Egységes lelkészképesítő vizsgát tartottak

2017. szeptember 14., csütörtök

Szeptember 12-én és 13-án került sor az idei egységes lelkészképesítő vizsgára a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában. A két nap során összesen harminckilenc jelentkező vette sikerrel a lelkésszé váláshoz szükséges utolsó megmérettetést.

Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a 125. zsoltárral, A grádicsok énekével köszöntötte az utolsó vizsgájukra érkezett hallgatókat és Isten áldását kérte, nemcsak e két nap feleleteire, hanem arra az életen át tartó elhívásra, melyet az Úrtól kaptak.

A napirend ismertetése után kezdetét vette a vizsgáztatás. A jelöltek számonkérése két részből épült fel. Egyrészt gyakorlati teológiai írásbeli anyagokat - Úrnapi igehirdetést, egy szabadon választott kazuális igehirdetést (keresztelési, esketési vagy temetési) és két katechetikai munkatervet - kellett benyújtaniuk és ismertetniük a bizottság előtt, másrészt egyház- és társadalomismeret előre meghatározott témaköreiben beszélgetett az Egységes Lelkészképesítő Bizottság tagjaival, tájékozottságukról bizonyságot adva.

Ebben az évben huszonnyolcan jelentkeztek a Dunamelléki Egyházkerületből, négyen a Dunántúli Egyházkerületből, továbbá öt tiszáninneni és hét tiszántúli hallgató állt vizsgára. Határon túli területekről öt fő érkezett Kárpátaljáról, egy vizsgázó Királyhágómellékről és egy Erdélyből. A két nap alatt összesen harminckilencen tettek sikeres lelkészképesítő vizsgát, többen kiválóan megfelelt eredménnyel. Többen különbözeti vizsgán is részt vettek.

A Zsinat lelkészi elnöke szerda délutáni záró szavaiban megköszönte a vizsgázók készülését és helytállását, majd Isten áldását kérte az előttük álló szolgálatra. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a vizsgaigazolással az illetékes egyházkerületüknél jelentkezhetnek lelkészszentelésre, amire várhatóan az egyházkerületek őszi közgyűlésein kerül sor. Ekkor kapják kézhez a lelkészi oklevelüket és választható lelkészekké válnak.

Szoták Orsolya, fotó: Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.