A GAW újra támogatja a horvátországi reformátusokat

2014. március 17., hétfő

Március 7 és 15. között Horvátországban és Szerbiában járt a GAW elnöke, Wilhelm Hüffmeier és főtitkára Enno Haaks. A német segélyszervezet vezetői református és evangélikus gyülekezeteket látogattak, egyházvezetőkkel egyeztettek a jövőbeli együttműködésről és szervezet által támogatott projekteket is felkerestek. Útjukon elkísérte őket a Magyarországi Református Egyház külügyi irodájának vezetője.

A GAW vezetői felkeresték a Horvátországi Református Keresztyén (Kálvini) Egyház (HRKE) (http://www.reformator.hr/) számos gyülekezetét, a zágrábi és bjelisevaci horvátajkú gyülekezeteket éppúgy, mint Kórógy, Karancs, Kő és Bellye magyar közösségeit. Zágrábban a helyi horvátajkú lelkész, Branimir Bukanovic, a HRKE zsinati titkára fogadta a német küldöttséget. Bukanovic a horvátországi látogatás helyi szervezőjeként részletesen beszámolt a protestáns közösségek helyzetéről és a HRKE életének örömeiről és nehézségeiről a 2011. évi püspökválasztás óta eltelt időben.

A GAW küldöttség Kórógyon az egyház főgondnokával, Kel Józseffel folytatott hosszú megbeszélést az új egyházkormányzat terveiről és a korábbi egyházszakadások hatásáról. A német vendégek Laskón Csáti Szabó Lajos püspökkel is találkoztak. Az egyeztetések és a gyülekezetlátogatások tapasztalatainak hatására a GAW a helyszínen úgy döntött, hogy felújítja a megszakadt kapcsolatokat és a záros határidőn belül újra folyósít anyagi támogatást, elsősorban a háború következtében még mindig rossz állapotú egyházi épületek felújítási munkálataira. A pozitív döntésben az a tény is fontos szerepet játszott, hogy a HRKE-t a Magyar Református Egyház 2013. júniusi közös zsinatán felvette tagjai közé.

A GAW vezetőség útja a Vajdaságban folytatódott. Az elnök és a főtitkár látogatást tett a szabadkai gyülekezetben, ahol Dautermann Margit gondnokasszony vendégszeretetét élvezték. Bácskossuthfalván Móricz Árpád lelkipásztorral, Pacséron pedig Csányi Erzsébet lelkésznővel, Szerbiai Református Keresztyén Egyház zsinati tanácsosával találkoztak. A zsinati tanácsossal a GAW támogatások folyósításáról és adminisztrációjáról is egyeztetést folytattak. A két vezető járt Bácsfeketehegyen, felmérte a „Leuenberg ház" néven futó konferenciaközpontban német támogatással folyó munkálatokat, valamint Maradékon találkozott az SZRKE püspökével, Halász Bélával.

Enno Haaks úti beszámolója itt olvasható.

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Móz 10

„De ahol Izráel fiai laktak, mindenütt világos volt” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink