Elfogadták a Heidelbergi Káté új fordítását

2012. június 19., kedd

Elfogadták a Heidelbergi Káté szövegét, a hitvallás új szövegének kiadásáról, illetve új, hitoktatási célokra alkalmas káté elkészítéséről is döntöttek a Generális Konvent plenáris ülésén. A hitvallás dísz- és kritikai kiadásban, valamint román és szlovák nyelven is megjelenik 2013-ban.

A Generális Konvent elnökségének tegnapi ülésén napirenden volt a Heidelbergi Kátét fordító bizottság jelentése. A GK Elnöksége a temesvári konventen, 2011 nyarán a Káté 450. éves jubileumának előkészítésének részeként egy szöveggondozó bizottságot állított fel, amelynek feladata a hitvallás szövegének a mai kor viszonyaihoz illesztett újrafordítása volt.

A bizottság négy alkalommal találkozott: október 26-án az alapelvekről született döntés, január 24–27. között a 23–64., valamint a 86–129. kérdés, április 11–12-én pedig az 1–22. és a 65–85. kérdéseket dolgozták át a már meglévő kátéfordításokból, folyamatosan egybevetve azokat a latin és német eredeti szövegekkel. A szöveg nyelvi lektorálását követően – a beérkező javaslatok nyomán – a szöveg véglegesítést a bizottság május végén végezte el.

A Generális Konvent plenáris ülésén köszönetet mondtak a bizottság tagjainak elvégzett munkájukért. A bizottság tagjai voltak: Dr. Fekete Károly (Tiszántúli Református Egyházkerület), Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (Tiszáninneni Református Egyházkerület), Héder János (Kárpátaljai Református Egyház), Dr. Juhász Tamás (Erdélyi Református Egyházkerület), Dr. Márkus Mihály elnök (Dunántúli Református Egyházkerület), Orosz Attila (Szerbiai Református Keresztyén Egyház), Oroszi Kálmán (Királyhágómelléki Református Egyházkerület), Dr. Pólya Katalin (Szlovákiai Református Keresztyén Egyház), Dr. Szabó István (Dunamelléki Református Egyházkerület) és Győri János nyelvi lektor.

Evangéliumi válasz

Az Elnökség előterjesztésében a Heidelbergi Káté szövegét a bizottság által előkészített formában, betoldott magyarázat nélkül ajánlotta elfogadásra. A szöveget díszkiadásban, illetve egy kritikai kiadásként, kiegészítő tanulmányokkal is közreadják majd. Ezen túl döntöttek egy bizottság létrehozásáról, amely a GK Elnöksége megbízása alapján egy, a katechézisben használatos Református Káté előkészítésére kap felhatalmazást.

A GK plenáris ülésén arról is döntöttek, hogy felkérik a részegyházakat az elkészült szöveg adaptálásának megvitatására, valamint javaslatot tettek egy közös Zsinat összehívására 2013 júniusában, ahol elfogadhatják a szöveget a Magyar Református Egyház hivatalos kátékiadásaként. A Generális Konvent – tekintettel arra, hogy az Alkotmány értelmében Zsinat csak olyan kérdésekben tartható, amelyek előzetesen a részegyházak zsinatai megvitattak és tárgyalásra javasolnak – kéri a részegyházak Zsinatát, hogy a közös zsinat napirendjén szereplő témákat előzetesen vitassák meg és egyetértésükről 2013. január 31-ig a Generális Konvent Elnökségét tájékoztassák. A közös Zsinaton a káté szövegének elfogadása mellett az Alkotmány szövegének módosítására is sor kerül.

Ezen túl döntés született arról, hogy a Heidelbergi Káté szövegét a Kárpát-medencében élő reformátusok anyanyelvein is kiadják. „Ez a lépés evangéliumi válasz lenne a Kárpát-medencei református egység kritikusainak" – fogalmazott Bölcskei Gusztáv. 2013-ban a román és a szlovák nyelvű fordítás kerül kiadásra. A Heidelbergi Kátéval kapcsolatos előterjesztést egy tartózkodással elfogadta a Generális Konvent.

Bagdán Zsuzsanna

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.