Befejeződött a Lelkigondozás katasztrófahelyzetben kurzus

2014. május 12., hétfő

Befejeződött Berekfürdőn a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett 60 órás katasztrófa-lelkigondozói kurzus.

A Dr. Hézser Gábor, Dr. Bodó Sára, Dr. Csoma Judit és Sajtos Szilárd által vezetett elméleti-gyakorlati ökumenikus képzésre huszonhárom fő jelentkezett, határon innen és túlról, református és testvéregyházakból, gyülekezeti és katonai lelkipásztorok, intézetvezetők és klinikai szakpszichológus. A jelentkezők között ott voltak a Tiszáninneni Református Egyházkerület Katasztrófa Csoportjának lelkipásztorai, és a Magyar Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoportjának tagjai is.

„A nyugati országokban már évtizedek óta külön területen foglakoznak a protestáns egyházakban is a katasztrófa-lelkigondozás kérdéseivel. Tudomásunk szerint a közös gondolkodás és képzés tekintetében úttörőmunka folyt Berekfürdőn e témában, az elmúlt három hónapban szervezett kurzusokon" – mondta el Sajtos Szilárd.

A képzés során a résztvevők meghatározták a saját, személyes „katasztrófa-önismeretüket", azt, hogy vajon miért érzékenyek a kérdésre, milyen élettörténeti vagy családtörténeti tapasztalatuk, örökségük van e témában, s ez alapján alkották meg a saját, individuális katasztrófa-identitásukat, katasztrófa koncepciójukat. Rendszerezték a pszicho-traumatológiai, krízislélektani, a stresszről, szorongásról, konfliktusokról, vagy éppen az a lelkigondozói „elsősegély" vagy utógondozás területén meglevő ismereteiket, s ezeket az elhangzó előadások alapján újraértelmezték a katasztrófa-lélektan szemszögéből is.

Elméleti és gyakorlati szempontból tártak fel eseteket a halálhír-közlés, a gyermekhalál, a balesetek, a gyász, a suiciditás vagy a PTSD témakörében. Az egyéni, speciális katasztrófa-lelkigondozói beszélgetés, vigasztalás, krízisintervenció kérdésköre mellett külön hangsúlyt kapott az ilyen különleges esetekben megjelenő társadalmi gyász, s annak feldolgozási lehetőségei, a rítusok, a szimbólumok, a speciális liturgiai elemek lehetőségeinek kihasználása. A résztvevők betekintést kaptak a Katasztrófavédelem törvényi, rendeleti szabályozásába, szervezeti-működési rendszerébe, Egyházunk és a Magyar Református Szeretetszolgálat katasztrófa-koncepciójába.

A kurzus végén a meglevő önkéntes szakemberek mellé többen is csatlakoztak az MRSZ Katasztrófa-lelkigondozói Csoportjába, melynek szakmai mentora Dr. Bodó Sára, szervező-vezetője Sajtos Szilárd százados, tábori lelkész. A résztvevők a MRE Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézményétől tanúsítványt, a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkigondozói Intézetétől igazolást kaptak, a református lelkipásztorok részére pedig a MRE Országos Továbbképzési Akkreditációs Tanács lelkész-továbbképzési kreditként beszámolja a képzést.

Szöveg és kép: MRSZ

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió