Egyházak felelőssége a cigány közösségekért

2020. március 09., hétfő, Budapest

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) a Magyarországi Református Egyházzal együttműködve március 9. és 11. között konzultációt szervez Budapesten az egyházak felelősségéről és együttműködéséről a cigányság társadalmi integrációja kapcsán.

Igazságot a romák és szintik számára: kihívás az egyházaknak címmel tartanak március 9 és 11. között nemzetközi konferenciát egyházunk zsinati székházában az országos cigánymisszió szakmai koordinálásában.

A kezdeményezést az a felismerés ösztönözte, hogy romák és szintik azok közé a csoportok közé tartoznak, amelyeket leginkább sújt a rasszizmus, idegengyűlölet, diszkrimináció, valamint a társadalmi és kulturális kirekesztés valamennyi formája. A romák kisebbségként élnek szinte mindegyik európai országban, a szintik is számos ország polgárai.

Számos egyház észlelte már a romák, szintik és más csoportok egyre erősödő diszkriminációját az évek során, és ismerte fel saját felelősségét is a kirekesztésben. A CCME már 2001-ben szervezett egy ökumenikus konferenciát Pozsonyban, ahol ajánlásokat fogalmaztak meg a romák egyházi és társadalmi integrációjának előmozdítására. A záródokumentum részletezte azokat a területeket, ahol az egyházak aktív közreműködésére lenne szükség a cigány közösségek támogatásában és befogadó közösségek létrehozásában.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) 2003. évi nagygyűlésén Trondheimban néhányan észak-európai egyház feladataként ismerte fel, hogy a „healing of memories" (az emlékek gyógyulása) és az emberi jogi gyakorlat területén kiemelt figyelmet szenteljen szolgálatában a roma kisebbségnek. Ez a megbékélés felé tett pozitív lépés egyben bűnvallásként is értelmezhető.

Egy évtizeddel később 2013-ban Frankfurtban a Lutheránus Világszövetség és a CCME európai tagegyházainak képviselői a romák társadalmi integrációjáról tanácskoztak. A résztvevők arra a közös megállapodásra jutottak, hogy az egyházaknak meg kell teremteniük a romákkal való személyes találkozás tereit, hogy lehetővé tegyék az élettörténeteik, kultúrájuk és hitük megosztását másokkal. Észlelték továbbá a folyamatos felelősségüket abban, hogy felszólaljanak a roma származású embereket érintő ellenszenvvel és elutasítással szemben.

Az egyházak különböző szinteken foglalkoznak a romák társadalmi befogadásával kapcsolatban felmerülő szociális és diakóniai kihívásokkal. Azonban a roma és szinti emberek Isten országának tagjaiként az egyházakban továbbra sem láthatóak igazán, és a rájuk irányuló figyelem még mindig marginális. Ebben a helyzetben döntött úgy a szervezet nagygyűlése 2017-ben, hogy a CCME-nek foglalkoznia kell a romákat sújtó diszkrimináció problémájával, különös tekintettel az egyházak szerepére és felelősségére.

A konferencia célja a decemberben Budapesten ülésezett előkészítő bizottság megfogalmazása szerint, hogy „lehetőséget biztosítsunk a romák és szintik számára,hogy

  • az egyházakkal szembeni elvárásaikat megfogalmazhassák a társadalmi befogadás (inklúzió) előmozdítása érdekében;
  • számot adjunk az egyházak szerepéről a romák/szintik elleni diszkrimináció legitimációjában és gyakorlatában;
  • eszmecserét folytassunk az egyházak jó gyakorlatairól, kiértékeljük és elismerjük az egyházak esetleges diszkriminatív gyakorlatát és a romákkal és szintikkel való megbékélés előmozdítására tett lépéseit az egyháztörténelem során;
  • átgondoljuk a következő lépéseket, amivel a romák/szintik jelenlétét láthatóbbá tehetjük, és a róluk szóló pozitív narratívát támogathatjuk – az egyházakban és a társadalomban egyaránt".

A konferenciára mintegy 25 nemzetközi résztvevőt várnak a szervezők, akikkel szemben elvárás, hogy munkájuk során, most vagy a jövőben, egyházi kontextusban a konferencia által felvetett témákkal foglalkozzanak. A cigányság képviselete elsődleges szempont a résztvevők kiválasztásában. Éppen ezért a résztvevők kiválasztása a nemek, régiók, korosztályok és felekezetek szerinti egyensúly, valamint a romák és szintik megfelelő képviseletének figyelembevételével történik meg. A jelölésnél kiemelt szempont, hogy a konferencia a résztvevők számára releváns legyen, ezért különös figyelmet kell fordítani a formanyomtatvány kitöltésénél a motiváció leírására.

A rendezvény módszertana az európai egyházak jó gyakorlatainak megismerésén alapul. A Magyarországi Református Egyház tapasztalataira különös figyelmet fordítanak a szervezők. A program részeként teológiai reflexiók és beszámolók hangzanak el az egyházak aktív kezdeményezéseiről és tapasztalatairól, Budapesten és környékén működő programokat és intézményeket is felkeresnek a résztvevők, és az angol nyelvű konzultáció lehetőséget biztosít a jövőbeli együttműködésről folytatott eszmecserére is.

Bővebb információt és gyakorlati tudnivalókat az angol nyelvű meghívó, programjelentkezési lap tartalmaz.  

A konferenciáról szóló tájékoztatást Kiss Csenge Zsófia fordította.

Külügyi Iroda

Forrás: www.ccme.eu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.