Szeretettel kibélelt otthon

2012. október 21., vasárnap

Megújult a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon Hermina úti telephelye. Az elmúlt hónapok kényelmetlenségei után az ellátásra szoruló idősek újra birtokba vehették a harmadik emeletet is. Az intézmény munkatársai és lakói október 19-én adtak hálát Istennek a felújításért.

„Csoda" – így összegezte Beszterczey András igazgató az elmúlt hónapokat. Az intézmény fenntartója, a Magyarországi Református Egyház februárban úgy döntött, hogy saját költségén végezteti el a harminchárom éves idősotthon felújítását. Uniós támogatásokra nem számíthattak, mivel Budapest fejlett régiónak számít, így tavaly és idén is kizárták a pályázati keretből. „Megtapasztaltuk, hogy nem kell mindig külső segítséget várni, tekinthetünk fölfelé is, kérhetjük Istent" – mondta az igazgató az ünnepségen.

Teljesen megújult és vizesblokkokkal bővült a harmadik szint, felújították a teljes fűtésrendszert, s egyebek mellett új tűzjelző hálózatot építettek ki a százharminc milliós beruházás részeként. A több mint hatvan dolgozó, a százkét lakó és hozzátartozóik istentiszteleten adtak hálát a befejezett munkáért. Az otthon munkatársai rövid műsorral is kedveskedtek az idős gondozottaknak, ezzel köszönve meg a munkálatok alatt tanúsított türelmüket.

A dolgozók alkalmi énekkara szolgált az istentiszteleten is 

„Kibélelt levél – mondta Bölcskei Gusztáv Pál Filippibeliekhez írott leveléről –, szeretettel van kibélelve." Debreceni diákéveire utalt ezzel vissza, amikor a kollégisták nem egyszer kaptak szüleiktől húszforintossal „kibélelt" küldeményt. „Az apostol a szívével béleli ki levelét" – magyarázta a püspök a szeretetotthonban tartott hálaadó istentiszteleten. „Ez a ház is új bélést kapott" – utalt a most befejezett munkálatokra, s hozzátette, a „másik bélelés", a szeretet még fontosabb egy református diakóniai intézményben, mert ez teremt légkört, ez ad biztonságérzetet. „Nekünk úgy kell megőrizni a világban ezt, mint az irgalmas samaritánusnak: Észre venni mások szükségét és segíteni."

Bölcskei Gusztáv hirdetett igét a hálaadó alkalmon

„Megszaporított engem Isten nyomorúságom földjén" (1Móz 41,52) – ezt az igét hozta Czibere Károly, a Szeretetszolgálati Iroda vezetője az ünnepi alkalomra. Mint mondta, Efraim nevének jelentését háromféleképp vonatkoztathatjuk magunkra. Először is üzenet ez a lakók személyes életébe, „hisz sok idős testvér szenved tövissel a testében, de közösségben van Istennel, aki elvette kőszívét", s ez elég ok a hálaadásra.

József hálával teli névadása Czibere szerint az intézmény számára is aktuális, hisz az Schweitzert sem kerülik el a szakmai kihívások, szűkös anyagi lehetőségek és az egyéb gondok, de tapasztalják, hogy Isten ezek között is harcol értük. Végül a református diakónia is hálás lehet Istennek, amiért a sok nehézség ellenére „korábban nem tapasztalt kiáradás" jellemzi. Szerinte nem külső tényezők mozgatják ezt a folyamatot, mert akkor a nehézségek összeroppantanák a rendszert, hanem Isten szíveket átformáló munkája ad lendületet a szeretetszolgálatnak.

A megújult harmadik emeleten két-két szoba közé egy vizesblokkot is kialakítottak

reformatus.hu, képek: Sereg Krisztián

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.