Gyermekízűvé tett evangélium

2015. szeptember 10., csütörtök

Idén nyáron ötszáz református gyülekezet gyermekei hallottak Isten szeretetéről Eszter királyné történetén keresztül. A Kárpát-medence szerte népszerű Vakációs Bibliahét a gyülekezetépítésben is hasznos segítség ‒ mondják az idén huszonöt éves programba bekapcsolódott lelkészek. Felvidéki és dunántúli tapasztalatokról érdeklődtünk.

„Énekeltünk, majd beléptünk egy »igazi« trónterembe, lehettünk királyi testőrök, nyomozhattunk egy többezer éves »tetthelyen«, majd a bibliai történet alapján ellenőrizhettük, jól fejtettük-e meg az eseményeket, aranymondásokat tanultunk, kézműveskedtünk, a nagy melegben »vízi csatákat« vívtunk a parókia udvarán" ‒ mesél gyülekezete idei nyári napközis hittantáboráról Kutasiné Molnár Boglárka. A kaposmérői lelkésznő a KOEN Vakációs Bibliahét dunántúli koordinátora.

Vízi csata Kaposmérőn

Az elültetett mustármag

A Vakációs Bibliahét egy öt napos játékos közösségépítő együttlét, jó alkalom arra, hogy a gyermekek találkozzanak az evangéliummal, közösségben éljék meg Isten közelségének örömét. Különlegessége, hogy összekapcsolja a Kárpát-medence óvodás- és általánosiskolás-korú gyermekeit, mert a programban résztvevő gyülekezetek ugyanazt a bibliai történetet dolgozzák fel nyári napközis táborukban.

Az első Vakációs Bibliaheteket 1993-ban rendezték meg Erdélyben, a hollandiai KOEN (Kinderwerk Oost Europa Netherland) gyermekmissziós alapítvány támogatásával. Azt a célt tűzték ki, hogy a Kárpát-medencében élő református keresztyén gyermekekhez anyanyelvükön, korosztályi sajátosságaikhoz igazodva és szakmailag is kielégítő módon juttassák el Isten Igéjét. A szervezők ‒ Demeter Irén és társai ‒ 2005 óta a Romániában bejegyzett KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért) Alapítványon keresztül koordinálják az egyre gyarapodó szolgálatot. Az idén huszonötödik alkalommal megszervezett programban több mint harminchétezer gyermek vett részt szerte a Kárpát-medencében: Erdély és Királyhágómellék mellett Dunántúlon, Délvidéken, Kárpátalján és Felvidéken.

Aranymondást tanulnak Mányban 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház mintegy kétszáz gyülekezetéből idén nyolcvanöt helyen a KOEN segédanyaga alapján tartották napközis táborukat. A felvidékiek 2008-ban ismerték meg ezt a lehetőséget, előtte saját ötletek vagy magyarországi segédanyagok alapján foglalkoztak nyaranta a gyerekekkel. A Vakációs Bibliahét népszerűségét mutatja, hogy mára a felvidéki ifjúsági misszió egyik hivatalos munkaága lett. A határon túli kezdeményezés az elmúlt években Magyarországra is megtalálta az utat, tavaly huszonöt, idén már hatvanöt dunántúli csoportot regisztráltak, s Dunamellékről is elkezdtek érdeklődni a program iránt.

Ragyogj, Csillag!

A témát és a hozzá tartozó segédanyagot minden évben más egyházkerület munkacsoportja dolgozza ki, a kárpátaljaiak idén Eszter könyvéhez nyúltak. „A Ragyogj, Csillag! aktuális téma, hisz manapság mindenki egyik pillanatról a másikra sztár akar lenni. Eközben a bibliahét anyaga, Eszter királyné egy-egy tulajdonságán keresztül, az Istentől kapott valódi értékekre igyekszik ráirányítani a figyelmet" ‒ értékeli az idei alaptörténetet a KOEN felvidéki regionális vezetője, Molnár Éva.

Dunántúlon gyülekezetről gyülekezetre vándoroltak a díszletek

„Nehéz, de gazdag történet, mély gondolatokat hoz elő: Milyen érzés hatalmas felelősséget viselni? Milyen érzés egyedül lenni egy idegen nép között?" ‒ mondta korábban az Európa Rádióban Olasz Tímea, a kárpátaljai munkacsoport élménypedagógiáért felelős tagja. Kerettörténet, énekek, aranymondások, segédanyagok a kiscsoportos beszélgetésekhez, kézműves- és játékötletek mellett élménypedagógiai foglalkozások is kerülnek a kézikönyvbe, melyek segítik elmélyíteni a bibliai történetek üzenetét.

