Konferencia Gergely Jenő halálának első évfordulóján

2010. december 01., szerda

Történetírás, kutatás, kutathatóság és az egyházak címmel konferenciát tartanak Gergely Jenő halálának első évfordulóján december 9. és 10. között.

Történetírás, kutatás, kutathatóság és az egyházak címmel konferenciát tartanak Gergely Jenő halálának első évfordulóján december 9. és 10. között.

altGergely Jenő a 20. századdal és egyháztörténettel foglalkozó történész, az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzora, korábbi tanszékvezetője volt. Gergely Jenő 1944. március 10-én született Tényőn, 1967-ben szerzett történelem szakos diplomát az ELTE BTK-n, pályája végéig az egyetem oktatója maradt: 1968-ban tanársegéd, 1970-ben adjunktus, 1975-ben docens lett, 1992-től egyetemi tanár, 1995-től az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékét vezette. Kutatási-oktatási szakterülete a 20. századi magyar történelem volt, maradandót alkotott az egyháztörténelem főbb problémáinak feltárásában, az egyházi mozgalmak, ideológiák, keresztény pártok, katolikus mozgalmak szerepét vizsgálta.(Forrás: ELTE)


A konferencia programja:

December 9. (csütörtök)

9.30–12.00   Történetírás, kutatás, kutathatóság és az egyházak – nemzetközi kerekasztal-beszélgetés – A beszélgetést vezeti Borsodi Csaba, az ELTE BTK rektorhelyettese. Helyszín: MTA Társadalomkutató Központ Jakobinus terme (1014 Budapest, Országház u. 30.)

13.00–14.00  Fakultatív program: tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galériában

15.00–16.30  Az ELTE Történettudományok Doktori Iskola NKA-támogatással megjelentetett kiadványainak bemutatója – Moderátor: Balogh Margit, c. egyetemi docens. Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.)
Politikamentes volt-e Magyarországon az Actio Catholica? – Gianone András előadása
Gianone András: Az Actio Catholica története Magyarországon, 1932–1948 című könyvének bemutatója. A kötetet bemutatja: Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója és Gárdonyi Máté, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanára.
A Történelemtudományok Doktori Iskola idegen nyelvű kiadványainak bemutatása.

17.00–17.30   Gergely Jenő-emlékfotó avatása. Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.)

December 10. (péntek)


9.00–16.00   Nemzetközi doktorandusz-konferencia. Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.)

9.00–9.10     Megnyitó (Dezső Tamás dékán)

9.10–9.20     Köszöntő (Székely Gábor, a Történelemtudományok Doktori Iskolájának vezetője)

I. szekció – levezető elnök: Pritz Pál egyetemi magántanár

9.20–9.35        Klestenitz Tibor:    A katolikus sajtómozgalom történetének forrásai

9.35–9.50        Lénár Andor:    A katolikus sajtó néhány jellemzője a Váci Egyházmegyében Hanauer Á. István püspöksége (1919–1942) alatt

9.50–10.00      Hozzászólások

10.00–10.15    Farkas Noémi Tünde:    Halotti beszédek, nyelvhasználat, retorika

10.15–10.30    Bognár Szabina:    „Mivé lesz a styl?” Tagányi Károly történetírói pályakezdése

10.30–10.45    Kozák Péter:    Két világnézet. Balázs Béla és Prohászka Ottokár összecsapása az elmúlt századelőn

10.45–11.00    Hozzászólások

11.00–11.15    Bakó Balázs:    Egy világ körüli út – 1928-ban

11.15–11.30    Csíky Balázs:    Bőség és hiányok. Néhány módszertani kérdés és kutatási lehetőségek Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenységének vizsgálata kapcsán

11.30–11.40    Hozzászólások

11.40–13.00    Ebédszünet

II. szekció – levezető elnök: Varga Zsuzsanna egyetemi docens

13.00–13.15    Tamási Zsolt: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1849-es forradalomban

13.15–13.30    Sztyahula László: Az észak-magyarországi latin szertartású katolikus egyházi közigazgatás története a 20. században

13.30–13.40    Hozzászólások

13.40–13.55    Fejérdy András:    Az 1959-1965 közötti szentszéki–magyar kapcsolatok történetének forrásai

13.55–14.10    Soós Viktor Attila:    Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életútjának rekonstruálására

14.10–14.20    Hozzászólások

14.20–14.35    Millisits Máté:    A reformáció és a reformátorok emlékezetkultúrájának adatbázisa

14.35–14.50    Diera Bernadett:    A pécsi „Fekete Hollók”, avagy a hitoktatás elméleti és gyakorlati keretei az 1960-as években

14.50–15.00    Hozzászólások

15.00             Zárszó:Balogh Margit

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.