Missziológiai lelkésztovábbképzés-sorozat

2016. január 30., szombat

Az előző évben megrendezett „Missziói ekkléziológia” című lelkésztovábbképzés hatására, amin közel harminc lelkipásztor vett részt, az Arizona állambeli Missional Training Center (MTC) három éves együttműködést ajánlott fel egyházunk lelkipásztorai és vezetői számára. 

A Zsinati Missziói Iroda képzésének előadója Michael W. Goheen kanadai református missziológus, az arizonai képzési központ vezetője. Az MTC teológiai képzését missziológiai alapokra építi, mely olyan neves missziológusok tanulmányain alapszik, mint Harvie Conn, Lesslie Newbigin és David Bosch. Az MTC képzési programja itt elérhető. A kapcsolat a közös együttműködés reményében jött létre; célja, hogy párbeszéd alakuljon ki a missziológia témájában a képzési központ vezetői, valamint a magyarországi református lelkészek és akadémiai vezetők között.

Michael W. Goheen, (Ph.D, Utrecht) kanadai református missziológus (CRC), A phoenixi Missziói Képzés Központ igazgatója, missziológia professzora. Doktori disszertációját Newbigin missziológiájából írta. A Bosch és Newbigin által megfogalmazott missziológiát fejleszti tovább a missziói egyház teológiájában mind elméleti, mind gyakorlati gyülekezetépítési témákkal. Mike Goheen professzori és kutató munkája mellett folyamatosan lelkipásztori szolgálatot és gyülekezetépítési tanácsadást is végez, ahol a missziói gyülekezet teológiájának gyakorlatba ültetését munkálja. A missziológia témakörében számos könyve jelent meg.

A magyarországi képzési program egy három éves folyamatra hív, évi két-három képzéssel. A későbbiekben a képzés tematikája és időpontjai meghatározásában a résztvevők igényei és érdeklődése is szerepet kap. 2016-ban két képzés lesz:

- május 16-21.: missziói prolegomena,
- szeptember 18-24.: teológiai és missziói hermeneutika.

A lelkésztovábbképzéseket Michael Goheen vezeti, akit alkalmanként vendégelőadók kísérnek el az MTC-ből. Az előadások és az ahhoz kapcsolódó beszélgetések angol nyelven folynak. A képzések egymásra épülnek (évi 2-3 alkalommal), melyek időpontjait a csoporttal előre egyeztetik. A képzések között missziológiai olvasmányok (ajánlott és kötelező) segítik a felkészülést. Megbeszélés szerint elkészített írásbeli beszámolókra külön kreditet biztosítanak.

Kötelező irodalom:
L. Newbigin: Evangélium a pluralista társadalomban
D. Bosch: Paradigmaváltások a misszió teológiájában
Goheen, Michael W. - A Light to the Nations: The Missional Church and the Biblical Story.
Goheen, Michael W. - Introducing Christian Mission Today: Scripture, History, and Issues

A lelkésztovábbképzés elvárásai:
1. elköteleződés a program egészére,
2. angol nyelven való kommunikációs és olvasási készség,
3. a felkészüléshez szükséges irodalom elolvasása,
4. az egy hetes képzések egészén való részvétel,
5. teológiai végzettség és akadémiai érdeklődés, ami által a képzés magas szintű párbeszéde garantált.

Alkalmak 2016-ban:

1. Missziológia Prolegomena – Bevezetés a Missziológiába

Időpont: 2016. május 16- 21.
Helyszín: SDG Konferencia Központ, Balatonszárszó
Csoportlétszám: 20-25 fő
Tanóra: 27
Regisztrációs díj: 5 000 Ft 

A képzés célja, hogy megvizsgálja azt a „missziói dinamikát”, mely minden teológiai ágazat számára központi jelentőséggel bír. Úgy tekinthetünk rá, mint mozgatórugóra, mely minden teológiára hatással van. A kurzus öt egymásba fonódó szálból áll: az evangélium, a Biblia története, a misszió, a kultúra missziói analízise és a kontextualizáció. Isten Országa evangéliuma, mint minden teológia kiindulópontja, Isten újjáteremtő munkájának a Szentírásban elmondott kozmikus története közepébe helyez bennünket. A történet központi eleme Isten népének missziói elhívása arra nézve, hogy megtestesítse Isten megváltó célját a világ számára. De ennek a célnak a megtestesítése mindig olyan kulturális kontextusban történik, melyet egy hasonlóan átfogó történet/világnézet alakít, ami egy ponton túl összeegyeztethetetlen az evangéliummal. Hogyan testesíti meg az evangéliumot az egyház a maga életében és teológiai képzésében egy olyan kultúrában, amit egy másfajta látás formál?

2. Teológiai és missziói hermeneutika

Időpont: 2016. szeptember 18- 24.
Helyszín: Vál, Szent Mihály Major
Csoportlétszám: 20-25 fő
Tanóra: 33
Regisztrációs díj: 5 000 

A képzés célja, hogy a Szentírás olvasásának azt a teológiai és missziói hermeneutikáját ismertesse meg, mely az egyház szolgálatát segíti. A hermeneutika, melyet az elmúlt évszázadok fejlődésében a ráció módszertana formált, eltávolította az egyházat a saját szent iratától és akadályozta a Biblia az irányú hatását, hogy Isten népét missziói közösségé formálja. Ma már léteznek olyan álláspontok, melyek váltásra szólítanak fel a hermeneutikában. Egy olyan váltásra, mely előtérbe helyezi az egyház missziói küldetésének erősítését az akadémiai specializációk helyett. Így ez a módszertani analízist egy szélesebb kontextusba helyezi, a Szentlélekre való figyelmes hallgatásra.

Ugyanakkor fontos a bibliai hermeneutika felvilágosodás utáni eredményeinek megtartása is, de azokat a Szentíráshoz hűsegesebb hermeneutikai kontextusba helyezve.  Hogyan nézne ki egy ilyen hermeneutika? A képzés alatt megvizsgáljuk a Szentlélek figyelmes hallgatásának több dimenzióját, keresve ezáltal Isten üzenetének célját.

Érdeklődni és jelentkezni: misszioi.iroda@reformatus.hu elérhetőségen lehet.

Jelentkezési határidő: 2016. árpilis 18. 

A jelentkezési lap elérhető jobbra a kapcsolódó letöltések között.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.