A hetedik Csillagpont elé

2015. július 14., kedd

Idén július 21. és 25. között ismét a Tatai Olimpiai Edzőtábor ad otthont a Református Ifjúsági Találkozónak.

A Csillagpont a Magyarországi Református Egyház hivatalos ifjúsági találkozója, amelyet immár hetedik alkalommal rendezünk meg. A találkozó célcsoportját a tizennégy–harmincöt éves magyar, elsősorban református fiatalok alkotják az egész Kárpát-medencéből és a diaszpóramagyarságból. Idén ismét a Tatai Olimpiai Edzőtábor ad otthont a Csillagpontnak július 21. és 25. között – mivel a helyszínt már ismerjük, így több erőforrásunk marad a találkozó tartalmi részének alapos kidolgozására.

A Csillagpont értékteremtő és Istenre mutató közösségi teret biztosít a református fiataloknak. A találkozó célja, hogy a résztvevők közelebb lépjenek Istenhez, azok pedig, akik már elfogadták kegyelmét, megerősödjenek a vele való kapcsolatban. A programok csak eszközök e célkitűzés megvalósításában. Ugyanakkor fontos eszközök, hiszen azt tapasztaljuk, hogy sok egyházon belüli fiatal hívja el rájuk egyházunk peremén vagy azon kívül lévő barátját. Ez a legutóbbi találkozón több mint hétszáz fiatalt jelentett. Tehát a Csillagpont akár olyan kapuként is értelmezhető, amelyen keresztül könnyebben beléphet egy gyülekezet életébe a fiatal.

Ezen túl a Csillagpont egyik sajátossága, hogy közel negyven munkacsoportban több száz önkéntes fiatal dolgozik két éven át azért, hogy a részt venni kívánó társaiknak színvonalas és sokszínű találkozási pontot teremthessenek, ezzel is rámutatva az önkéntes munka és egy jó ügy melletti elköteleződés erejére. Az önkéntesek bevonásával szeretnénk erősíteni a fiatalokban a felelősségvállalás, a közösségben munkálkodás és az összefogás fontosságát, hiszen ezek mind peremfeltételei a gyülekezeti életnek is. Mi kell mindehhez és ezen túl is? Bizalom!

Találkozóink minden évben tematikusak, egy adott központi üzenet köré épülnek. Az idei Csillagpont fő témája a bizalom lesz. Témaválasztásunk nem véletlen. A korosztály, amelyet elsősorban el szeretnénk érni, gyakran találkozik ezzel, sok fiatalt foglalkoztat a bizalom, vagy éppen annak a hiánya. Célunk, hogy fiataljaink megfelelő válaszokat kapjanak a bennük felmerülő kérdésekre, kételyekre, ezért a délelőtti főelőadásokon és az esti áhítatokon a következő témákat és kérdéseket szeretnénk velük együtt körbejárni: mi a bizalom? Hogyan bízhatok? Hogyan sérülhet a bizalmunk? Hogyan bízhatok Istenben? Milyen következményekkel járnak a döntéseink? Hogyan bízhatunk a körülmények és a kockázatok mértéke ellenére is?

A résztvevők reggelente többféle áhítaton vehetnek részt. Utána következik a főelőadás, amelyet közös énekléssel kezdünk. A főelőadáson hallottakat több mint száz kiscsoportban dolgozzuk fel. Az ebéd utáni programok a közösség megélését szolgálják. Lesz középiskolás, egyetemista, érzékenyítő, párkapcsolati, klasszikus és ökopont is, valamint megannyi sportolási lehetőség.

A programot hozók magukban foglalják az egész Kárpát-medencei reformátusságot, hiszen a Csillagpont egyben pecsétje is annak a munkának, amit a köztes években végzünk. Megjelennek az ifjúsági szervezeteink, egyetemi gyülekezeteink, egyházunk célkitűzéseinek képviselői, misszióink, gyülekezeti tagjaink, akik valamilyen speciális tudással rendelkeznek.

A számos öröm mellett persze vannak nehézségek is a szervezésben. Nem véletlen, hogy ez így alakul, hiszen a témaválasztásunk is erre utal: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" (Mt 14,27) Ez az ige ad erőt a mindennapi szervezéshez. Nincs elméleti bizalom, csak annyi, amennyit meg merünk élni. Ez az Istenre hagyatkozás az, ami megerősít, és reményt ad a reménytelen élethelyzetekben is. Abban kérjük a Reformátusok Lapja olvasóinak segítségét, hogy imádkozzanak egyéni csendességükben és gyülekezeti közösségükben a találkozóért: a több száz határon túli fiatalért, akik buszokkal jönnek, a kiscsoportvezetőkért, a lelkipásztorokért, lelkigondozókért, hogy jól sáfárkodjanak azokkal a percekkel, amelyeket a fiatalokkal tölthetnek. Az időjárásért, de elsősorban azért, hogy a felmerülő nehézségekre megfelelő választ tudjunk adni, és végig Istenre tudjunk figyelni.

Szontágh Szabolcs

A szerző a Magyarországi Református Egyház zsinati ifjúsági tanácsosa, református lelkipásztor. A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2015. július 19-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.