Együtt a reménységben és tanúságtételben

2019. április 18., csütörtök

Az európai egyházaknak a gyökereikre, történelmükre kell tekinteniük és újra a béke és a kölcsönös megértés eszközévé lenniük – írják húsvét előtt kiadott nyilatkozatukban az Európai Egyházak Konferenciájának elnökségi tagjai.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) elnöksége március végén az Egyesült Királyságban, Leichester városában ülésezett, hogy folytassa a 2019-2023-as évekre elfogadott stratégiai tervének megvalósítását. A stratégiai terv három célkitűzésre összpontosít: a béke, az igazságosság és a megbékélés elősegítése Európában; az egyházi és ökumenikus lelki közösség erősítése; és az egyházak „hangjának” képviselete Európában és az európai intézményekben.

Az háromtagú elnökség Christian Krieger (elnök, Elzász és Lotaringia Református Protestáns Egyháza), Guli Francis-Dehqani (alelnök, Anglikán Egyház) és Metropolitan Cleopas (alelnök, Ökomenikus Patriarchátus) az alábbi üzenetet fogalmazta meg március 29-én:

„A mai napon újra megerősítjük az egyházi és ökumenikus közösség kötelékeit, amelyek Európa egyházait egyesítik. Mindannyian ugyanarra az elhívásra válaszolunk: hogy kövessük az egy Krisztust, és hogy ugyanaz a Szentlélek vezessen minket. Ezek olyan kötelékek, amelyek egyesítettek minket a történelem során és ma is vezetnek bennünket reménységben és tanúságtételben.

Az Európai Egyházak Konferenciája a második világháború után, a szétszakított és megosztott Európában jött létre. Abban az időben valóban szükséges volt felülkerekedni a politikai megosztottságon és munkálkodni a gyógyulásért és a békéért. A kontinens azonban napjainkban is fájdalmakat él át a be nem gyógyult sebek és újabb megosztottságok miatt. Mindeközben emlékeznünk kell a kontinensünk világban betöltött szerepére és az előttünk álló globális kihívásokra is. Az európai egyházaknak a gyökereikre, történelmükre kell tekinteniük és újra a béke és a kölcsönös megértés eszközévé lenniük.

Közösségeinkben folytatni fogjuk a béke és vendégszeretet hídjainak építését és továbbra is elkötelezettek vagyunk az európai egyházak közötti kapcsolatok megerősítésében. Különbözőségeink és az európai eszmék megvalósításához vezető utak sokszínűsége gazdagítanak bennünket. Európa jövőjéért való közös felelősségvállalásunk szolidaritása és baráti kapcsolatra késztet bennünket, még a bizonytalan és kihívásokkal teli politikai környezetben is.

Imádkozunk közösen, hogy a megbékélést munkáló remény Istene vezéreljen bennünket a történelem zűrzavaraiban is, és Ő vezessen minket gyümölcsöző egységre. Tekintsünk a húsvéti remény hajnalhasadtára és ebből merítsünk erőt arra a küldetésre, amelyet Isten bízott ránk."

Külügyi Iroda
Forrás: www.ceceurope.org
Fordította: Kiss Virág

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.