Az egyház (gyülekezet) mint missziós közösség

2017. július 11., kedd

Ezzel a cimmel rendezték meg a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) idei lelkipásztori konferenciáját, közel ötven fő részvételével.

Az ötnapos szeminárium központi témája az egyház, a gyülekezet, mint missziói közösség volt. Ezt járták körül a résztvevők az előadások során illetve a kiscsoportos foglalkozásokon, melyek vezérfonalát a délelőtti igetanulmányok adták.

A rendezvény főelőadója B. Koshi, a gyülekezeti misszió kiváló szakértője volt. Az Indiából érkezett vendég első előadásának témája az egység kérdése volt az egyházban, a második előadásé a missziói közösség a társadalmi különbségek áthidalásában, a harmadiké a misszió holisztikus megvalósulása. Mindhárom előadás középpontjában Isten országának felfedezése állt, Jézus Krisztusnak, mint Megváltónak és királynak a középpontba helyezésével. Beszédeiben rámutatott arra, hogy a Szentírás közösségi szemléletű kultúrában született, azonban a nyugati keresztyénség általában az Írások individualista módon történő olvasásához áll közelebb. Szemüvegkeretbe helyezett két lencséhez hasonlitotta a közösségi szemléletet, mely az optikus megfelelő kiválasztásával és annak segítségével javíthatja látásunk. A jelenlévők megismerkedhettek keleti kultúrában meghatározó szerepet betöltő „szégyen, tisztesség, dicsőség" fogalmainak összefüggéseivel is. Isten országát példázatokon keresztül ismerhették meg még inkább az egybegyűltek, kiemelve azt, hogy az egyház egységének modelljét a Szentháromság Istenben találhatjuk meg. Nekünk, keresztyéneknek a küldetésünk, hogy ezt hirdessük, másrészt, hogy a szegénység felvállalásával is tanítvánnyá tegyünk embereket. Mint mondta, a jövőben a pénznek egyre kevesebb szerepe lesz a missziói munkában, Isten a Szentlélekhez fogja vezetni azokat, akik ebben a küldetésben részt vesznek. Az Operation World számítása szerint keresztyénség nyolcvan százaléka 2020 körül a globális világ dél-keleti felén lesz megtalálható: Latin Amerikában, Ázsiában és Afrikában. „A misszió Isten szívéből fakadó cselekvés kell, hogy legyen, ezért együtt kell hirdetnünk Isten országát, Jézus megváltását és királyságát" – mondta. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadó arról is beszélt, mit jelent szolgálni a „szégyen–tisztesség" kultúrájában élők közt.

A konferencia további előadói Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke és Horváth Levente református lelkipásztor, a Bonus Pastor Alapítvány elnöke voltak. Az igetanulmányokat Hafenscher Károly, evangélikus lelkipásztor, az oktatóközpont igazgatója és a Reformáció Emlékbizottság munkájáért felelős miniszteri biztos, Nemeshegyi Dávid rákoshegyi baptista lelkipásztor és Rozgonyi Botond, a Pünkösdi Teológiai Főiskola tanszékvezető tanára tartotta. 

Forrás: refdunantul.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.