Családi életre nevelni

2020. március 02., hétfő

A családi szerepek, a családon belüli élet tanulható és tanítható. Egy ideje egyetemi szinten is foglalkoznak a kérdéssel a Károli Gáspár Református Egyetemen, de márciustól ezer, a gyermekek nevelésében részt vevő szakember ingyenesen sajátíthatja el, hogyan érdemes a különböző korú gyermekekkel erről beszélgetni. Mert érdemes velük együtt gondolkodni a családjukban elfoglalt helyükről, az egymással való kommunikálásukról és arról, hogyan tudna jobban, békességesebben, örömtelibben működni egy család. Komlósi Piroska pszichológus, egyetemi docens mesélt a továbbképzés előkészületeiről és a folytatásról.

– Mi volt a gondolat, ami életre hívta ezt a programot?

– Kopp Mária orvosprofesszor a kutatásai alapján kimutatta, hogy a család úgynevezett „egészségvédő faktor”, vagyis a benne élők számára több olyan dolgot is biztosít, ami a testi-lelki egészséget támogatja. És úgy gondolta, hogy a családok akkor tudnak megerősödni, ha a gyerekek már iskolás korukban megértik a családban élés fontosságát, illetve a saját aktív szerepüket. 2012-ben sikerült beépíteni a Nemzeti Alaptantervbe a „Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés” témakörét a fejlesztési területek és nevelési célok közé. Ezután sürgetővé vált az érdeklődő pedagógusok felkészítése ezekre.

– Ez azonban rengeteg pedagógust és rengeteg munkaórát jelent.

– Ez lelkesítő feladat. A Károli Egyetemen 2013-ban elindítottunk egy negyven órás, úgynevezett CSÉN továbbképzést pedagógusoknak és segítő munkát végző szakmabelieknek. Lelkészek, hitoktatók, vallástanárok, óvódapedagógusok, védőnők, szociális munkások is jelentkeztek ezekre a képzésekre és nagyon hasznosnak találták. Ennek a szélesebb körben való terjesztésére adott most lehetőséget a Családbarát Ország óriásprojekt; tankönyvet írtunk, trénereket képeztünk ki, és ők fogják továbbadni  országszerte ezt a tudást. Nagyon fontos lenne, hogy a református oktatási intézményeinkből minél előbb és minél többen jelentkezzenek erre a képzésre. Az ideális az, ha egy iskolából ketten jelentkeznek, így egymást szakmailag és lelkileg is támogathatják a törekvésben. Hiszen napjainkban a keresztyén fiataloknak nagy szükségük van minél felvértezettebben készülni a felnőtt életükre, az elkötelezett, felelősségteli szeretet-kapcsolatban való családi együttélésre. Ez a képzés ezt a szemléletet közvetíti és erősíti, hogy a résztvevők is tovább adhassák.  

– A szakmai elhivatottságon túl szükséges az értékrendbeli meggyőződés is?

– Igen, csak hiteles ember tud hatékonyan nevelni és növelni. A családközpontú szemléletünk olyan értékeket foglal magába, amelyeket a Biblia is tanít, kezdve attól, hogy a házastársat hozzánk illő segítőnek tekintjük, a szülőket a gyermekeik lelki neveléséért is felelősnek tartjuk, egészen odáig, hogy milyen konfliktuskezeléssel érhető el, hogy a rosszat jóval győzzék meg és minden napot szeretetben zárjanak le. Nagyon sok, egyébként hívő pedagógus és segítő szakmabeli nehezen beszél ezekről, mert nem látott erre mintát, nem kapott ehhez módszereket – ők most segítséget és segédanyagot is kapnak a munkájukhoz.

Pár héten belül elindul az internetes jelentkezés a kmr.csbo.hu oldalon, ahol az érdeklődők megtalálhatják majd a hozzájuk legközelebbi helyszíneket. 2020. április és 2021. május között 2+2 napos képzéseket szerveznek majd, de néhány helyen egyben tartják meg a négynapos alkalmat – ezekre minden esetben 20 fős csoportokat várnak. A képzésre pedagógusok, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, iskolai védőnők, iskolai szociális segítők, gyermekjóléti szolgálatoknál dolgozó szociálpedagógusok, hittanárok, hitoktatók, nevelők jelentkezését várják. „Reméljük, hogy a református iskoláink igazgatói és óvódáink vezetői is fontosnak látják a rájuk bízott gyermekek és fiatalok még hozzáértőbb felkészítését a családi életre és kapcsolati kultúrára, és támogatóan küldik majd az érdeklődő munkatársaikat erre a 40 órás ingyenes továbbképzésre. A célunk, hogy az ország valamennyi megyéjébe el tudjuk vinni ezt a továbbképző programot és 2021 júniusáig 1000 érdeklődő szakember ingyen hozzájuthasson ehhez” – hangsúlyozza Komlósi Piroska.

– A család témakörén belül milyen hangsúlyok köré épül a képzés?

– A 40 órás CSÉN képzés nyolc témakört ölel fel 5-5 órás modulokban: Társas kapcsolatok és konfliktuskezelés, önismeret és érzelmi intelligencia, értékrend és etika, változások és veszteségek kezelése a családban, nemiség, párkapcsolat, szexualitás. Mindegyik blokkban olyan kérdések kerülnek terítékre, amelyek szorosan kapcsolódnak a házassághoz, a családhoz, és ebbe még az önismeret is beletartozik. Sokféle továbbképzés van az országban, de a miénk kifejezetten a családra fókuszál. Számomra ez nem elsősorban munka, hanem egyfajta küldetés, mert nagyon sok múlik azon, hogy az ember milyen családból indul, és ott milyen útravalót kap. Ez befolyásolja azt is, hogy később milyen tagjává válik a közösségének. Tudom, hogy a mi Családi Életre Nevelés nevű képzésünk csepp a tengerben, de azt is tapasztaltam, hogy akik korábban részt vettek rajta, rengeteg dolgot megértettek, és sikerült nekik változtatni mind a gondolkodásukon, mind a viselkedésükön.

Bencze Zsófia, fotó: Bazánth Ivola

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.