A sokoldalú Josephus

2019. november 14., csütörtök, Révkomárom

Nemzetközi tudományos konferenciát szervez a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a reiskircheni Institut für Reformatorische Theologie és a Calvin J. Teológiai Akadémia 2019. november 14-én, csütörtökön.

A konferencia programja:

Megnyitó: 09:30

Karasszon István (SJE – KRE): A kánon kérdése Josephusnál és a 4Ezsdrásban

Vér Ádám (ELTE): “Az asszír tábor” és Jeruzsálem ostroma

Buzási Gábor (ELTE): Mózes és Héliopolisz az Apión ellen c. műben 

Vita (levezető: Hodossy-Takács Előd) 

Grüll Tibor (PTE): A Római Birodalom Agrippa beszédében  

Alex Leonas (KRE): Olvasta Josephus Philónt? – újragondolva 

Hodossy-Takács Előd (DRHE): Heródes építkezései és Josephus  

Pecsuk Ottó (KRE): Josephus és a szinoptikus apokalipszis 

Kókai-Nagy Viktor (SJE – DRHE): Sors és szabad akarat a farizeusoknál

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió