Erőszakkal összehívott katolikus közgyűlés Pekingben

2010. december 19., vasárnap

 altA Szentszék nagy fájdalommal vette tudomásul, hogy december 7-e és 9-e között Pekingben sor került a kínai katolikusok képviselőinek erőszakkal megtartott VIII. közgyűlésére.

A Szentszék nagy fájdalommal vette tudomásul, hogy december 7-e és 9-e között Pekingben sor került a kínai katolikusok képviselőinek erőszakkal megtartott VIII. közgyűlésére. Számos főpásztort, papot, szerzetest és laikus hívőt kényszerítettek állami szervek az eseményen való részvételre.

 A közgyűlés összehívásának és lefolytatásának módja is elnyomó hozzáállást mutatott a vallásszabadság gyakorlásával kapcsolatban, amelyről az volt az elképzelés, hogy ez már nem történhet meg a mai Kínában. Az állampolgárok magánszférájának állandó ellenőrzése, továbbá a katolikus egyház belső életébe való beavatkozás nem hoz megbecsülést Kínának. Mindez sokkal inkább a félelem, a gyengeség és a hajthatatlan intolerancia látszatát kelti, mintsem a szabadságra való nyitottságot, az emberi méltóságot megillető tisztelet megtartását, továbbá a magán- és vallási szféra közötti megfelelő különbségtételt. A Szentszék több alkalommal is nyilvánosan kifejezte, elsősorban a főpásztoroknak majd a híveknek is, hogy nem kell részt venniük ezen az eseményen. Mindazok, akik jelen voltak, felelősséget vállalnak Isten és az Egyház előtt. Különösen vonatkozik ez a főpásztorokra és a papokra, akiknek választ kell adniuk a hívek kérdéseire – olvasható a szentszéki közleményben.

A Szentszék elítéli azt a tényt, miszerint számos püspököt és papot kényszerítettek a közgyűlésen való részvételre: ebben az esetben az emberi jogok súlyos megsértéséről van szó, különös tekintettel a vallás- és lelkiismereti szabadságra. A Szentszék ugyanakkor mély elismerését fejezi ki mindazoknak, akik bátran tanúságot tettek hitükről és mindenkit imára, bűnbánatra, továbbá Krisztus követésének megvallására buzdít teljes egységben az egyetemes egyházzal. Mindazoktól, akik szívükben zavarodottságot és fájdalmat hordoznak, a Szentszék azt kéri, hogy maradjanak meg hitükben. Vegyék tudomásul az elszenvedett nyomásokat és imádkozzanak főpásztoraikért, továbbá arra buzdít, hogy bátran folytassák hittestvéreik támogatását az igazságtalanságokkal szemben, amelyekkel küldetésük folyamán találkoznak.

A közgyűlés során kijelölték az ún. kínai püspöki konferencia és a kínai katolikusok hazafias szövetségének felelőseit. A szentszéki közlemény emlékeztet rá, hogy a jelenlegi kínai katolikus püspökök kollégiumát a Szentszék nem ismeri el. Nem tartoznak közéjük a kínai földalatti egyház főpásztorai, vagyis akiket a kínai kormány nem ismer el, de akik egységben vannak a pápával. A szentszéki közlemény emlékeztet arra, hogy az „egy, szent, katolikus anyaszentegyházzal” kapcsolatos katolikus tanítással nem lehet összeegyeztetni a kínai álláspontot, miszerint a kínai egyház a függetlenség, az autonómia, az önrendelkezés és a demokratikus ügyintézés elvét akarja megvalósítani. Elfogadhatatlan az is, hogy legitim főpásztor legyen a vezetője a Kínai Katolikus Hazafias Szövetségnek. A Szentszék nézete szerint a kínai egyháznak nem ezen az úton kell járnia, ha valóban e nagy és nemes országot akarja szolgálni. Kína az utóbbi időben rendkívüli módon felkeltette a közvélemény figyelmét a számos területen elért jelentős vívmányaival. Ám továbbra sem akarja a valódi vallásszabadság igényes eszményeit megvalósítani, jóllehet Alkotmánya szerint tiszteletben tartja azokat.

Mindehhez járul még az is, hogy a közgyűlés még nehezebbé tette a hivatalosan elismert és az el nem ismert közösségek katolikusai közötti kiengesztelődést. Ezzel súlyos sebet ejtett nemcsak a kínai egyházban, hanem az egyetemes egyházban is. A Szentszék mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az említett közgyűlés összehívása, amint a szükséges pápai engedély nélkül történt püspökszentelés is, egyoldalúan megkárosította a párbeszéd és a bizalom légkörét, amely korábban elindult a Szentszék és a kínai kormány között. A Szentszék továbbra is leszögezi, hogy kész a párbeszéd folytatására, ám kötelességének érzi, hogy emlékeztessen azokra az elfogadhatatlan és ellenséges tettekre, amelyek a bizalom elvesztéséhez vezettek. A köz érdeke azt kívánja, hogy felül kell kerekedni a nehézségeken és korrekt kapcsolatokat kell kiépíteni. A vatikáni jegyzék végül emlékeztet a pápa december 1-jén elhangzott felhívására, amikor azt kérte minden hívőtől, hogy imádkozzanak a jelenleg rendkívül súlyos helyzetben lévő kínai egyházért. (RV.de – hu – 2010-12-19 – dr. békefy-röhrig klaudia – reformatus.hu)

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.