Globális misszió amerikai módra

2012. április 14., szombat

Ismét Indianapolisban találkozott a két, a református világközösséghez tartozó nagy amerikai egyház külmissziós szervezete. A Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) és a Krisztus tanítványai Egyház (Disciples of Christ) 1996 óta közös szervezete, a Global Ministries (GM) vezetőtestülete elbúcsúztatta a hazánkban majd húsz évig szolgáló missziói munkatársát, Medgyessy Lászlót, a KRE professzorát. A szervezet misszió gyakornoki programja keretébe jövő évtől az MRE is fogad olyan fiatalokat, akik hosszú távú önkéntességet vállalnak.

A professzort és feleségét nyugdíjba vonulásuk alkalmából Peter Makari a GM európai és közel-keleti titkára és Ódor Balázs, a GM európai igazgatósági tagja méltatta. Dr. Medgyessy László alázatos és elkötelezett ember, hatalmas történelmi és teológiai tudással, aki feleségével együtt Floridában fog élni. De nem csak a professzor volt az egyetlen, aki a jelenleg világszerte szolgálatot teljesítő 44 missziói munkatárs közül nyugdíjba vonult. A vezetőtestület mintegy 30 tagja további négy fizetett missziói munkatársat búcsúztatott, köztük a Puerto Rico-i Samual Pagant, aki Jeruzsálemben teljesített szolgálatot és társszerzője a palesztin és izraeli békéért évente szervezett világ imahét idei imádságának. Az ülésen a felek arról is megegyeztek, hogy Szűcs Zoltán, a UCC Kálvin Zsinatának nyugalmazott püspöke megbízatását 2013. júniusáig meghosszabbítják a komáromi Teológiai Akadémián. Az igazgatóság előtt Haitin, Columbiában, Zimbabwében, Guatemalában és Törökországban szolgáló munkatársak is beszámoltak szolgálatukról.

Modern misszionáriusok

A modern „misszionáriusok" nem hittérítők, hanem olyan tanúságtevők, akik a GM küldetésnyilatkozata értelmében kritikus helyzetekben való jelenlétükkel, szavak helyett sokkal inkább tettekkel, egyoldalú segítség helyett kölcsönösségen alapuló partneri kapcsolatban tanúskodnak a megbékélés evangéliumáról és Isten szeretetéről. A közös tanúságtétel Krisztusról a jelenlét, a szolidaritás misszióját jelenti amerikai testvéreink számára olyan kritikus helyzetekben, ahol emberek lelkileg, szellemileg és testileg szenvednek. Missziói küldetésük elköteleződés arra, hogy lelki és anyagi javaik megosztása által hozzájáruljanak az igazabb és békésebb világrend profetikus víziójának megvalósításához. A két egyház teljes költségvetésük harmadát osztja meg így 270 partneregyházzal és szervezettel 70 országban. A globális misszió alapvető módja az egyenlő partnerek közötti együttműködés, amelyben a segítségben részesülő éppoly fontos, mint az adakozó.

James Moos, a szervezet alelnöke ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy bár küldő szervezetről van szó, meg kell tanulni kapni, befogadni is, kölcsönös kapcsolatban lenni a partnerekkel. —„Aszimmetrikus hatalmi kapcsolat" nem partnerség és nem lehet a misszió alapja." — fogalmazott az alenök. Hiszen a cél, hogy hosszú távon is fenntartható kezdeményezéseket indítsanak el azok javára, akik igazán szükséget szenvednek: anyagi és lelki értelemben egyaránt. Ezekben a találkozásokban az adományozók élő hitet és reményteli kitartást kapnak.

Krízisben a kritikus jelenlét: misszió és pénz

Bár az ülés záró istentiszteletének keretében öt szolgálattevő kibocsátására is sor került, a közeljövőben várható nyugdíjazások miatt a modern „misszionáriusok" száma a jelenlegi negyvennégyről hamarosan huszonnyolcra csökken, ami különösen kritikus figyelembe véve, hogy a szervezet 1996-os megalakulásakor még százhatvan teljes állású missziói munkatárs szolgált a világ minden részén. Az erre a célra rendelkezésre álló kétmillió dollár ugyanakkor nem teszi lehetővé a teljes állású munkatársak számának növelését, tekintettel arra, hogy egy misszionárius fizetése átlagban évi 55000 dollárba kerül.

A teljes állású misszionáriusok számának csökkenése mellett ugyanakkor gyorsan növekszik azoknak a száma, akik hosszú távú önkéntességet vállalnak a világ valamely krízis sújtotta térségében. Növekszik az önkéntességet vállaló fiatalok száma, velük együtt majd kilencven szolgálattevőt felügyel és segít a szervezet.

Szemléletváltás

Az előbbi adatokat figyelembe véve, a GM jelentős szemléletváltás előtt áll. A szervezet mára ugyanis az egyetlen Amerikában, amelyik továbbra is teljes fizetésű misszionáriusokat küld ki. Az igazgatótestület ülésének egyik fő témája az új irányvonalak meghatározása volt. „A szervezet mit sem változott, míg az adakozási szokások radikálisan átalakultak" – hangsúlyozta Moos. Míg Amerikában a világháborút követően sokan vagyonokat hagytak missziói szervezetekre, rájuk bízva, mire fordítják a rendelkezésükre álló forrásokat, ma a 290 milliárd dollárnyi adomány nagy részét konkrét kezdeményesekre ajánlják fel alapvetően olyan magánemberek, akik maguk is aktívan részt kívánnak venni a támogatott kezdeményezésekben. A célzott adományok részaránya már ma is eléri a teljes támogatás kilencven százalékát, ráadásul egyre gyakrabban egyházon kívüli felajánlásokból érkeznek. Hiteles program, átlátható működés, ezek Moos szerint az alapvető kritériumai egy missziói szervezet sikerének.

