Felhívás október utolsó vasárnapi perselypénz felajánlására

2016. október 15., szombat

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi egyházközsége részére.

„Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.”
(Zsidóknak írt levél 3,4)

Kedves Testvéreink!

A Zsinat döntése értelmében a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján befolyt perselyadományokat minden esztendőben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. Ezúton is köszönjük gyülekezetük tavalyi adományát, amellyel a Dunamelléki Református Egyházkerület erdőkertesi gyülekezetének templomépítését támogatták. A perselypénz-felajánlásokból több, mint 19,5 millió forint gyűlt össze, a kész templomot szeptember 17-én, ünnepi istentisztelet keretében szentelték fel.

Ebben az esztendőben a Dunántúli Református Egyházkerület esztergomi gyülekezete új templomának befejezését segítjük adományainkkal. A hűséges szolgálatban megtapasztalt áldásként az Esztergomi Református Egyházközség látványosan és láthatóan fejlődik, így kinőtte templomát. Vasárnaponként a jelenleg 200 fő befogadására alkalmas templom szűkösnek bizonyul. A templomot a mellette levő gyülekezeti ház bekapcsolásával szeretnék bővíteni, így helyet tudnának biztosítani a kisgyermekes családoknak és a karzat felszabadulna a megnövekedett számú fiatalságnak. A gyülekezeti ház bekapcsolásával válna teljessé az elmúlt években önerőből és pályázati támogatásokból elkezdett templomfelújítás.

Mindehhez kérjük és várjuk a gyülekezetek támogatását, az október utolsó vasárnapi (október 30.) perselypénz felajánlásával. Legyen ez az adomány a reformáció ünnepéhez méltó egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének újabb szép példája!

Budapest, 2016 októbere

Segítségüket megköszönve, testvéri köszöntéssel:

          

Dr. Huszár Pál

   főgondnok

az MRE Zsinatának világi elnöke

Dr. Szabó István

   püspök

az MRE Zsinatának lelkészi elnöke

Technikai megjegyzés: Kérjük a gyülekezeteket, hogy a perselypénz teljes összegét juttassák el 2016. november 30-ig az illetékes esperesi hivatalhoz. Az összegyűlt adományokat az egyházmegyék továbbítják az Esztergomi Református Egyházközség lelkészi hivatalához, feltüntetve az adományozó gyülekezeteket és a gyülekezetenként felajánlott összeget.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.