Perselypénz Erdőkertesnek

2015. október 12., hétfő

Körlevél a Magyarországi Református Egyház valamennyi egyházközsége részére.

“… ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá….”
(1 Péter 2,5)

Kedves Testvéreink!

A Zsinat döntése értelmében a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján befolyt perselyadományokat minden esztendőben egy kiemelt ügy támogatására ajánlják fel gyülekezeteink. Ezúton is köszönjük gyülekezetük tavalyi adományát, amellyel a Tiszáninneni Református Egyházkerületben a sajóládi gyülekezet templomának építését támogatták. A perselypénz-felajánlásokból több, mint 17 millió Ft gyűlt össze, az építési munkálatok jelenleg is folynak.

Ebben az esztendőben a Dunamelléki Református Egyházkerületben az erdőkertesi gyülekezet templomépítését segítjük adományainkkal. A templom alapkövét 2004-ben tették le, az építkezés 2005-ben kezdődött, melyből a gyülekezeti tagok is kivették részüket. 2010-re megépült a templom alsó és felső szintje, az ablakokat, valamint a fűtést is beszerelték. A gyülekezet annyira megszerette épülő templomát, hogy szószék, úrasztala, burkolat és berendezések híján is évek óta ott tartják az istentiszteleteket, melyekre átlagosan 100 felnőtt és 40-50 gyermek jár vasárnaponként. Hátra van még a templomtér burkolása és az előtető megépítése, valamint a tereprendezés. Nincs még harang sem, a templomból pedig hiányzik a szószék, az úrasztala, a székek, a hangosítás és a világítás. A templom akadálymentes, így a nehezen mozgó idősek, a kerekesszékesek, valamint a nagyothallók is tudják látogatni az alkalmakat. Az országos perselypénz gyűjtése nemcsak anyagi segítséget jelentene, hanem a testvéri összetartozás jelét is megmutathatjuk és ennek segítségével az erdőkertesi reformátusok hamarosan felszentelhetik Isten dicsőségére épülő templomukat. Mindehhez kérjük és várjuk a gyülekezetek támogatását, az október utolsó vasárnapi (október 25.) perselypénz felajánlásának formájában. Legyen ez az adomány a reformáció ünnepéhez méltó egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének újabb szép példája!

Budapest, 2015 októbere

Segítségüket megköszönve,

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Szabó István püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke
Dr. Huszár Pál  főgondnok,  az MRE Zsinatának világi elnöke

Technikai megjegyzés: Kérjük a gyülekezeteket, hogy a perselypénz teljes összegét juttassák el 2015. november 30-ig az illetékes esperesi hivatalhoz. Az egyházmegyék az összegyűlt adományt, feltüntetve az adományozó gyülekezeteket és a gyülekezetenként felajánlott összeget, közvetlenül az Erdőkertesi Református Egyházközség lelkészi hivatalához továbbítják.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.