A hosszú távú stratégiai tervezés mellet az ülésen a forrásteremtés különböző formái voltak a középpontban. A tagok intenzív képzést is kaptak erről, tekintettel arra, hogy a forrásteremtésből is aktívan ki kell venniük a részüket.

Az USA-ban 2010-ben 290 milliárd dollárnyi, a GDP 2%-át kitevő adományt ajánlottak fel javarészt magánemberek. Ugyanakkor az alapítványok részesedése is alapvetően személyekhez köthető adomány. A cégek csupán 5 százalékkal részesednek az adománytortából. Az adományokat alapvetően,  mintegy 35 százalékukban vallási, egyházi célokra ajánlják fel az emberek. Ezt követi a képzés (14%) és az egészségügy (8%).

Nemzetközi igazgatósági tagok jelentései

A GM ázsiai nemzetközi partnere, Shin Seung-Min a Dél-Koreai Presbiteriánus Egyház (PROK) lelkésze, partneregyházunk külügyi referense beszámolójában a dél-koreai emberi jogi helyzetről számolt be. Kiemelte, hogyan lett a béke szigetéből, -a két Korea között elhelyezkedő Jeju-ból, amit a dél-koreai kormány, saját törvénybe foglalt szándékával szemben, hadászati célból alakított át-, a konfliktuszóna. Korábban is voltak már fegyveres incidensek a két ország között, de évtizedek óta ez volt az első eset, hogy Phenjan olyan területet támad, ahol civilek is laknak. Korábban a MRE is csatlakozott a nemzetközi imalánchoz és szolidaritási aláírásgyűjtéshez, amelyet ezzel kapcsolatban indított el a PROK.

Dr. Mira Rizek, a GM közel-keleti partnere a térség és különösen is szülőföldje, Palesztina keresztyén közösségeiről számolt be, amelynek a száma a háborúk és elvándorlások miatt drámaian csökken. A legtöbb országban a keresztyének aránya az egy zázalékot sem éri el. Az Arab tavasz értékelésében Rizek a kezdeti öröm mellett a veszélyekről is tájékoztatta az egybegyűlteket. Az iszlám csoportok megerősödése az ellenzék szervezetlenségének köszönhetően azzal fenyeget, hogy a keresztyének visszaszorulnak a közéletből. „A keresztyén tanúságtétel és jelenlét Közép-Keleten a béketeremtés meghatározó faktora." – fogalmazott a palesztin keresztyén közösség meghatározó személyisége. A keresztyén közösségek pártfogó állásfoglalásai, a szolidaritási látogatások, lobbi és anyagi támogatás értéke felbecsülhetetlen a súlyosbodó, kritikus helyzetben.

A szervezet magyarországi szerepvállalásának jövője

A GM a magyar missziói munkatársak nyugdíjba vonulása után is fent kívánja tartani támogató jelenlétét hazánkban. Egyeztetések kezdődtek egy esetleges pozíció kiírásáról. 2013-tól a MRE is fogad fiatalokat, akik a szervezet missziói gyakornoki programja keretében vállalnak hosszú távú önkéntességet. Az érintettek arról is egyeztettek, hogy a PROK, a GM és esetlegesen a Skót Egyház támogatásával a MRE felújítja szerepvállalását az Egyházak Világtanácsa palesztinai békeprogramjában, amelynek keretében 2008-ban Ferenczi Enikő és Sugár Tamás már békemegfigyelőként részt vettek.

Külügyi Iroda

Ima a záró, a misszionáriusok kibocsátó istentiszteletéről


Hűséges Istenünk, hűtlen gyermekeidként jövünk hozzád. Megvalljuk, hogy amikor életünkre és a világra tekintünk, több bennünk a félelem, mint a remény. Vannak időszakok, amikor aggódva mérlegeljük, hogy jó úton járunk-e és kételkedünk ígéreteidben. Hagyjuk, hogy a csalódás elvakítson és megkeserítsen. A szeretetért, igazságért és békéért küzdve elfáradunk és már-már feladnánk. Szükségünk van új energiára, megújult reményre, új kezdetekre és gondolatokra. Kétség gyötör minket, hogy bármit is meg tudnánk változtatni szavainkkal, tetteinkkel és imádságainkkal. Szomjúhozzuk kegyelmedet, hogy helyre tegye szívünket és gondolatainkat. Szükségünk van a te erődre, hogy felébredjen és kitartson az igazságosság és béke szenvedélyes szertetete. Szükségünk van szeretetedre, amely feltárja a megtérés és növekedés folyamatos lehetőségét életünk minden napján. Hisszük, hogy Lelked által munklkodsz a világban. Add nekünk a hit éleslátását, hogy felismerhessük jeleidet és csodádat közöttünk - és adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy reménységben éljük életünket. Krisztus nevében kérünk. Ámen

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.