Elkezdődött az egységes lelkészképesítő vizsga

2015. szeptember 15., kedd

Szeptember 15-én és 16-án ötvenöt lelkészjelölt ad számot tudásáról és felkészültségéről a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Székházában.

A diplomát szerzett teológusoknak és külföldön végzett lelkészeknek, akik egyházunkban szeretnének szolgálni, az MRE egyházkerületeinek elnökségeiből, valamint a négy magyarországi református teológia (Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak) küldötteiből álló Egységes Lelkészképesítő Bizottság előtt kell számot adniuk felkészültségükről.

A vizsga két részből: szóbeliből és írásbeliből áll. A jelöltnek az írásbeli részben egy úrnapi igehirdetést, egy kazuális (keresztelési, esketési vagy temetési) igehirdetést, valamint egy több órát felölelő iskolai vagy gyülekezeti hittanórai óratervet kell benyújtania és ismertetnie azt a szóbelin a bizottság előtt. A szóbeli vizsga az „egyház és társadalom" téma előre meghatározott témaköreiből áll. Ennek célja, hogy a bizottság meggyőződjön a jelölt elfogadható tájékozottságáról a legfontosabb társadalmi, közéleti, szociáletikai és egyházi kérdésekben.

Az idei az ötödik egységes lelkészképesítő vizsga a Magyarországi Református Egyházban. A Zsinat még 2007-ben megfogalmazta azt az igényt, hogy az egyes felsőoktatási tanintézményeken túlmutató, egységes lelkészképesítési eljárással juthassanak lelkipásztori oklevélhez a Kárpát-medence református lelkészei. A kidolgozott rendszert 2010-ben fogadta el az MRE, s 2011 őszén tartották az első közös számonkérést Budapesten. A kezdeményezéshez, önálló lelkészképzés híján a Kárpátaljai Református Egyházkerület is csatlakozott. A sikeres vizsgát tett hallgatók ősz folyamán, egyházkerületük lelkészszentelő közgyűlésén vehetik át oklevelüket.

reformatus.hu, fotó: Vargosz

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink