„Szenteld meg ezt a hajlékot”

2012. november 27., kedd

„Hogy mikor is ígért Isten a Nagykovácsi gyülekezetnek szép templomot? Talán azok tudják, akik az elmúlt évtizedeket végigélték. És hány ember szívében született imádság, hogy legyen méltó háza itt Istennek a reformátusok számára is, és hányszor érkezett el az emberi tervezés áthatolhatatlan falakhoz, legyőzhetetlen akadályokhoz" – tette fel e kérdéseket igehirdetésében Szabó István Nagykovácsiban november 24-én. A Budapest-Déli Református Egyházmegyéhez tartozó pest megyei gyülekezet templomszentelésén a dunamelléki püspök áldást kért az új templomra és a gyülekezetre.

Szabó István püspök a harangszentelést követő igehirdetésében a „Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el nem változtatom" (Zsolt 89, 35) – igeszakasz alapján hirdette Isten üzenetét a zsúfolásig megtelt új templomban. „Ezt az igét hosszú évek óta azzal az indulattal és érzéssel forgattam a szívemben, hogyha megérhetem, hogy Isten kegyelméből itt lehetek a nagykovácsi református templom szentelésén, ezt fogom olvasni, erről fogok szólni" – indokolta Szabó István a textusválasztást.

A beteljesült ígéret

A püspök hangsúlyozta, hogy mi sokszor voltunk hűtlenek, sokszor visszavontuk az adott szót. Ezzel szemben Isten újra és újra hűséges az ő ígéreteihez, nem vonja meg kegyelmét, nem hazudtolja meg önmagát, és beavatkozott a nagykovácsiak életébe. Szabó István örömét fejezte ki Istennek a hűségéért, „amit ő ennek a templomnak a megépülésével is megerősített, mert az ő száján jött ki, hogy legyen itt templom, és ennek az igének nem állhatott útjába semmilyen emberi tehetetlenség, visszavonás, viszály és bűn."

Szabó István felhívta a figyelmet, hogy a templomépítésért sokak erőfeszítéséért kell köszönetet és hálát mondani: „Az önkormányzat, a tervezők, az adakozók, az építők, a gyülekezetek, minden és mindenki, akikért itt hálát kell adni Istennek, minden egyre mutat, és a templom is egyre mutat: az örök élet ígéretét tevő Istenre.".

A püspök emlékeztetett, hogy Isten szava örökkévaló, ezért nekünk kell megváltoznunk. „Hiszem, hogy ez a templom azért épült, hogy akik ide betérnek, és Igét hallanak, megváltozzanak. Kiszabaduljanak a létrontásból, és megbízhatatlan emberekből igazi hívő, és megbízható emberekké, gyanakvó és Istennel ellenséges viszonyban élő földi halandókból Isten megszenteltjeivé és Isten barátaivá legyenek" – fogalmazott Szabó István püspök, aki az igehirdetés után a templomszentelő imádságában áldást kért a templomra és a gyülekezetre.

Az alap: Krisztus

A palástos lelkészek áldásmondása és a rövid műsort követően Bencsik Mónika polgármester köszöntő szavaiban visszaemlékezett az önkormányzat nyolc évvel ezelőtti döntésére, amellyel telket biztosított a templomépítésre. Mint mondta, az épület bármilyen anyagból is készül, „az alap mindig Krisztus". A polgármester említést tett arról is, hogy a templomépítéssel kapcsolatban az első években sok segítséget kapott Takaró Tamás korábbi esperestől. „A fény, amit minden este látok az ablakomból erről a helyről világítani, áradjon, és sokakat segítsen a megfelelő értékrend megtalálásához" – fogalmazta meg óhaját Bencsik Mónika, aki átadta a település zászlaját.

Illés Dávid esperes felhívta a figyelmet a Budapest-Déli Egyházmegye templomépítkezéseire, és hálát adott Istennek a nagykovácsi templom elkészüléséért. Mint mondta, ennek a közösségnek az a küldetése, hogy arra mutasson, aki három nap alatt felépítette az igazi templomot.

Sípos Ete Álmos lelkipásztor a Biblia Szövetség vezetősége – amelynek Varga Róbert nagykovácsi lelkipásztor is tagja – nevében kért áldást a gyülekezet életére. „Kívánom, hogy ez a templom legyen multifunkciós templom olyan értelemben, hogy legyen szülőotthon. Olyan szülőotthon, ahol emberek újjászülethetnek a Szentlélek és Isten Igéje által. Kívánom, hogy legyen jó élelmiszerbolt is ez a templom. Olyan értelemben, hogy a tejnek italát is megkaphassák, akik idejönnek, és a kemény eledelt is megkaphassák azok a hitben már előrehaladottabb testvéreink, akik erre vágynak. Legyen ez a templom az igazságnak oszlopa. Úgy szóljon itt Isten Igéje, hogy aki ide bejön, mindig találkozhasson az igazsággal" – fogalmazott a Biblia Szövetség főtitkára.

Kemenes Gábor római katolikus lelkipásztor után Cseresznye Albertné, a kárpátaljai Hetyen lelkipásztorának felesége és Fassang László orgonaművész is köszöntötte a gyülekezetet. Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntését Varga Róbert lelkipásztor tolmácsolta.

1949-ben csendült fel először a zsoltár a régi parasztházból átalakult templomban – tájékoztatta az ünneplő gyülekezetet Varga Róbert lelkipásztor. 2006 körül merült fel az igény arra, hogy fellendüljön a lelki élet. Ebben az időszakban már sokan költöztek a fővárosból a településre. 2007 áprilisában helyezték el a templom alapkövét, és még abban az évben elkészült a födém, 2009 tavaszára állt a torony egy része, majd leállt az építkezés. 2009 augusztusában vállalta el a lelkipásztori szolgálatot Varga Róbert, akinek a számításai szerint közel 80 millió forintból készült el a templom. Nagy segítséget jelentett az építkezéshez az egyházkerület és az egyházmegye anyagi támogatása, az országos gyűjtés, a magán- és a gyülekezeti adományok.

 

Varga Róbert elmondta, hogy a kornak megfelelő templomot kívántak építeni, ezt igazolják a technikai lehetőségek és a különböző funkciójú helyiségek is. „Az építkezés közben sokszor átéltük, hogy Isten kegyelme velünk van. Isten megadta mindazt, ami szükséges volt ahhoz, hogy ezt az épületet be tudjuk fejezni" – hangsúlyozta a bővülő gyülekezet lelkipásztora, aki mindenkit vár a templomban, régi és új református gyülekezeti tagokat, és azokat, akiknek nincs lelki otthona.

T. Németh László, képek: Kalocsai Richárd

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2012. december 2-i számában

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.