Misszió a változó világban

2014. augusztus 11., hétfő

Az Egyházak Világtanácsának (WCC) támogatásával, a Misszió és Evangelizáció Bizottsága (CWME) Svájcban tartotta missziói továbbképzését július 14 és 18. között. 25 résztvevő, négy kontinensről (Afrika, Észak- Amerika, Ázsia, Európa mellett Costa Rica és Kuba is) képviselte a világ keresztyén egyházait. Egyházunkat Pál László, református lelkipásztor képviselte.

A szeminárium számára Svájcban, a Genfi- tó közelében a Bossy Ökumenikus Intézmény adott otthont. Központi mondanivalója a szemináriumnak, a 2013 novemberében a koreai Busan-ban az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlésén elfogadott állásfoglalása volt, amely az „Együtt az élet felé: misszió és evangelizáció a változó világban" címet viselte. Hét előadó mutatta be ennek a nyilatkozatnak négy központi témáját, amelyek után diskurzusra, teológiai reflexiókra, személyes beszámolókra is sor került. A célja pedig, hogy olyan misszionáriusokat és munkatársakat képezzenek, akik különböző missziós terülteken segítsenek egyházaik missziói látásmódjában fejlődni, illetve Krisztus igazi tanúivá válni napjaink gyorsan változó világában. A négy téma, amely köré épült a missziói továbbképzés: Misszió a periférián élők között, és a gyorsan változó világban; Misszió a szekularizált világ, és a vallási pluralitás kontextusában. Végül pedig a témák ismételt áttekintésére, azok rendszerezésére és a résztvevők egyházában való gyakorlatba átültetéséről esett szó.

A szemináriumot Fr. Iona Sacca, az Egyházak Világtanácsának (WCC) Bossey Ökumenikus Intézetének professzora és igazgatója nyitotta meg, Köszöntésében kiemelte az alkalom kiemelkedő szerepét, és üdvözölte a több országból érkezett előadókat és résztvevőket. Ezt követően Wesley Granberg-Michaelson, Grand Rapids- i lelkipásztor tartott előadást a „Navigáció a Keresztyénség váltózó világában" címmel. Az előadásában kitért a ma keresztyénségét érintő változásokra, amelyek kontinenseken átívelő, lelki, teológiai, gazdasági, migrációs és az ökumenikus keresztyénséghez kapcsolódnak. Megfigyelése szerint a keresztyénség északi és nyugati súlypontja, a világ déli és keleti országaiba tevődött át, értve itt az afrikai és ázsiai országokat, ahol a keresztyénség megerősödőben van. Ennek magyarázatát a keresztyének migrációjában és a karizmatikus-ébredési mozgalmakban látja. Az előadás után Jooseop Keum ismertette a Busan- ban elfogadott Egyházak Világtanácsának ökumenikus missziói állásfoglalást, amely a missziói továbbképzés alapját képezte.

A második napon a kurzus vezetője Marina Behera (Bossey) és Michael Biehl (Hamburg) előadása hangzott el „Misszió a Perifériáról" címmel. Határozott állásfoglalások hangzottak el, hogy „Jézus Krisztus segíti és felemeli azokat, akik a társadalom számkivetettjei annak érdekében, hogy minden, ami az élettel ellentétes megváltozzék." Az előadások után a témával kapcsolatos csoportos beszélgetések, majd plenáris ülés következett, ahol beszámolók és bizonyságtételek hangoztak el. A perifériákon élők közötti misszióval kapcsolatban Egyházunk küldötte ismertette a jelenlévőkkel a Református Egyház cigány- missziós stratégiáját, közelebbről pedig annak működését a saját szolgálati területén működő közösség életével példázva. A résztvevők reflexióiból kiderült, a magyar- cigány együttélést és missziói tevékenységet nem csupán Magyarország és a környező országok követik figyelemmel, hanem mindazon országok küldöttei, ahol a kisebbség, a perifériákon élők missziójával behatóbban foglalkoznak. Egyházunk cigány- missziós stratégiája így példaértékű és annak eredményei már most figyelemfelkeltők más, hasonló helyzettel küzdő országok számára is.

A nap utolsó előadásait Kyriaki Avtzi (WCC) és Roderick Hewitt (Dél- Afrika) tartotta „Misszió a szekularizált világ kontextusában" címmel. Előadásukban kitértek az Egyházban megjelenő szekularizációs, és globalizációs folyamatokra. A fejlett technika széles körben elterjedésének (lásd. okostelefonok) pozitív és negatív vonásait vázolták fel előadásukban.

A harmadik napon Peter Cruchley-Jones (Cardiff), és Duleep Chickera püspök (Sri Lanka) tartott előadást „Misszió a vallási pluralitás kontextusában" címmel. Az EVT állásfoglaló dokumentuma az „Együtt az élet felé: misszió és evangelizáció a változó világban" képezte alapját az előadásuknak: „Hiszünk abban, hogy az Élet Lelke örömöt és az élet teljességét hozza el. Isten Lelke ezért minden kultúrában megtalálható, amely az életet igenli." Előadásukban fontos helyet foglalt el a más vallásokkal való dialógus mikéntjének a megválaszolása, valamint a dialógus és az evangelizáció kapcsolata a plurális világ, identitás és meggyőződés kontextusában. Az ebédet követően az EVT Genfi Ökumenikus Központjában folytatódtak tovább az előadások, a plenáris ülések, és további személyes beszámolók a továbbképzés témáival kapcsolatban.

A negyedik nap Michael Biehl végigvezette a résztvevőket az elhangzott előadások legfontosabb pontjain, és egy plenáris ülés keretében minden résztvevő számára felkínáltatott a lehetőség a hét előadásai és történéseivel kapcsolatos reflektálásra. Többek között arra is kíváncsiak voltak a szervezők, hogy a résztvevők mit tanultak és mit visznek haza Egyházuk missziói stratégiájának továbbgondolása céljából. Külön megemlítendő, hogy Egyházunk perifériákon élő missziójával kapcsolatos pozitív meglátásaikat többen hangsúlyozták személyes beszámolóikban. Duleep Chickera, Sri Lanka Anglikán püspöke külön áldást mondott és jókívánságait fejezte ki Egyházunk misszióival, azon belül is cigány- missziójával kapcsolatban. A szeminárium zárásaként Jooseop Keum mondott köszönetet az előadóknak; különöséképp Marina Behera-nak és a szeminárium előkészítőinek, valamint a résztvevőknek.
Egy rövid istentisztelettel zárult a szeminárium, amelynek végén a református énekeskönyvből is jól ismert 392. dicséret szavai csendültek fel: „Az egyháznak a Jézus a fundámentuma..."

Külügyi Iroda
Kép és szöveg: Pál László

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.