Nyílt nap a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán

2011. február 10., csütörtök

altA komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara február 24-én nyílt napot tart a teológiai tanulmányok iránti érdeklődők számára.

 

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara február 24-én nyílt napot tart a teológiai tanulmányok iránti érdeklődők számára. Molnár János dékán és Öllős Erzsébet asszisztens  fél kilenckor fogadják  a megjelenteket, tájékoztatást adnak a képzések feltételeiről és lehetőségeiről, majd a kar nyitott óráira invitálják az érdeklődőket.

Negyed tíz és tíz óra között az első évfolyam héber nyelvének, majd tíztől tizenegy óráig a második évfolyam görög nyelvi óráját lehet végighallgatni. A vallástörténet iránt érdeklődők tizenegy órakor ülhetnek be a második és harmadik évfolyam diákjai közé. A nyitott nap az ebédszünet után fél egykor folytatódik, amikor a harmadikosok újszövetségi kortörténeti órájába kaphatnak betekintést az érdeklődők. Fél kettő és negyed három között lehetőség nyílik találkozni a kar hallgatóinak a képviselőivel is, akik pontosabb tájékoztatást adnak az egyes tantárgyakról, illetve a tanulmányi programokról.

A Református Teológiai Kar a 2011/2012-es akadémiai évre is meghirdette az ötéves, magiszteri fokozattal végződő református teológiai tanulmányi programját, amelyre 15 hallgatót tervez felvenni. Erre a képzési formára június 30-ig lehet jelentkezni, a felvételi vizsga július 8-án lesz.

A karon szeptembertől új hároméves szak is indul, ún. baccalaureusi képzés formájában, amelyen missziológiát, diakóniát és szociális munkát lehet tanulni. Erre a programra március 31-e a jelentkezési határidő, a felvételire június 23-án kerül sor.

A már teológiai magiszteri címmel rendelkezők részére a kisdoktori (ThDr.), azaz rigorózus, és a nagydoktori (PhD.), azaz disszertációs képzésre is lesz lehetőség a következő akadémiai évtől kezdődően. Ezekre a programokra a kar a márciusi hónap folyamán teszi közzé azon írásbeli témák jegyzékét, amelyekre június 30-ig lehet jelentkezni. A felvételi vizsga ezen programokra augusztus 25-én lesz.

Bővebben a Református Teológiai Karról


Református Teológiai Kar elsődleges feladata református lelkészek képzése, de állami egyetem lévén a teológiára olyanok is jelentkezhetnek, akik nem feltétlen lelkészi szolgálatra készülnek, hanem egy egyetemi fokozatot szeretnének elérni vagy éppen csak érdeklődnek a teológiai tudományok iránt.

A teológián oktatnak bibliai nyelveket (hébert, görögöt), továbbá latint, angolt és németet, de magát a Bibliát, annak értelmezését és keletkezésének történelmi hátterét, valamint teológiai értelmezését is. Van egyháztörténelem, valamint a teológiai háttér érthetősége érdekében vallástudomány és filozófiatörténet is. Specifikus tárgyakként tartják számon azokat, amelyek a református tanok alátámasztására szolgálnak, ilyen a dogmatika, de lehet hallgatni etikát, hitvallásismeretet, szimbolikát, ökumenikus teológiát is - ezeket a rendszeres teológia tanszéken belül. A későbbi évfolyamokban egyre nagyobb teret kap majd a gyakorlati teológia, ahol az igehirdetés tudományát oktatják, valamint olyan tárgyak, mint a pasztorál-pszichológia és a poimenika, amelyek a keresztyén lelkigondozás rejtelmeiben igazítanak el, a katechetikai tárgyak pedig a hitoktatás elemeit és módjait boncolgatják.

A Református Teológiai Karon oktatják a tanárképző kar azon hallgatóit is, akik valamilyen szakpár mellett a katechetikát tanulnak az egyetem tanárképző karán. Idén indult útjára a missziológia, diakónia szak, amely szeptembertől szociális munka szakpárral bővül, és mint misszológia, diakónia, szociális munka szak kerül meghirdetésre a kar képzési kínálatában. E szakra azok jelentkezését is várja a kar, akik a későbbiekben a szociális szférában kívánnak elhelyezkedni, vagy missziói küldetést kívánnak betölteni.

A teológia magiszteri képzésben öt éves, a missziológia, diakónia és szociális munka szak pedig három éves, mindkettőn van lehetőség nappali és individuális tanulmányokat folytatni. A hallgatóknak az 5. avagy a 3. év végén államvizsgát kell tenniük, ám ahhoz csak akkor járulhatnak, ha előtte a tanár által elfogadott államvizsga–dolgozatot megírták. A 3. év végén Bc., az 5. év végén Mgr. tudományos fokozattal kerülnek ki a karról, és dönthetnek arról, gyülekezeti vagy egyházi szolgálatba kívánnak-e állani vagy sem. Ezen kívül a végzősök más területen is elhelyezkedhetnek, például tudományos intézményeknél, könyvtáraknál, ahol tovább kamatoztathatják a teológián megszerzett tudásukat teológia szakelőadóként.

A pedagógiai minimum megszerzésével a teológiát végzettek hittant is oktathatnak az alap-  és középiskolákban, bár a hitoktatás külön is hallgatható, valamely más szaktárgy felvételével az egyetem Pedagógiai Karán. A magiszteri szint biztosításán túl a karon lehetőség van a PhD. fokozat megszerzésére is a doktori program keretein belül.

A Református Teológiai Kar hallgatóinak zöme szlovákiai, de vannak diákok Magyarországról és Romániából. Korábban voltak Ukrajnából, Horvátországból és Hollandiából is. Az oktatás nyelve magyar és szlovák.

A teológiai kar az oktatásban szem előtt tartja a tudomány legújabb ismereteit, de merít a losonci Teológiai Szeminárium (1924-1939), a Calvin János Teológiai Akadémia (1994-2004) szellemi örökségéből, a prágai Károly Egyetem Evangéliumi Karának (ahol lelkészeinek többsége tanult 1950 és 1990 között), valamint a pozsonyi Comenius Egyetem Evangélikus Teológiai Karának (ahol ugyancsak végzett néhány lelkész) pedagógiai és tudományos tapasztalataiból.

A kar részt vesz több nemzetközi programban, úgymint a „Holland és Közép-kelet-európai Protestáns Teológiai Karok”, a „Dél-kelet-európai Protestáns Karok (SOMEF) Konferenciájában”, valamint tagja az erdélyi, a magyarországi és a szlovákiai református teológiákat felölelő „Coetus Teologorum"-nak.

A Selye János Egyetem részletes felvételi tájékoztatója a www.selyeuni.sk oldalon található. A tájékoztató magában foglalja a Református Teológiai Kar képzési kínálatát is. A főoldalon továbbá részletes segítség található az elektronikus jelentkezéshez.

reformata.sk

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.