Református Családi Napközit adtak át Szendrőn

2010. március 30., kedd

altAz ünnepi alkalmon Baksy Mária az Abaúji Református Egyházmegye esperese hirdette az igét a Lk 18,16-ik versének második része alapján: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa."

Az abaúji egyházmegye esperese történelminek nevezte az alkalmat, amivel szent felelősséget vállalt a gyülekezet magára. Ez a szent felelősség azzal jár, hogy a gyerekeket oda kell vinni Jézushoz, hogy aztán Jézus jelenlétében ép testben ép lelkű gyermekek növekedjenek. Baksy Mária igehirdetésének végén kiemelte: fontos, hogy mi felnőttek is gyermeki nyitottsággal fogadjuk Krisztus megváltását mert ígérete szerint ilyeneké a mennyek országa.
Ezek után Apáthy Dánielné a szendrői református gyülekezet tagja mondta el saját költeményét, melyet „Hálaadó vers a családi napközi létrejöttéért" címmel írt az ünnepi alkalomra. Benke András szendrői lelkipásztor számolt be a családi napközi indulásáról, amiből megtudhattuk, hogy jelenleg a 2-4 éves korosztályra specializálódnak. Beszámolt a családi napközi feltételeiről, az ott dolgozók szakmai kompetenciáiról is. A szülőknek nagy segítség, hogy helyben helyezhetik el a gyermekeiket, emellett pedig munkahelyet is teremtettek és keresztyén, bibliai értékrendet is közvetítenek, ezért felhívta arra is a figyelmet, hogy nemcsak református gyermekeket várnak. Fontos, hogy hétfőnként istentisztelet van és minden nap van áhitat is. Idővel fokozatosan beindul a hittan, idegen nyelvű és zenei foglalkozás is. Benke András lelkipásztor hálaadással tekintett arra is vissza, hogy az indulás időszakában örömmel tapasztalták nemcsak a gyülekezet tagjainak, hanem a szendrőiek önzetlen támogatását is.
Ezután Szaniszló János polgármester köszöntötte az alkalmat, köszöntésében így fogalmazott: feltámadt Szendrőben az egyházi oktatás és ezt a küldetést a református egyházközség vállalta fel. Köszöntésében szólt arról, Szendrő azt ünnepeli ezen a mai napon, hogy 60 év elmúltával elvetődött egy mag, ami a település egyházi oktatását talán megvalósítja a jövőben. A polgármester kiemelte, hogy ez nemcsak a keresztyén értékrendet képviselőknek nagy tett, hanem az egész térségnek hasznos.
Czibere Károly a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatának vezetője hangsúlyozta, hogy az egész református egyház életében jelentős alkalom és ünnep ez a nap, ami túlmutat ezeken a falakon. Üzenete van valamennyi református közösség számára, hiszen nagy dolognak tartja, hogy a gyülekezet észrevette, mire van szükség a közösség közvetlen környezetében, miben szenvednek hiányt, és ezen próbált meg segíteni. Czibere Károly nagy dolognak tartotta, hogy a gyülekezet vállalta a kockázatát egy normatív finanszírozású rendszer elindításának, ami ma sok bizonytalansággal jár. Kiemelte, hogy egy ilyen helyre beíratott gyermek nemcsak a napköziben kap helyet, de élvezi a gyülekezet, mint szűkebb és a református egyház mint tágabb család ölelő közösségét is.  
A templomi alkalmat, melyet a szendrői énekkar és ifjúsági csoport énekes szolgálatai is színesítettek, Benke András lelkipásztor és Ivanics Bálint gondnok azzal zárták, hogy együtt adtak át okleveleket mindazoknak, akiknek kiemelten is köszönet jár a családi napközi elindításában nyújtott anyagi, szakmai és egyéb segítségekért.
A napközi átadása immár annak épületében folytatódott, ahol Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke mondott köszöntőt, majd ünnepélyes szalagátvágással végezte el a családi napközi megnyitását. Ez után lehetőség volt az érdeklődők számára az épület bejárására, majd szabadtéri szeretetvendégség várta az ünneplő gyülekezetet.

Forrás: www.tirek.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.