Egységes lelkészképesítő vizsga először

2011. szeptember 20., kedd

A Magyarországi Református Egyház Zsinata már előző ciklusában megfogalmazta azt az igényt, hogy felsőoktatási tanintézményein túlmutató, egységes lelkészképesítési eljárással juthassanak lelkipásztori oklevélhez Egyházának lelkészei. Az első egységesített vizsgára szeptember 20-án és 21-én kerül sor, az MRE Zsinati Székházában.

Az első egységes lelkészképesítési eljárásraharminckilencen jelentkeztek, legtöbben a Pápai Református Teológiai Akadémiáról és a Károli Gáspár Református Egyetemről.

Két nap alatt, visszalépések és az írásbeli dolgozatok elégtelen minősítése miatt, végül harminchárman tesznek vizsgát. Szeptember 20-án tizennyolcan, míg 21-én tizenöten járulnak az Egységesített Lelkésztovábbképző Bizottsága elé, amelynek tagjai bizottsági elnökből, egyházkerületi képviselőkből, valamint a négy református teológiai intézmény szakoktatóiból kerültek ki.

A vizsga két részből, szóbeliből és írásbeliből áll. A jelöltnek az írásbeli részben választott textus alapján egy házasságkötési és egy temetési igehirdetést, valamint 6 hetes, ünneptelen félévre szóló gyülekezeti katechetikai/vallásórai munkatervet kell benyújtania és ismertetnie azt a Bizottság előtt.

A lelkészképesítő vizsga résztvevői az eredmények kihirdetésekor

A szóbeli vizsga az „egyház és társadalom” téma előre meghatározott témaköreiből áll. Ennek célja, hogy a Bizottság meggyőződjön a jelölt elfogadható tájékozottságáról a legfontosabb kurrens társadalmi, közéleti, szociáletikai és egyházi kérdésekben.

Az eredmények ismertetésére a vizsganapok végén kerül sor. A sikeres vizsgáról a lelkészjelöltek igazolást kapnak, majd lelkészszentelésre kerül sor. Az okleveleket az egyházkerületek a lelkészszentelő közgyűlésén adják majd át.

A vizsga egyelőre csak Magyarországon egységes, de cél, hogy az idei tapasztalatok összegzése, kiértékelése és további tárgyalások után az egész Kárpát-medencére, a Magyar Református Egyház teljes területére kiterjeszthető legyen az egységesített lelkészképesítő eljárás.

Kováts Annamária, fotó: Kalocsai Richárd

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.