Magyar református életképek

2016. július 07., csütörtök

A Generális Konvent ülései alkalmat kínálnak arra, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a többi részegyház életébe.

Ezúttal Géresi Róbert püspökhelyettes mutatta be részletesen a tanácskozásnak otthont adó Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A statisztikai adatok szerint az ötmillió lakosú országban százezer körül van a reformátusok száma, ezzel Szlovákia legnagyobb magyar vezetés alatt álló szervezete. Pozsonytól Kárpátaljáig hét magyar és két szlovák egyházmegyében Isten igéjét hirdetik a gyorsan szekularizálódó társadalomban, emellett diakóniai és ifjúsági munkát is végeznek, valamint az oktatási rendszerben is jelen vannak intézményeikkel. „A bizonyságtétel mellett érezzük, hogy Isten az itt élő magyarok örökségének és identitásának ápolását is ránk bízta" – mondta az abaújszinai lelkipásztor, aki szerint nem lehet fontossági sorrendet felállítani a két feladat között, mert mindkettő szükséges az egészséges személyiség és a közösség egészségéhez.

A mostani találkozásnak otthont adó Kassa fontos szerepet játszott a magyar történelemben, majd Eduard Beneš miniszterelnök itt hirdette ki a magyarok és németek kollektív háborús bűnösségét kimondó 1945-ös kormányprogramot, jelenleg pedig egyike Szlovákia azon településeinek, melyen magyar és szlovák nyelvű református gyülekezet is működik. „Vigasztalódnunk kell, Isten segítségét kell kérnünk, hogy erősítsen meg bennünket" – zárta beszámolóját Géresi Róbert.

„Vasárnap Kárpátalján száztíz helyen tartottak istentiszteletet és talán mindenütt gyermekfoglalkozásokat is. Szórványban ez jelenti a hit és az anyanyelv megtartását is. Szombaton pedig majd kétezer fiatal vett részt az ifjúsági szervezetünk hatodik Lendület elnevezésű konferenciáján. Fiataljaink az egyházban vannak, és az a reménységünk, hogy ők lesznek egyházunk jövendő lelkészei, presbiterei" – erről Zán Fábián Sándor püspök beszélt. Az egyházvezető elmondta, ennek érdekében szerveznek nyaranta kerületi családi napot, konfirmandus heteket és vakációs bibliaheteket, jövőre pedig egy, a gyerekvállalást segítő program beindítását tervezik, hogy Kárpátalján a nehéz életkörülmények ellenére is „megszülethessenek a reformáció gyermekei".

A Kárpátaljai Református Egyházkerület lelkészi vezetője a nehézségekről is szólt: a június eleji jégkár hétezer lakóházat, három parókiát és három templomot rongált meg. Csak az egyházi ingatlanok helyreállításához negyvenötezer euróra lenne szükség, de ezt nem tudják azok előteremteni, akiknek szintén nincs tető a fejük felett. Az érintett egyházmegyének azonnal elkezdett gyűjteni a másik két egyházmegye reformátussága, a Magyar Református Szeretetszolgálat pedig a károkat felmérve cselekvési tervet dolgozott ki a legrosszabb helyzetben lévő károsultak megsegítésére, házaik felújítására. A püspök megköszönte a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap támogatását, mely nélkül – ukrán támogatás hiányában – nem tudnák fenntartani iskoláikat. Túljelentkezéses kollégiumaik az oktatás és nevelés mellett, családi élményt jelentenek Európa árváinak, a nyugati országokban dolgozó szülők gyermekeinek.

Zán Fábián Sándor megköszönte a többi részegyház elmúlt egy évben nyújtott minden támogatását. Mind mondta: igyekeznek hűségesen, Isten országát építve bánni az adományokkal. Emellett köszönetet mondott a sárospataki teológiának, melynek segítségével a negyedik Beregszászon tanuló évfolyam szerzett lelkipásztori munkatársi és hitoktatói végzettséget. Terveik között szerepel egy beteggondozó és egy falugondnoki szolgálat beindítása, templom építése egy újabb cigány gyülekezet számára.

Az ülésen a diaszpórában élő reformátusok is képviseltették magukat: a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségét Molnár-Veres Pál elnök, a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetségét pedig Varga Pál elnök mutatta be. A nyugat-európai szövetség zömében svájci, hollandiai és dél-németországi református, valamint a skandináv országok evangélikus egyházaival együttműködve végzi szolgálatát már több, mint tíz éve. A református, evangélikus és unitárius közösségeket felölelő németországi szövetség 2012-ben alakult, célja segíteni a már meglévő közösségek lelkigondozását, valamint új keresztyén közösségeket létrehozni a vendégmunkások számára, illetve bevonni őket.

Az előretekintésben elhangzott, hogy a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetek idei kiemelt eseménye az augusztus 9-13-i szovátai Válts Irányt! IKE Fesztivál lesz, Horvátországban szeptember 7-re a 200 éves karancsi templom ünnepségére várnak mindenkit, a Kárpát-medencei református tanévnyitót pedig szeptember 17-én tartják Nagyenyeden a kollégium felújítása alkalmából szervezett hálaadó ünnepséghez kapcsolódóan. Emellett Királyhágómellék és a Vajdaság is tisztújítás elé néz az idén, a Generális Konvent tagjai imádságban hordozzák ezeket a folyamatokat.

Feke György, fotó: Asszonyi Eszter

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.