Bibliavasárnapra

2013. február 28., csütörtök

Református egyházunkban március első vasárnapja hagyományosan a Biblia vasárnapja. Az ünneptörténettel foglalkozó szakirodalom nem tartalmaz adatokat e témavasárnap bevezetésével kapcsolatban. Az 1965. évi Bibliaolvasó Kalauzban az abban az esztendőben szeptember 12-re eső vasárnapon találjuk meg e napot, az evangélikus egyház pedig október utolsó vasárnapján, reformáció ünnepe közelében állítja a Szentírást e módon a figyelem középpontjába.

A legújabb kutatási eredmények szerint a bibliavasárnap bevezetése a Szentírás terjesztéséért hazánkban is sokat tevő Brit és Külföldi Bibliatársulat 1804. március 7-i alapításának 100. évfordulójához kapcsolható. Balogh Ferenc a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1904. évi 3. számában a következőket írta: „Mindenütt készülődnek a közös biblia-vasárnaphoz, melynek megtartására a londoni bibliatársaság hívta és kérte fel az evangéliumi egyházakat, azon alkalommal, hogy e világraható társaság a maga százéves fennállását ünnepli. ... Vegyünk részt mi is magyarhoni bibliai keresztyének a biblia vasárnapján hálaadó szívvel és tettleges áldozattal..."

Csiky Lajos 1904. március 6-án tartott A Biblia vasárnapján című prédikációja megjelent nyomtatásban, itt a következőket olvassuk: „...holnap lesz száz esztendeje annak, keresztyén Atyámfiai, hogy a Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társaság 1804. március 7-én, egy szerdai napon Londonban megalakult. Az egész protestáns keresztyén világ pedig, s abban a mi magyar evangélikus reformált egyházunk is ma ünnepli a százados emlékezetét annak a dicső, a keresztyén lélekre ható jótékonyság történetében oly páratlanul fontos eseménynek, hogy megalakult e nagy, e hatalmas Bibliaterjesztő Társaság."

Szintén a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap már hivatkozott számának másik híradásából tudjuk meg, hogy a református és evangélikus egyház vezető testületei elrendelték, hogy 1904. március 6-án, vasárnap a Brit és Külföldi Bibliatársulat megalapításának 100. évfordulóján minden gyülekezetben „...az istentisztelet keretében emlékezzenek meg a lelkipásztorok a Biblia nagy fontosságáról és az annak terjesztésében világszerte kiváló érdemeket szerzett Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társaságról". Balogh Ferenc debreceni teológiai tanárt pedig azzal a feladattal bízták meg, hogy a lelkipásztorok számára felkészülési segédanyagként írja meg a Bibliatársulat keletkezésének és működésének történetét. A magyar protestáns egyházvezetések kérték a gyülekezetek adományait is, hogy így fejezzék ki hálájukat a kapott nagy segítségért.

Az 1904. márciusi megemlékezés nyomán fogalmazódott meg az igény, hogy egyházunk konventje március első vasárnapját a Biblia vasárnapjaként tartsa számon. Ezután csak szórványos adatok állnak rendelkezésünkre, a Bibliavasárnap főként az 1930-as évek második felében jelenik meg újból az egyházi sajtóban. Az őszi, októberi időpont ekkor még feltehetően a reformáció ünnepéhez kapcsolás szándéka miatt szintén jellemző volt.

Papp Ferenc

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2013. március 3-i számában

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.