Jöhetnek a református tankönyvek

2017. június 19., hétfő

Református szellemiségű történelem-, irodalom- vagy akár biológia-tankönyv is készülhet – ezen dolgozik a Református Tananyagfejlesztő Csoport. Pompor Zoltán szakmai vezetőt a részletekről kérdeztük.

Hogy indult a kezdeményezés? Hol tartanak most?

Egymilliárd forintnyi támogatást kaptunk a kormánytól, hogy tananyagokat fejleszthessünk. Most helyzetelemzést végzünk. Megkeressük a református iskolákat, kérdőívezünk. Kíváncsiak vagyunk, hogy melyek azok a református tartalmak, amelyekkel ők még inkább el tudnák látni a küldetésüket, hogy keresztyén alapon neveljék és tanítsák a diákokat. Reméljük, hogy a református szellemiségű feladatgyűjtemények és tankönyvek hatására a református intézményrendszer egységesebbé és szellemileg szilárdabbá válik nemcsak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében.

Miért van szükség református szellemiségű tananyagokra?

Most ugyanazokból a könyvekből tanítanak a református iskolákban, mint az államiakban. Így az állami tankönyvek előállítóira van bízva például, milyen mélységig érintik a reformációt. Most alaposabban megvizsgálhatjuk, mit szeretnénk a diákoknak közvetíteni a református identitásból. Az irodalom, a történelem, az ének-zene, a vizuális nevelés és a biológia tantárgyaknál hangsúlyosabban megjelenhetnek ezek a tartalmak.

Tehát készülhet például református szellemiségű történelemkönyv?

Igen, de ennek számos feltétele van. Ahhoz, hogy egy könyvet tankönyvvé nyilvánítson az Oktatási Hivatal, kerettantervhez kell kapcsolódnia. Az új nemzeti alaptanterv kidolgozása most is tart, ehhez kapcsolódva készülhetne református kerettanterv is, amelyhez pedig a készülő tankönyvek kapcsolódhatnának. Ez hosszú folyamat. Van lehetőségünk kipróbálni új módszereket, tartalmakat, leckéket, projekteket, és ha már lesz kerettanterv, ezekből összeállhat egy tankönyv. Nem célunk minden tantárgyhoz, minden évfolyamra papíralapú tankönyvet készíteni, ám bizonyos tárgyak esetében hasznos lenne. Ugyan­akkor fontosak a kiegészítő segédanyagok, a feladatlapok, a digitális tartalmak is.

Mire fókuszálnak majd a fejlesztéseknél?

Az alsós állami könyveket talán elég lesz kiegészíteni feladatlapokkal, szöveggyűjteményekkel. Nagyobb hangsúlyt helyezünk majd a felső tagozatra, mert ott tartalmilag és módszertanilag is nagyobb szükség van a támogatásra. Két-három tantárgy esetében több évfolyamra tankönyvsorozatot, más tantárgyakhoz feladatokat és segédanyagokat szeretnénk összeállítani. A református intézményrendszer minden szegmenséhez fogunk valamilyen tananyagot adni, így a speciális nevelési igényű tanulóknak és a szakiskolásoknak is. Szeretnénk pedagógus-továbbképzéseket is tartani. Mindez módszertani frissülést hozhat a pedagógusoknak.

Jó gyakorlatokat, pedagógiai innovációkat tartalmazó, a bemutatásra és továbbfejlesztésre alkalmas, digitális és hagyományos, református szemléletű tananyagtartalmakat vár a tananyagfejlesztő csoport. A pályázaton a református általános és középiskolák, valamint a művészetoktatási intézmények pedagógusai indulhatnak. Összesen ötven pályázatot díjaznak majd egyszeri bruttó 100-350 ezer forintos megbízási díjjal. Ennek része az is, hogy a programban a díjazott tanároknak is részt kell venniük. További információ a reftan@reformatus.hu címen kérhető.

Hegedűs Márk, fotó: Vargosz

Az interjú megjelent a Reformátusok Lapja 2017. június 18-i számában.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió