Az MRE Elnökségének állásfoglalása a Fiú! című film kapcsán

2012. december 13., csütörtök

"A film következményeiért az Elnökség vállalja felelősséget" - áll abban a válaszlevélben, amelyet Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke küldött a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetésének. A dunamelléki egyházkerület esperes-gondnoki értekezlete szerdán levélben kérte a film és a hozzá kapcsolódó honlap eltávolítását. Alábbiakban teljes egészében közöljük a Zsinat lelkészi elnökének válaszát, a jobb hasábban pedig elérhető a dunamelléki egyházkerület vezetésének levele.

Nagytiszteletű Esperes-Gondnoki Értekezlet!

2012. december 12-én kelt levelükre az alábbiakat válaszolom.

Levelük nem ért teljesen váratlanul, hiszen előző este Szabó István püspök úr közölte velem, hogy „fogsz kapni egy csúnya levelet".  Bár furcsállom, hogy valaki előre minősít egy későbbi időpontban meghozandó döntést, de ezt az eljárást nem kívánom minősíteni. Levelük tartalmi részére az alábbiakat válaszolom.

Az Önök által minősített film megrendelése a Zsinat Elnöksége jóváhagyásával történt, ezért a film következményeiért az Elnökség vállalja felelősséget. Sajnálom, hogy az Esperes-Gondnoki Értekezlet tagjaiból a levélben jelzett ellenérzést váltotta ki ez a film és a kapcsolódó honlap.

A levél 3. bekezdésének elején megfogalmazott kifogás, mely szerint a film az egyház illetékes döntéshozó testületei tudtán kívül és egyetértése nélkül készült, valótlan. A Zsinat Elnöksége a film koncepcióját és megvalósítási tervét előzetesen ismerte, a Zsinat Kommunikációs Bizottsága megismerte és megtárgyalta a kampány leírását és a film elképzelését. A Bizottság, beleértve a Dunamelléki Egyházkerület képviselőjét is, támogatta az elképzelést.

Ezt követően a Zsinat Elnökségi Tanácsa november 28-i ülésén – mielőtt a film publikussá tétele és a kampány elindítása megtörtént volna advent első vasárnapján – a teljes filmet, és az akkor még nem teljesen kész honlap részleteit is láthatta. Kifogás, felháborodás az Elnökségi Tanács tagjaiban sem fogalmazódott meg a kampány, illetve a film kapcsán.

Továbbá a december 5-i Zsinati Tanácsi ülésen, illetve a december 7-én a megújult Reformátusok Lapjával kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése érdekében megtartott esperesi és sajtóelőadói tanácskozáson sem hangzott el egyetlen kritikai megjegyzés vagy felháborodott hang. Természetesen ezen az ülésen is részt vettek a dunamelléki küldöttek.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a film a sokféleképpen elmondható karácsonyi történet sajátos megközelítése. Kérem, hogy Önök is azzal a lelkülettel fogadják, amelyre a Zsinati Tanács legutóbbi ülésén is utaltam, hogy közös döntéseinket előkészítő és kísérő vitáinkban egymásról jót is feltételezzünk. Én ezzel a lelkülettel kívánok sok erőt és bölcsességet ahhoz, hogy a karácsony titkát mindenütt úgy tudják majd hirdetni a szószékekről, hogy az az egyetlen igazi kérdésre, vagyis, hogy miért lett Isten emberré, hiteles, a ma gyülekezetéhez és emberéhez eljutó igazi válasz legyen.

Testvéri köszöntéssel,

Budapest, 2012. december 13.

Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió