Ökumenikus evangelizáció volt Békésen

2010. november 02., kedd

„Több, mint biztonság” címmel filmvetítéssel egybekötött hat napos evangelizációs sorozatot hívott életre Békés keresztyén gyülekezeteinek közössége.

A Bibliát naponta kezünkbe vesszük, ahonnan erőt sugárzó történetek tárulnak fel előttünk. Noha régen íródtak, mégis érezzük máig szóló üzenetüket. Ám kétségkívül nem könnyű belehelyezkedni az adott kor viszonyaiba, ugyanis a mi világunk már teljesen más. A problémáink viszont ugyanazok. Ez a kettőség mégis megnehezíti, hogy egy-egy bibliai személlyel lélekben közösséget alkossunk.

A Biblia nemcsak egy történelemkönyv régi idők régen élt hőseiről, akik látszólag a józan észnek ellentmondva, egyéni érdeküket háttérbe helyezve Isten Igéjének rendelték alá magukat, és teljesítettek küldetésüket. A Biblia alakjai valamennyien a hit hősei, amit még inkább átérzünk, ha filmkockákon megelevenedve látjuk őket. Az embernek ezt a természetes igényét kihasználva a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága (KEVE), a Crown Financial Ministries, illetve a Dunántúli Mobil Evangelizációs Csoport támogatásával „Több, mint biztonság” címmel filmvetítéssel egybekötött hat napos evangelizációs sorozatot hívott életre Magyarországon először Békés városának keresztyén gyülekezeteinek a közössége október 25. és 30. között, magukon érezve a felelősséget, hogy a kor modern eszközeit is felhasználva hirdessék az evangélium jó hírét.

Páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot a Békési Református Egyházközség, a Békési Római Katolikus Egyházközség, a Pünkösdi Élet Fája Gyülekezet, a Pünkösdi Kegyelem Gyülekezet, a Baptista Tágas Tér Gyülekezet, illetve a Keresztyén Értelmiségiek Szövetségének békési csoportja, és Isten szolgálatában eggyé lettek erre a hétre. Csendes alázatban a kereső lelkekhez közvetlen közelségbe hozták Isten személyét és szeretetének megtartó erejét. Az öt felekezet saját közösségük egy-egy helyszínén, egyidőben, 18 órai kezdettel vetítette le a mintegy 15 percnyi időtartamú filmvászonra vitt bibliai történeteket, melyet kiscsoportokban történő beszélgetés követett a Szentírás üzenetének jobb megértését és elmélyítését segítve. Így gazdagodhattunk Istentől való bölcsességgel Ábrahám példáján tájékozódva, mely azt erősítette, hogy csakis az Úrra figyelve lehet jó döntést hozni, melynek bőséges jutalma lesz. Ábrahámnak az Úr akaratára való alázatos ráhagyatkozása, a fiáról, Izsákról való lemondása pedig megmutatta az Isten iránti bizalom rendíthetetlenségét. Az Elizeus próféta korában játszódó Özvegy és az olaj története kiemelte, hogy nincsen olyan reménytelen helyzet, amiből az Úr ne tudna kimenteni. Jeremiás próféta levele pedig rávilágított arra, hogy az elveszettnek hitt állapotban is van talpra állás, új kezdet. A gazdag és a Lázár esete arra figyelmeztetett, hogy mennyire lényegesek cselekedeteink és szavaink, az, miképpen élünk, ugyanis ekkor dől el, hogy a mennyek országába való megérkezés vagy a kárhozatra jutás lesz az osztályrészünk.

Ezek a történetek lenyűgözőek voltak, és hatásuk alól alig vonhatta ki magát bármelyikünk is. Az utolsó filmet látva, mégis inkább csak felkészítésnek hatottak a legnagyobb örömhír befogadására, az értünk keresztre feszített Krisztus meglátására. Ám ez film nemcsak bemutatta a Megváltó Úr értünk való halálát, hanem elénk hozta Izrael népének történetéből azt az epizódot is, amikor Isten mérges kígyókat bocsátott rájuk bűneik miatt, s a halál elől csak úgy menekülhettek meg, ha a Mózes által készített rézkígyóra tekintettek. Isten már ekkor is segített az övéin. Amiképpen ma is segít rajtunk, s nekünk már nem rézkígyót emel fel, hanem Krisztust. Ezt maga Jézus is megerősítette szavaiban a Nikodémussal folytatott beszélgetése során, hiszen kijelentette: „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (János 3,14–15) Különleges élmény volt az Ószövetség és az Újszövetség eme két történetét egymás mellett látni a filmen, melyeket másfél évezred választ el egymástól, de mégis egybeköti őket Isten szeretete. A záró képsorokban pedig már szavak nélkül, csak a keresztre feszített Jézus alakját láttuk, és szívünkbe hasított a korábban többször elhangzott felszólítás: Csak nézd! Csak nézd! S valóban nekünk nem kell mást meglátnunk életünk sokféle nyomorúságában, csak Jézust! Megrendítő ez a megtapasztalás, megrendítő Istennek ez az áldozatos szeretete. S milyen nagy áldás volt, hogy ebben a megrendülésben az öt felekezet tagjai már együtt részesedtek a Békési Galéria nagytermében szombat délután, ahol több mint százötvenen várták Isten Igéjének a megszólalását. Katona Gyula, békési református lelkipásztor joggal mondta, hogy az élet igazi megoldása csak egy karnyújtásnyira van, amit bárki megláthat. Egy tudós ember, vagy egy kisfiú a maga egyszerűségében. Isten ítéletét mindig kíséri a kegyelem. A 106. zsoltár szavait idézve arra emlékeztetett, hogy a hála, az öröm és a szabadítás fonódik egybe a héten levetített történetekben, s hívott arra, hogy nézzünk fel Jézusra, mert általa tudunk felemeltetni.

A záró alkalom áhítatát az öt felekezet tagjaiból összeállt dicsőítő zenekar tette még teljesebbé, megénekelve az Isten szabadításának örömét. A személyes bizonyságtétel szavain keresztül Nagy István, a pünkösdi gyülekezet tagja mondta el, hogy ő, aki a család szerető közössége nélkül nőtt fel, már felnőttként Istenben találta meg a szeretet erejét, és Isten gyülekezetében a családot. Így vallhatja, hogy Isten gondot viselt róla. A gondviselésnek a jele, hogy Isten vele van. Dr. Illésy János a KEVE Társaság elnöke, a CROWN Misszió magyarországi képviselője joggal hasonlította író-olvasó találkozóhoz az evangelizációs alkalmakat, hiszen nemcsak a Bibliát olvasók voltak jelen, hanem a Bibliát ihlető Isten is. Isten mindig velünk van, ez többet jelent, mint biztonságot. Isten létezik, kinyilatkoztatja magát, s nem csak hatással van az emberi életekre, hanem meg is változtatja azokat.

Az evangelizáció hat napja alatt örömteli volt látni, hogy több százan indultak el otthonaikból, fáradtságaikat és munkáikat háttérbe helyezve, hogy Istenre figyeljenek. Erőt adó volt az a megtapasztalás, hogy nemcsak egy akcióban vagy humorban gazdag film képes embereket egybe hívni, hanem olyan filmkockák is, amelyek Istenről szólnak, és azt üzenik, csak nézd Megváltó Krisztusodat, aki életét adta érted, add oda Neki te is az életedet!

Románné Tóth Julianna
református lelkipásztor (Békés)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.