A fogvatartottak valláserkölcsi nevelését segítő munkafüzet jelent meg

2010. október 14., csütörtök

altA magyar börtönlelkészi szolgálat újraindulásának tizedik évfordulójára jelent meg dr. Békefy Lajos munkája.

Hézagpótló munkának nevezi Szászfalvi László államtitkár, a kormány egyházi ügyekért felelős politikusa dr. Békefy Lajos munkáját, a „Hit- és erkölcsi, vallási alapismeretek fogvatartottaknak” című 60 oldalas, sok képpel illusztrált munkafüzetét, annak előszavában.

A munkafüzet, ami egy sorozat első része, a magyar börtönlelkészi szolgálat újraindulásának 10. évfordulójára jelent meg, nyomtatott, illetve CD, valamint internetes változatban. A büntetésüket töltő fogvatartottak személyiségfejlesztő programjához illeszkedve, egyúttal a nemzeti méretű, remélhetőleg általános hit- és vallásismereti programnak szeretne első lépése lenni ez a kiadványsorozat a „börtönök mélyvilágában” – ahogyan a Szerző, a pálhalmai büntetés-végrehajtási intézet börtönlelkésze fogalmaz. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint a Pálhalmai Agrospeciál Kft. kooperációjában megjelent munkafüzet négy egységre tagolódik: interaktív, kérdezz-felelek formában, tesztlapok segítségével dogozza fel a keresztyén hit és a Biblia fő üzeneteit, bevezetést ad a Szentírás könyveibe, keletkezésük körülményeibe, jellegzetes üzeneteibe. Harmadik egységként a Tíz Parancsolat magyarázata tölti meg a füzet lapjait, s végül a nagy világvallásokról olvashatunk.

A munkafüzet-sorozatot felhasználásra ajánlók sorát Szászfalvi László államtitkár, a kormányzat egyházi ügyekért felelős politikusa  nyitja, majd dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökének sorait olvashatjuk. A püspök hangsúlyozza: „Örülök ennek a kiadványnak, hiszen az a tény, hogy a 21. század magyarországi börtöneiben igény mutatkozik a hitéletre, arra utal, hogy nem hiábavaló a börtönlelkészek szolgálata.” Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka köszöntőjében kiemelte: „Köszöntöm e kiadványt, amely a fogvatartottak lelkigondozását segíti elő, és nélkülözhetetlen alapismereteket tartalmaz.” A szerző előszavában fontosnak tartja megemlíteni: „E munkafüzet megírásakor vezérelvem a Krisztus- és bibliaközpontúság volt. Tiszteletben tartom mindenki felekezeti hitét, azt keresem, ami összeköt, s nem azt, ami szétválaszt…”  Reménységét is megfogalmazza Békefy Lajos: „Olyan hasznos időtöltés lehet e füzet tanulmányozása, nem csak a börtönvilágban, hanem azon kívül is, ami beleillik annyira vágyott közösségi és egyéni megújulásunk nemzeti méretű programjába. Nagyon örülnék, ha ezt a magunk eszközeivel, a magunk szintjén, közösen formálódó egyetértésünk erejével tudnánk előmozdítani.” 

A szerző ajánlását ezzel zárja: „Tisztelettel köszönöm meg dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, bv. főtanácsos úr, országos parancsnok elvi támogatását, Csóti András bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos úr, az országos parancsnok stratégiai és koordinációs helyettese, és Schmehl János bv. dandártábornok úr, a pálhalmai bv. intézet parancsnoka megértését, biztatását. Nagyon köszönöm Hetyei Gábor bv. ezredes úr, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatójának nyíltszívű és elkötelezett támogatását, ami nélkül a munkafüzet nem jelenhetett volna meg.” 
Reménység szerint a közeljövőben megjelenik majd a munkafüzet második kötete is. Jó hír, hogy a munkafüzet témája, felépítése felkeltette a határon túli szakmai érdeklődést is, például a szlovák büntetés-végrehajtásét is. Információink szerint  készül a munkafüzet szlovák nyelvű fordítása is. (RKL)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.