„Szabadíts meg üldözőimtől”

2018. október 04., csütörtök

Magyarul is megjelent a Gustav Adolf Werk (GAW) segélyszervezet kiadványa, amelyik a szíriai protestánsok történetébe és mindennapjaiban ad betekintést.

A kiadvány, ahogy alcíme is jelzi, kiállásra szeretné ösztönözni az európai keresztyéneket a közel-keleti testvéreik mellett: ez esetben elsősorban is a szíriai reformátusok oldalán. Egyben áttekintést igyekszik adni a térség egyházainak történetéről, jelenlegi társadalmi helyzetükről és súlyos kihívásaikról.

Felismerésből született

A kisebbségben és súlyos politikai nyomás alatt élő, a szíriai háború miatt tovább fogyatkozó keresztyén közösségek helyben maradásához elengedhetetlen az anyagi és erkölcsi támogatásunk – ezt ismerték fel európai egyházak, felekezettől függetlenül az elmúlt öt-hat évben, a korábbinál is egyértelműbben. Ehhez a szolidaritásvállaláshoz csatlakozott a magyar reformátusság az elmúlt években: személyes látogatásokkal, tájékoztatással, a szolidaritás személyes jeleivel és anyagi támogatással is. Mindebben olyan testvérekre és partnerekre számíthatunk, mint például az amerikai presbiteriánusok, a svájci reformátusok, vagy éppen a német egyházak segély- és diaszpóra szervezete, a Gustav Adolf Werk (GAW), amelyik a nem csak a jogokat, hanem pénzügyi támogatást is biztosított a magyar kiadáshoz.

Erről a felismerésről ír Enno Haks, a GAW főtitkára is a kiadvány előszavában: „Meghallottuk a kétségbeesett segélykérést és 2013 óta egyházi partnereinkkel, illetve egyéni adományozókkal közösen támogatjuk a szíriai református gyülekezeteket. Humanitárius segélyt nyújtunk, lerombolt templomok újjáépítésében segítünk, és támogatjuk a gyülekezeteket, hogy iskoláikat fenn tudják tartani. Ez a támogatás túllép a felekezeti és vallási határokon.” Haaks arra hív, hogy pénztárcánk mellett szívünket és elménket is nyissuk meg, hogy valóban megértsük és támogatni tudjuk a gyakorta menekülni kényszerülő szíriai keresztyéneket üldöztetéseik közepette. „Az elmúlt években újból és újból be kellett látnunk, hogy milyen keveset tudunk mi Európában a szíriai keresztyénekről – különösen is a Szíriában élő református közösségről – hangsúlyozza. – Ezért is fogalmazódott meg ennek a füzetnek az ötlete, hogy legyen egy olyan kiadvány, amelyik betekintést ad a szíriai református gyülekezetek történetébe és jelenlegi helyzetébe, valamint megszólaltatja hangjukat.”

Közelebb hozza testvéreinket

Bogárdi Szabó István ajánlásában egyenesen a helyben maradás és megbékélést kereső közel-keleti keresztyén közösségek hangját szólaltatja meg, amikor figyelmezteti a hatalmasságokat: „Krisztus egyházának virágzása és békessége minden időben drága ajándék a világ minden népe számára.” A Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke úgy helyezi szívünkre a szíriai református egyházak küzdelmét, hogy emlékeztet a magyar reformátusság még élő történelmi tapasztalatára, ami még közelebb hozza szír testvéreink szorongatottságát és sajátos felelősségünket jövőjükért:

„Azért írom, hogy készségesen ajánlom ezt a kötetet, és nem azt, hogy örömmel, mert nagy szomorúság hatja át ezeket a beszámolókat, interjúkat, feljegyzésket. Leginkább az a kétség kap újra és újra hangot, hogy vajon, ha véget ér a háború, hazatérnek-e a háború pusztítása és az iszlám állam terrorja miatt menekülni kényszerült keresztyének, illetve hogyan és miképp kezdhetik újra életüket, szervezhetik meg közösségeiket, építhetik fel lerombolt templomaikat és iskoláikat. Jósolgatni természetesen lehetetlen. Ám azok, akik itt, Közép-Európában is átélték a keresztyénség elnyomását, tudják, hogy a Krisztus népe számára nem az üldözés és az elnyomás a legnagyobb veszedelem, hanem a közönyösség. A leginkább akkor, ha mi magunk, keresztyének vagyunk közönyösek hittestvéreink iránt, és elfeledjük, hogy »minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.« (Példabeszédek 17,17)”

Támogatásért cserébe

A kiadvány limitált példányszámban jelent meg, tájékoztatásul és tanulságul szolgál mindenkinek, aki a szíriai reformátusok sorsát a szívén viseli és elkötelezettségének konkrét jelét adja. Így jut el minden gyülekezethez és magánszemélyhez, akik a Magyar Református Szeretetszolgálat szíriai vasárnapi iskolák támogatására indított adománygyűjtő kampányát támogatták; valamint minden olyan missziói és diakóniai munkaterület munkatársaihoz, akik most vagy a jövőben a szíriai református gyülekezetekkel, iskoláikkal, öregek otthonával, konferenciaközpontjaival, klinikáival, felsőoktatási intézményeivel, menekülteket befogadó tanodáival és más egyházi szolgálataival együttműködnek.

Az ingyenes kiadvány, adomány ellenében, a szíriai reformátusok életét bemutató és támogatásukat ösztönző program alkalmával személyesen is beszerezhető. Legközelebb jövő hét kedden, október 9-én a Skót Misszió templomában (1064 Budapest, Vörösmarty utca 51.), a 17.00-kor kezdődő angol nyelvű fórumon, ahol Harout Selimian, a szíriai örmény közösség elnöke és Joseph Kassab, a Szíriai és Libanoni Református Zsinat főtitkára lesz a vendégünk.

A füzet ugyanakkor az interneten is olvasható és letölthető.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.