Az első világháború 100 évvel ezelőtti befejezésére emlékezünk

2018. november 11., vasárnap, Európa szerte

1918. november 11-én írták alá az első világháború lezárását jelentő fegyverszüneti megállapodás. A 100. évforduló alkalmából az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) közös imádságra hívja a protestáns egyházi közösséget a békéért és a megbékélésért.

A GEKE szeptemberi nagygyűlésén született az az ajánlás, hogy az európai protestáns egyházak 2018. november 11-i istentiszteleteiken emlékezzenek meg az első világháború befejezéséről. A nagygyűlés legfontosabb magyar vonatkozása az első világháború végének századik évfordulójára elkészített Békenyilatkozat – Friedenswort, amelyet Fazakas Sándor, a Debreceni Református Egyetem docense jegyzett a GEKE nevében.

A dokumentum – melyet a Generális Konvent elnöksége is üdvözölt –, történelmi jelentősége, hogy először készült olyan, az első világháború végén szétzilált Európára vonatkozó nyilatkozat, amely őszintén tárgyalja a háború következményeit, az úgynevezett győztesek és vesztesek helyzetét  és a kisebbségek jogainak kérdését, a menekültek és kitelepítések által gerjesztett migráció, a megbékélés és a demokrácia kultúrája, valamint a civil társadalom kérdéseit.

A GEKE célja, hogy a békenyilatkozat üzenetét eljuttassa a protestáns közösség gyülekezeteihez, így segítve elő a láthatatlan közösség megélését az emlékezésben. Ezért a szervezet az évforduló vasárnapjára javasolt közbenjáró imádsággal is bátorítja az egyházakat, hogy november 11-én együtt imádkozzanak a békéért és a megbékélésért. Az imádság Dávid Adél, a GEKE liturgiáért felelős munkatársának fordításában olvasható:

A mai vasárnapon más európai testvéreinkkel együtt a 100 évvel ezelőtt befejeződött első világháborúra emlékezünk imádságban és kérjük Istent, hogy adja nekünk az ő békéjét.

 

Istenünk, Igéd békét, igazságosságot és könyörületet ígér.

 

Színed elé visszük az első világháború minden szenvedését és rémületét. Azoknak a nőknek, férfiaknak és gyerekeknek a millióira gondolunk, akiket megöltek, megcsonkítottak, otthonaikból elűztek, akik éhen haltak a háborúban. Elődeink bűnére gondolunk, akik azt hitték, a háború megoldja a problémákat és igazságot szolgáltat. Kérünk téged: könyörülj rajtunk.

 

Színed elé visszük az első világháború következményeit: hogy embereknek menekülniük kellett, hogy megfosztották őket hazájuktól, anyanyelvüktől, kultúrájuktól és történelmüktől. Kérünk téged, gyógyítsd meg a sérelmeket és adj megbékélést népek és emberek között. Kérünk téged: könyörülj rajtunk.

 

Színed elé visszük európai történelmünket és a háború borzalmaira való emlékezésünket. Kérünk téged azokért az emberekért, akik ma menekülnek háború, nyomor, éhség és halál elől. Azokért, akik abban a reményben hagyták el hazájukat, hogy gyermekeikkel együtt békében élhessenek. Nyisd meg szívünket és kezeinket azok felé, akiknek ma szükségük van a segítségünkre. Kérünk téged: könyörülj rajtunk.

 

Színed elé visszük egyházunkat és gyülekezeteinket. Emlékeztess minket a megbékélés Igéjére. Segíts minket, hogy lépéseket tegyünk egymás felé. Segíts, hogy meg tudjuk hallgatni egymást. Taníts minket tisztelettel megérteni a másik ember és nemzet történelmét. Adj szívünkbe hálát mindazért, ami az európai egyházak közötti közösségben már eddig is megszületett. Kérünk téged: könyörülj rajtunk.

 

Istenünk, vágyakozunk a békére és az igazságosságra, vigasztalásra és irgalomra. Tégy minket békéd eszközeivé. Ajándékozz erőt és bátorságot, hogy a béke és megbékélés üzenetét vigyük a világba. Segíts minket, hogy gyermekeidként együtt maradjunk Európában és az egész világ közösségében. Kérünk téged: könyörülj rajtunk.

 

Jövőt ígértél nekünk, Istenünk. Benned és Igédben akarunk megmaradni, és hozzád imádkozunk a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt azokkal a szavakkal, amelyeket Fiad, Jézus Krisztus tanított nekünk:

 

Mi Atyánk...

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.