Lillafüreden ülésezik a Generális Konvent

2018. május 24., csütörtök

Csütörtökön és pénteken Miskolc-Lillafüreden tartják a Generális Konvent idei közgyűlését a Kárpát-medencei református egyházmegyék és egyházkerületek vezetői.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület ad otthont május 24-én és 25-én a Generális Konvent plenáris ülésének – Kárpát-medencei egyházvezetők éves találkozóján résztvevők ezúttal az észak-kelet magyarországi reformátusok életébe nyernek betekintést. A tanácskozást megelőző elnökségi ülésen – a többi közt – a diaszpórában élő magyarság lelkigondozásáról, a május 25-én életbe lépő adatvédelmi törvény egyházi vonatkozásairól, valamint egy, a horvátországi és kárpátaljai nyugdíjas lelkipásztorokat segítő szolidaritási alapról tárgyaltak a református egyházvezetők.

A Generálin Konvent közgyűlése 2016-os kassai ülésén (2017-ben, a reformáció emlékévében nem hívtak össze plenáris ülést, helyette ünnepi zsinatot tartottak Debrecenben.)

A kétnapos tanácskozáson visszatekintenek a decemberben véget ért reformációi emlékévre, melyet a magyar reformátusok határokon átívelő közösségben ünnepeltek, valamint beszámolnak a közös liturgiai és himnológiai, valamint az egyházalkotmányi bizottság elmúlt éves munkájáról. Az ülésen a magyar református egyházak aktualitásai mellett szó lesz a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés tétjéről, az egy hónappal korábbi missziói világkonferencia tapasztalatairól, valamint a közel-keleti keresztyének helyzetéről. Emellett megemlékeznek majd az erdélyi vallásszabadságot 450 éve kimondó tordai vallásbékéről, az ellenreformáció idején gályarabságra elhurcolt protestáns prédikátorokról és a száz éve befejeződött első világháborúról is.

A tanácskozás május 25-én, pénteken 14 órától istentisztelettel ér véget a miskolc-diósgyőri református templomban, melyet a Duna Televízió május 27-én, vasárnap délelőtt 10.45-től felvételről közvetít majd. Az előadásokat élőben követhetik a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány facebook oldalán. Az ülés egy közös nyilatkozat elfogadásával ér véget, mely a Kárpát-medencei reformátusok egységét és együttműködését is hirdeti.

A 2009. május 22-én létrejött Magyar Református Egyház alkotmánya szerint a Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Alkotó tagja minden Kárpát-medencei református egyházmegye tisztségben lévő esperese és gondnoka, valamint az egyházkerületek tisztségben lévő püspöke és főgondnoka.

reformatus.hu

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió