A fiatalok látják az egyház jövőjét

2014. április 09., szerda

Harmadik alkalommal töltötték meg az ország minden részéből érkező, 16–23 éves fiatalok a zsinati székház üléstermét, hogy ez alkalommal az ifjúsági misszió jövőképéről tanácskozzanak az április 4–5. között megtartott Zsinati Ifjúsági Fórumon (ZSIF).

A fejlődésnek van célja

„Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya" – ez az ige állt a tanácskozásra jövő fiataloknak előkészített anyagokon. Ezt a horgonyt vetették le már a találkozó kezdetén. A viharok, hullámzó gondolatok, a bizonytalanság közepette ez nem más, mint a reménység abban, hogy Isten ígéretei igazak a református egyházra nézve is. Azért jöttek el az ifjúsági szervezetek, egyházmegyék, egyházkerületek, református közép- és felsőfokú oktatási intézmények delegáltjai, hogy részt vegyenek a jövőképalkotás folyamatában, amely meghatározza az egyház életét és működését. – Akkor járunk a növekedés útján, ha folyamatosan új kérdéseink vannak. Rögös út a növekedésé, segíthet benne, ha megnézzük, hogyan tettek azok, akik előttünk jártak ezen az úton. A fejlődés nem önmagáért való dolog, a mi utunk vége egyértelmű: az Istennel megélt közösségbe vezet. Erre Isten esküt tett, csak ez az ígéret stabil az életünkben – mondta a Zsid 6 alapján tartott nyitó áhítatában Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője.

Okos gerillák

A mostani összejövetelen azzal foglalkoztak a delegáltak, hogyan maradhatnának meg a fiatalok a református egyházban. Ennek érdekében képet és jövőképet alkottak a református fiatalokról, a velük foglalkozó szakemberekről, a különböző ifjúsági szervezetekről, a fiatalokat befogadó intézményekről, valamint az egyházi kommunikációról. Munkájukat az Egyházi Jövőkép Bizottság által megadott témákhoz kapcsolódva, de nem a bizottság felkérésére végezték a másfél napos együttlét alatt. A péntek esti megnyitó után Bányai Sándor élménypedagógus csapatépítő tréningje melegítette be a résztvevőket a másnapi megfeszített munkára.

Szombaton hat csoportban adtak helyzet- és jövőképet a fiatalok a református egyház gyülekezeti és intézményes ifjúsági munkájáról, tükröt mutatva a fórum szervezőinek. A ZSIF tagjai által megfogalmazott meglátásokra a nap délutáni részében Szontágh Szabolcs és Dani Eszter, a Missziói Iroda vezetője reflektált. – Nagyon aktívak voltak a résztvevők, többen azt mondták, megtiszteltetésként élik meg, hogy részt vehetnek ebben a munkában – fogalmazott Szontágh Szabolcs. Az irodavezető elmondta: egyrészt benyomásokat, visszajelzéseket szerettek volna a fiataloktól az Egyházi Jövőkép Bizottság és a Missziói Iroda által elkezdett missziói napokon kidolgozott ifjúságmissziós stratégiához, másrészt pedig célul tűzték ki maguk elé, hogy folytatódjon a Zsinat és a Zsinati Ifjúsági Fórum között megindult párbeszéd. – Még emelkedőben van a ZSIF gépezete, tanulnunk kell még, hogyan lehet az egyházi vezetőkkel valódi párbeszédbe kerülni. Azt kimondhatjuk, hogy a fiataljaink felnőttek a párbeszéd lehetőségéhez, fegyelmezetten dolgoztak a nap folyamán. Elkötelezettnek, de igazi fiatalnak látjuk őket, akik okos gerillaként tudnak jelen lenni a társaik között – tette hozzá az irodavezető.

Egyházi jövő az ifjak szemével

Az egyházi jövőért aggódók sokat beszélnek arról, hogy nincsenek fiatalok az egyházban, csak a keresztelő, házasságkötés és temetés alkalmain sodródnak a keresztyénség látóterébe. A ZSIF tagjai ezzel nem értenek egyet: szerintük a kérdés inkább az, hogyan tudná az egyház megtartani a gyülekezetekben vagy egyházi iskolákban hozzá tartozó fiatalokat. Fontosnak látják, hogy a rátermett fiatalok végezzenek missziós munkát, valamint hogy a velük foglalkozó szakemberek észrevegyék bennük a feladatra váró munkatársat. Szeretnék, ha az ifjúsági munkával foglalkozók elhinnék: igenis lehetséges, hogy több fiatal találjon rá Krisztusra. Hangsúlyozták a lelkészek és hitoktatók lelki egészségének fontosságát, valamint azt, hogy az ifjúsági misszió egyes szereplői ne riválisként, hanem csapattársként tekintsenek egymásra. A fiatalok igény­lik az egyházi kommunikáció megújulását is: várják, hogy több videó és mobiltelefonos applikáció álljon a rendelkezésükre, valamint hogy az élettel kapcsolatos témák, állásfoglalások is megjelenjenek az egyházi kommunikációban, nem kerülve ki a kényesebb témákat sem.

Mindenképp reménységre adhat okot, hogy a fiatalok igenis látják az egyház jövőjét ötven év múlva, de hozzáteszik: ahhoz, hogy ez a jövő az életet jelentse, szükség van az egyház megújulására a szakrális terektől kezdve a kommunikáción át egészen a lelkészképig. Az általuk mutatott irány tiszta: evangéliumi alapú, elfogadó, színes, ha kell, különböző csoportokra specializált gyülekezetekre és iskolákra vágynak, amelyekben helyre találhatnak közösségek, családok, zenei irányzatok. Helyet kérnek, mert egyetértenek ifj. Csomós Józsefnek a mezőtúri Csillagponton elhangzott kijelentésével: ők, a fiatalok nem a jövő, hanem a jelen egyháza.

Bagdán Zsuzsanna

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2014. április 13-i számában

*

Részlet a fórumon elfogadott nyilatkozatból:

„Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői hálásak vagyunk, hogy a Magyarországi Református Egyházban 2012-ben létrejöhetett egy olyan, Krisztusban hívő református fiatalokat tömörítő fórum, amely évről évre az egyházunkat és a benne élő ifjúságot érintő kérdéseket tárgyalhatja meg. (...) Látjuk felelősségünket abban, hogy az ifjúsági misszió jobban működjön. Készek vagyunk arra és lehetőséget kérünk ahhoz, hogy feladatokat vállaljunk, ezzel segítve a túlterhelt egyházi munkatársak munkáját."

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.