Tájékoztató a nyugdíjintézeti befizetésekről

2016. január 20., szerda

A 2016. január 1-én életbe lépett változásokról adott tájékoztatást levelében a Református Lelkészi Nyugdíjintézet vezetője.

„Ezúton is szeretném tájékoztatni, hogy 2015. november 15- tői megváltoztak a Református Lelkészi Nyugdíjintézet bankszámlaszámai. Számlakezelő bankunk ezen időponttól az OTP NyRt. lett.

A lelkészi javadalmak után fizetendő, összevont járulékokat az

11784009-20606550

számú számlára kell megfizetni vagy banki átutalással, vagy postai utalással.

Kérem szépen, hogy ennek figyelembe vételével intézkedjen, hogy az egyházi nyugdíjtörvény előírásai szerint, erre a számlára, az előírt havi rendszerességgel, az összevont járulékok (15%+21%) mértékének megfelelő összeg időben megérkezzen.

A 2016. január 1. után történő, a Református Lelkészi Nyugdíjintézet felé, a Zsinati Tanács határozata (ZS.T-56/2015.09.23.) szerint, az állásfenntartó által és egy összegben megfizetendő, összevont járulék (15%+21%) befizetésekor, az esperesi hivatalok által kiosztott törzsszám minden esetben kerüljön feltüntetésre a közlemény rovatban mind a postai csekkes fizetés, mind a banki átutalás esetében.

Törzsszám híján a befizetett összeget gyűjtőszámlán tartjuk mindaddig, míg az utólagos azonosítás meg nem történik. Utólagos azonosítás csak írásban és a gondnok és a lelkész együttes kérelme alapján történhet.

A pontérték számításnál csak a törzsszámmal azonosított járulékbefizetések kerülnek beszámításra.

Tisztelettel kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét, vagyok testvéri köszöntéssel:

Szabó Gergely, igazgató"

Istent keresem

2Móz 11

„Még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, és akkor majd elbocsát benneteket innen.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink