli Református Egyházkerületben

2012. március 05., hétfő

“Méltóképpen kell emlékeznünk és hálát adnunk Istennek eddig is megtapasztalt megtartó kegyelméért és gondviseléséért” - ezekkel a szavakkal köszöntötte Köntös László főjegyző a Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves fennállásáért hálát adó Jubileumi Év nyitó istentiszteletén résztvevő gyülekezetet a Pápai Református Templomban.

Az ünnepi gyülekezet tagja volt Kövér László az Országgyűlés elnöke, - aki elvállata a Jubileumi Év programjainak fővédnökségét és az istentiszteleten köszöntötte is az egyházkerületet - Szászfalvi László államtitkár, Kovács Zoltán kormánybiztos és Dienes Dénes a Sárospataki Gyűjtemények igazgatója. Az ünnepi liturgiában Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Lentulai Attila, a Pápai Református Egyházmegye esperese és a Pápai Református Kollégium egyesített kórusa is szolgált.

Az emlékezés áldásairól szólt Steinbach József püspök igehirdetésében. Hangsúlyozta, hogy az egyháztörténetileg 400 éves Dunántúli Református Egyházkerület egyidős a keresztyénséggel, az első pünkösddel és, amikor, mint az “Ige egyháza” emlékezünk, akkor emlékezésünkben benne van az az üdvözítő többlet is, hogy a feltámadott Krisztusra is emlékezünk, aki most is közöttünk van.

Huszár Pál főgondnok, a zsinat világi elnöke a hálaadás fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében. Hálát adhatunk azért, hogy - a támadások és nehézségek ellenére is - hangzik az Ige a Dunántúlon. Kiemelte, hogy 400 éve a Körmendi Zsinaton törvénybe foglalták és lerakták az Egyházkerület lényegi alapjait, melyek lényegében mind a mai napig érvényesek.

Történelmünk megmutatta, hogy megtartó hit, küldetéstudat hiányában a közösség csak az alapvető életfunkciók ellátására képes, vegetál, idővel talán el is sorvad, emelte ki beszédébe az országgyűlés elnöke, Kövér László. Szavai szerint a bizalomra, gyarapodásra, közösségeink szövetének újjászövésére van legnagyobb szükségünk. Ha így teszünk, annak eredménye nem lehet más, mint egy gyarapodó, önmagában bízó, tettre kész, büszke nemzet."

Dienes Dénes a Sárospataki Református Gyűjtemények igazgatója, a Pápai Református Gyűjtemények szerkesztésében és kiadásában megjelent "Processus visitationis - Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben" című könyvet mutatta be.

Az istentisztelet végén Szabadi István körmendi lelkipásztor hívta meg jelenlévőket a június 20-i körmendi hálaadó istentiszteletre, mely egyben a Generális Konvent 2012. évi plenáris ülésének záró istentisztelete is lesz.

A refduantul.hu weboldalon olvasható a cikk teljes terjedelmében, valamint az istentisztelet hanganyaga is letölthető

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink