A Szentlélek nem hagyja el egyházunk közösségét

2010. június 22., kedd

Háromezren ünnepelték vasárnap az új református világszervezet létrejöttét, az istentiszteleten a gyermekek is szerepet kaptak.

Körülbelül 3000 református gyűlt össze vasárnap a Kálvin Kollégiumban, hogy istentisztelet keretében ünnepelje együtt a Református Egyházak Világközösségének megszületését, mely 108 országból 80 millió reformátust egyesít.

Az istentiszteleten imádságokat, felolvasásokat tartottak, legalább egy tucat nyelven énekeket zengtek és az úrvacsora szentségével éltek a résztvevők.

A Református Egyházak Világközösségének vezetője így szólt a felsorakozó gyerekekhez: „Mi nem csak magunkért, hanem a jövő generációjáért jöttünk ma össze!” Az egyik gyermek, Christina Lobulo így válaszolt: „Ez a mi családunk! Egyesült a református egyház! Istené legyen a dicsőség!”

A REV vezetői elmagyarázták az egység új logóját, mely magában rejti a keresztelési edény formáját, az egységet szimbolizáló körvonalat, az erőt, felebarátiságot és együttműködést jelentő fonalat, és a keresztet, mely „jele a mi azonosságunknak” – fogalmazott Clifton Kirkpatrick, az egységbe olvadó Református Világszövetség vezetője.

Később egy Dél-Koreából érkezett nyolcéves gyermek, Sol Kim lépett az Úr asztalához. Jerry Pillay, a Dél-Afrikai Egyesült Presbiteriánus Egyház lelkésze így fogalmazott: „Ez az asztal tanúja lesz egységünknek, melyet ma ünnepelünk.”

Yvonna Delk, az Amerikai Egyesült Krisztus Egyház lelkésze a 1Királyok 19. fejezetéről szóló igehirdetésében azokhoz szólt, akik nagy várakozásokkal vagy nagy kétellyel viseltetnek az egyesülés iránt. „Ne féljetek, Isten velünk van. Mi olyan emberek vagyunk, akik a Szent Lélekben gyökereznek. Isten minket most egy bátor tanúságtételre hív.”

A bizonytalanságra és az ígéretekre nézve Delk így fogalmazott: „Mi a Szentlélek által és a Szentlélekben egyesített emberek vagyunk. A Lélek sosem hagy el bennünket, ha ránk talált. Új életet ad egyházunknak, a szervezetünknek, a közösségünknek és világunknak.”

Ha azok, akik itt egybegyűltek, tiszták maradnak a Szentlélekben, akkor Del szerint „minden kétséget kizárólag a Szentlélek nem hagyja el egyházunk közösségét”.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.