Új lelkészek az egyház szolgálatában

2019. november 28., csütörtök

Harmincnégy új lelkipásztor kezdte meg szolgálatát a Magyarországi Református Egyházban. A teológusokat a szeptemberi egységes lelkészképesítő vizsga után, az előző hetekben szentelték fel a négy egyházkerületben.

Az új lelkipásztorokat ünnepi istentiszteleten indították útjukra elöljáróik. Mostantól önálló lelkészként, teljes joggal és felelősséggel végezhetik szolgálatukat.

Diákokból szolgatársak

A lelkészek jogállásáról és szolgálatáról szóló törvény szerint csak azokat a diplomát szerzett teológusokat lehet lelkésszé szentelni, akik sikeres lelkészképesítő vizsgát tettek. Az idei megmérettetésre – melyet szeptember 17-én és 18-án tartottak a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán–mind a négy magyarországi egyházkerületből és határon túlról is érkeztek hallgatók. Akik sikeresen vették a próbatételt, kérelmezhették lelkipásztorrá szentelésüket, amelyről az egyházkerületi közgyűléseken döntöttek. Amennyiben a testület elfogadta a kérelmüket, megkapták az önálló gyülekezeti szolgálatra feljogosító okleveleiket, ezt követően pedig hivatalosan is felszentelték őket.

Dunántúl – Készen legyetek!

„Készen legyetek! Ez az a felszólítás, amiben ott van az üzenet, amin keresztül az Úristen meg akar szólítani benneteket. Hosszú út áll mögöttetek, felkészülten jöttetek ide. Megkaptátok a belső elhívást a szent szolgálatra, megszólított benneteket az Úr. A pápai, a budapesti, a komáromi teológiai akadémián a szent tudományt elsajátítottátok, az Ige gyönyörűséges ismerete a belső elhívásra épült. Most ezt követi a külső elhívás, az egyház szolgálatra küld benneteket a látható egyházba, a látható gyülekezetbe” – fogalmazott a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a pápai Ótemplomban. Steinbach József az ünnepi istentiszteleten a teológusoknak azt mondta: „Felkészültetek: a belső elhívás, a tanulás és a külső elhívás most együtt van. Felkészültetek, de nem vagytok készen. Mert egyedül Isten az, aki kész, aki tökéletes, aki szent, aki örökkévaló, a mi feladatunk, hogy áldássá lehessünk a folyamatos szolgálatban.” 

A Dunántúli Református Egyházkerületben november elején négy szolgálatot teljesítő teológust – Deák Pétert, Demjén Istvánt, Farkas Balázst és Horváth Mariannt – szenteltek lelkésszé. Az ünnepségen átadták a Pro Pannonia Reformata Díjat is. Az elismerést idén posztumusz a néhai Bellai Zoltán, a Kaposvári Református Egyházközség lelkipásztora, a Somogyi Református Egyházmegye korábbi esperese, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki főtanácsosa kapta. Az istentiszteleten bemutatták a „Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761-1849” című kötet is.

Dunamellék – Az új és a leköszönő lelkésznemzedék

Kilencen tettek esküt és vették át oklevelüket a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlésén novemberben. Közülük nyolcan már szolgálatba álltak: Czakó Zoltánt, Horváth Erzsébetet, Lendvai Sándort, Petkes-Varga Zsófiát, Pető Gergőt, Prózsa Istvánt, Rápolty Dávidot és Ruzsa-Nagy Zoltánt Budapesten a Kálvin-téri templomban szentelték lelkésszé.

Az ünnepi közgyűlésen Bogárdi Szabó István arra hívta fel a figyelmet, hogy az egységes lelkészképesítő vizsgán rendkívül kevés idő jut a jelöltek hivatástudatának, szolgálatra való készségének megvizsgálására. Az új lelkészek felszentelése mellett az egyházkerület közgyűlése köszönetet mondott a nyugdíjba vonuló lelkipásztoroknak: Börzsönyi János Bélánénak, Erdei Lászlónak, Molnárné Tóth Erzsébetnek, Márkus Gábornak, Csuka Tamásnénak, Galambos Lászlónak, Takaró Tamás Sándornak, valamint Márkusné Láng Ilonának. Megemlékeztek az idén elhunyt lelkészekről is: Bóka András János valamikori esperesről, Csényi Györgyről és L. Molnár Istvánról.

Tiszántúl – A legtöbb jelentkező

A legtöbben idén a Tiszántúli Református Egyházkerületben tették le lelkészi esküjüket. Itt összesen tizennégy teológus kérte felszentelését. Október végén Bogyó Zsófia, Dancsó Zoltán, Fábián Eszter, Felhősi András Imre, Felhősi Anna, Keresztyén Károly, Koi Ágnes, Kovács Tamás, Kupás Ildikó, László Dávid, Molnár-Bisits Dóra, Seres Annamária, Soósné Molnár Martina, Wollner István életére kértek áldást a Debreceni Református Nagytemplomban.

Tiszáninnen – A sárospataki teológia végzősei

Hét fiatal lelkipásztor tett fogadalmat Miskolcon az avasi templomban november végén. Bakos István, Fórizs István, Homoki Gyula, Kádár Adrienn, Smajda Viktória, Szabó Márk és Szegedi Csaba lelkipásztorok valamennyien a Sárospataki Református Teológiai Akadémia diákjai voltak. A teológián töltött évek alatt a hallgatók mindannyian megélték, átélték és túlélték próbáikat, hogy ezáltal hinni és kételkedni egyaránt tudó, kérdezni és a kérdésekre választ keresni kész, valóságos lelkipásztorok lehessenek – méltatta őket Barnóczki Anita, a főiskola adjunktusa. A Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében hangsúlyozta: a református lelkészek életben ott van az elhívás. Csomós József Kálvin Jánosra hivatkozva azt mondta: az elhívás azt jelenti, hogy Isten egészen a célig vezet. Úgy fogalmazott: “A célba érkezés az Ő vezetése nélkül nem megy. Ehhez kell az Isten hatalmas ereje.”

A felszentelt lelkészek innentől önállóan folytathatják szolgálatukat. Legfontosabb feladataik – az egyházi törvények szerint – az Ige hirdetése, a keresztség és az úrvacsora sákramentumának kiszolgáltatása, hitéleti alkalmak megtartása, a konfirmáció, az esketés és a temetés, egyházi anyakönyvek vezetése, tanítói, diakóniai, missziói, kulturális és egyházi igazgatási tevékenységek végzése.

Bencze Zsófia, fotó: Barcza János, Füle Tamás, refdunantul.hu, srta.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.