Manapság egyre kevesebb valódi élmény éri az embereket, a digitális világban egyre inkább elszakadnak a valódi kapcsolatoktól. Pedig a megélt és feldolgozott élmények nagyon fontosak. „Ha élményekbe ágyazom be a tanításokat, sokkal tovább megmarad, nagyobb hatást vált ki az emberekben" ‒ összegezte tapasztalatait Olasz Tímea. Eszter történetét az úgynevezett padlóképes módszerrel vizualizálták: az üres padlóra a történet eseményeivel párhuzamosan különböző tárgyak kerülnek, melyek a végére egy képpé állnak össze. Egy-egy tárgyhoz, mozdulathoz kapcsolják a rövid tanítást, így azok később is könnyen felidéződnek.

Készül a padlókép Királyhelmecen

Tartalmas, rugalmas, bevonó

Királyhelmecen már az iskolaév végéhez közeledve, a hittanórákon meghívót kapnak a gyerekek, a lelkészek így értesítik a szülőket erről a lehetőségről. A hétfőtől péntekig tartó napközis tábort a gyülekezeti házban és annak udvarán tartják: délelőttönként az új énekeket tanulják meg a gyerekekkel, majd a bibliai történetet olvassák fel vagy adják elő színdarab, bábjáték, árnyjáték formájában vagy interaktív módon. A témát, annak üzenetét a csoportbeszélgetéseken boncolgatják, de a délelőttökbe még egy kis reggeli torna és csapatverseny is bele szokott férni. Ebéd után rendszerint kézműves foglalkozás és csapatjáték várja a gyerekeket.

A helmeci gyülekezetben Molnár István és felesége, Éva már tizenegy éve szerveznek nyári gyerektáborokat. Korábban saját kútfőből vagy magyarországi anyagokból dolgoztak, de nyolc éve már a KOEN anyagát használják. „Tartalmasak és rugalmasak, akár a kisebb, akár a nagyobb táborokban jól használható anyagok" ‒ mondja a felvidéki lelkész. Nekik ez azért fontos, mivel az első táborukban még kevesen voltak, de ahogy növekedett a csoportlétszám, később már több csoportban, az életkornak megfelelően is ki tudták bontani a témát. Az összeállított segédanyag csak sorvezető, mindenki lehetőségei és igényei szerint igazíthatja. Általában a program kidolgozói is törekednek arra, hogy alacsony költségű foglalkozásokat kínáljanak, vagy éppen a kis infrastrukturális háttérrel bíró gyülekezetek is meg tudják a programot valósítani. Van, ahol a kellékek táborból táborba vándorolnak.

Gazdag a kézműves programok ötlettára

A Vakációs Bibliahét további nagy előnye, hogy a lelkészeknek nem csak egy csomagot hoz a postás, hanem a területi koordinátorok a központi bemutatónapon már tavasszal látnak egy „keresztmetszetet" a javasolt programból, amit ők továbbadnak a területi bemutatónapokon az egyházkerületük érdeklődő lelkészeinek. Megpróbálják „elvarázsolni" a táborvezetőket, akiknek így saját benyomásuk lesz arról, milyen élmény vár a gyerekekre, s így könnyebben készülnek a táborra. „Ezek a bemutatók segítenek átgondolni, hogyan tudjuk gyermekízűvé tenni az evangéliumot, és saját viszonyainkra adaptálni a kidolgozott tematikát" ‒ véli Kutasiné Molnár Boglárka.

A KOEN program nem csak egy tábori program, hanem azt jól használva a gyülekezetépítő stratégia része tud lenni, ha a lelkipásztor bevonja a szervezésbe a gyülekezeti tagokat. Egyrészt sokféleképp lehet segíteni a tábor előkészítésében és lebonyolításában: „Ilyenkor négy-öt munkatárs lesz hirtelen az ember mellett, aki barkácsol, kézműveskedik, süteményt süt, kenyeret ken, színdarabban játszik" ‒ meséli örömmel a kaposmérői lelkésznő, akinek az ifisei is sokat segítenek. Királyhelmecen a konfirmációi előkészítőbe járó fiatalok már segítőként vesznek részt a táborban és kapnak feladatokat, különböző kisebb szerepeket. A konfirmált ifjakra, hitben érettebb idősebbekre pedig már csoportok vezetését is bízzák.

Nagy hangsúlyt fektetnek a játékra is

Sok olyan gyereket is hoznak a táborba, akiknek a szülei nem templomjárók, de jól jönnek nekik ezek a táborok, mert míg dolgoznak, jó helyen tudják gyermeküket. Vannak, akiknek ez a hét jelenti az egyetlen szünidei programot. Az utolsó nap estéjére vagy a táborzáró vasárnapi istentiszteletre a szülőket is meg szokták hívni, a gyerekek valamilyen meglepetéssel készülnek a számukra. Ha a szülők azt tapasztalják, hogy csemetéjük jól érzi magát, valamint látják a közösséget munkálkodni, az segít nekik kapcsolódni a gyülekezethez.

Czanik András ‒ Feke György

A fotók az idei kaposmérői, királyhelmeci és mányi gyülekezeti bibliahéten készültek.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.