"Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése"

Projekt kódszáma: EFOP-1.4.4-17-2017-00036

Projekt kezdete és vége: 2018.02.01-2020.01.31

Megvalósítás helyszíne: Dencsháza

Támogatás összege: 29 933 600 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

Pályázati Iroda feladatai: pályázatírás, projektmenedzsment

A projekt azoknak a 10-18 év közötti roma lányoknak segít Dencsházán (Pécs és környéke), akiknél az évismétlés, a sok hiányzás, a szülő alacsony iskolai végzettsége és a rossz anyagi körülmények miatt kevés esély van, hogy elvégezzék az iskolát és munkát találjanak. Célunk az, hogy a programban részt vevő lányok sikeresen befejezzék az általános vagy középiskolát, legyenek céljaik, jövőképük, tovább tanuljanak egyetemen, szakképzettséget szerezzenek. Ebben a komplex szakmai programban tapasztalt tanári csapat - mentorok - segítik őket önismereti foglalkozásokkal, önbizalom-tréninggel, pályaorientációs képzéssel, "Motivátor" programmal - melyben pozitív életmintát adó roma nők tartanak előadásokat -, kombinálva a folyamatos egyéni és családi mentorálással, hogy az eredmények tartósak legyenek. Indikátorok: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő roma lányok bevonása: 20 fő. megszervezett csoportfoglalkozások: 40 alkalom; bevont szülők: 30 fő.

 

Az első egy év történései.

A projektet 2018 februárjában kezdtük meg. Az első bevonás során 10 lányt bevonása történt meg a célcsoportból.

Nehézséget okozott a csoportot foglalkozásokat vezető szakemberek felkutatása kiválasztása. A kezdeti nehézségek után egy viszonylag kiegyensúlyozott és nyugodt megvalósítás indult meg.

 

A program adta lehetőségeket, célokat, feladatokat ismertettük a szülőkkel , mert a céljaink eléréséhez nem megkerülhető a családok megismerése, bevonása, ezért a személyes találkozásokat háromhavonta tervezztük, de szükség esetén ennél sűrűbben keresik fel a mentorok mentorálltjaikat és családjaikat.

A szülők és a gyermekek már nagyon várták a lányos programot. Lelkesen vesznek részt a nekik szóló foglalkozásokon, szívesen fogadják a segítséget, nagyon várják a folytatást.  

A csoport működése heti rendszerességgel valósul meg, a lányok önismeretének és önbizalmának fejlesztése, motivációjuk erősítése, egyéni kompetenciák fejlesztése, a horizontális tanulás és a hátránykompenzáció biztosítása a cél.

Az önbizalom fejlesztés terén fontosnak tartjuk, hogy felismerjék saját értékeiket.  Saját magukkal szembeni igényszintjük változzon, az önrendelkezési készségük erősítősödjön,  ezáltal a családjukban és az életben elfoglalt helyzetük és szerepük tudatosabbá válik, a  családi konfliktusokat jobban kezelik.

A foglalkozásokon olyan helyzeteket teremtettünk, melyek révén fejlődhetett önismeretük, önbizalmuk, kialakulhatott helyes énképük. Ezekhez többek között teszteket, szituációs játékokat, kommunikációs gyakorlatokat használunk fel.

Az önismeret fejlesztését szolgálják a szépítő foglalkozások. Szakembertől öltözködési és a kozmetikai tanácsokat kapnak. Ezek segítségével megtudhatják, hogy milyen formák és színek állnak jól az adottságaihoz és személyiségükhöz. Egy- egy terméket kipróbálhattak, arcuk rendbetételére.

Az önbizalom fejlesztését szolgálták a természetbeni támogatások, melyek révén lehetőségük van ruhatáruk felújítására, olyan alapdarabok , iskolai alapfelszereltség megvásárlására, melyek révén a környezetük jobban elfogadja őket, tanulásuk zökkenőmentessé válik. A lányokkal és szüleikkel a pécsi Árkádban vásároltunk.

A hátránykompenzáció foglalkozásain a tanulási stratégiák, a kommunikáció, a szókincs fejlesztés került előtérbe. A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése azért kapott nagyobb hangsúlyt, mert a mai oktatásban az írásbeliség kap fontosabb szerepet. A pontos, körültekintő munkavégzés fontossága, a fegyelmezettség, következetesség, az információ szerzés lehetőségeinek feltárása, a lényeges, lényegtelen dolgok kiemelése kapott még prioritást.

Kiemelt feladatunk a pályaorientáció.Pályaorientációt segítő szakembert vontuk be a programba. Tájékoztatott az iskolarendszer változásairól, lehetőségekről. Felmérte a gyermekek képességeit, ennek megfelelően ajánlott szakmát.

A középiskolák által szervezett nyílt napon a Gandhi gimnáziumba látogattunk.

A szakmák találkozása: olyan pozitív életmintákat, életutakat mutattunk, amelyben roma származású nők mutatkoztak be, beszéltek életútjukról, megmutatva a gyermekeknek, hogy a szegénységből is van kiút. / Óvónő, ápolónő, tanító. / Munkahely látogatásunk alkalmával a helyi konyha szakácsaival és azok munkájával is megismerkedtünk.

Sport és szabadidős foglalkozásaink keretében Bárdos Ildikó testnevelő tanár az aerobic foglalkozásokat tartott.  Bobó György Rommel irányításával - aki a  FUND Alapfokú Művészeti iskola és a berkesdi Cigány Táncművészeti Egyesület tagja - a cigány tánc alaplépéseit sajátították el.

Kirándulásainkon a Pécsi TV-tornyot és hazánk egyik legnagyobb összefüggő tavát tekintettük meg. Deseda partján sétáltunk és növény és állatvilágával ismerkedtünk a központi épületben elhelyezett kiállító helyiségben.

Helyi táborunk első napján, a „Gasztro napon” különböző ételek készítésével foglakoztunk.

 A második napon a „Bűnmegelőzés napján” a Szigetvári Rendőrkapitányság nyílt napjára látogattunk el, ahol megismerhettük a rendőrség munkáját, megnézhettük a fogdát.

 A harmadik napon, a „Zene napján” Váradi Végh Edit zeneterapeuta vezetésével a csoportjáték- folyamatait, a csapatban dolgozáshoz, együttműködéshez szükséges készségeket fejlesztettük, melyek az önismeretet, az elfogadást segítik.

A negyedik napon „Vetélkedők napján” a korosztályuknak, megfelelő témában kaptak feladatokat.

Mozi látogatásainkon a kutyákról szóló filmeket néztünk/: Kutyaparádé, Ebbel szebb az élet/.

A mentori munkát segítette az, hogy felvettük a kapcsolatot az EFOP-1.4.4. megvalósítóival.

Az EFOP 3.1.7-16-2016-00001 Kiemelt projekt szervezésében zajló Bari Shej Jó gyakorlat, illetve Hálózatosodás műhelymunkákon megismerhettük más pályázók tevékenységét, jó gyakorlatát.

Együttműködés

Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a helyben működő Gyerekházzal, Tanodával Valamint a „Még jobb adni” projekt csapatával.

A kapcsolódási pont minden esetben a család. A gyermekvállalások nagysága miatt ugyanaz a család érintett a gyermekházban, a tanodában,és a lányos programban, illetve a „Még jobb adni” projektben. Tehát a családokat komplex hatás éri.

EFOP 3.1.7-16-2016-00001 kiemelt projekttel is felvettük a kapcsolatot és részt veszünk a rendszeres adatszolgáltatásban.

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.