Hittan: fontos határidők 2015-ben

2015. február 11., szerda

Fontos határidők, időpontok 2015-ben (a ZST-137/2011.12.07 és 2014.5.28. módosítása, valamint a 2011. CXC. tv. 35.§ és a 20/2012.EMMI 182.§ alapján) a református hittanoktatás terén.

Határidő

Feladat

Adatszolgáltató

Aki felé az adatot szolgáltatják

minden hónap 1. munkanapja

Az előző hónapra vonatkozóan, a megtartott tanórákról teljesítésigazolások elkészítése és beküldése a zsinati alkalmazásban lévőknél.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

minden hónap 10. munkanapja

Az előző hónapra vonatkozóan, havidíjak kifizetése.

MRE Zsinat Oktatási Iroda

Egyházközség/hittanoktató

Az év során 10 napon belül bármikor

Ha a tanulócsoport megszűnésének jelentése 10 napon belül.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda és illetékes esperesi hivatal

január 15.

Szakmai és pénzügyi beszámoló készítése az előző tanév hit- és erkölcstan oktatásáról az MRE szabályrendelet szempontjai alapján (11.§.)

Egyházközség

Adott egyházmegye esperesi hivatala

február 10.

A 2014/2015. tanévre vonatkozóan, a 2. félévre vonatkozó létszámváltozások jelentése február 1-i adatok alapján a kötelezően választható hit- és erkölcstan vonatkozásában. (Csak a változások!)

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

március 1-ig

Az állami iskolákban tájékoztató szülői értekezletek tartásához írásos meghatalmazás kérése/készítése a tájékoztatás tartójának. A meghatalmazást el kell juttatni az illetékes állami iskolához.

---

----

március 1-14

Az állami iskolákban tájékoztató szülői értekezletek tartása a kötelezően választható hit- és erkölcstannal kapcsolatban

Egyházközség, állami iskola szervezése

Megjegyzés: az iskolának 10 nappal a szülői értekezlet előtt tájékoztatnia kell az egyházi jogi személyt.

március 16-31

Az állami iskola közzéteszi honlapján a következő évre hittanoktatást szervező felekezetek nevét

Egyházközség

Állami iskola igazgatója

április 1.

Eddig az időpontig kell az állami iskolával közölni a református hit- és erkölcstan tankönyvek és munkafüzetek kódszámait

Egyházközség

állami iskola igazgatója

április 1-30 között

Beiratkozás az általános iskolákba, az elsős gyermekek szüleinek nyilatkoztatása hittan/erkölcstan vonatkozásában, ahol az egyházközség képviselője jelen lehet.

---

---

Május 20.

Az állami iskolák aktuális 4. évfolyamán a szülők nyilatkoznak eddig a határidőig arról, hogy hittant/erkölcstant választanak-e a gyermekük számára.

Szülő

Állami iskola felé

Beiratkozást követően 3 napon belül.

Hittanoktatást választó gyermekek számának/ csoportszámának átadása az egyházi jogi személy részére. Egyeztetés a köv. tanévre tervezett csoportokról.

Állami iskola

egyházközség

június 10.

A következő tanévre vonatkozóan, a református hit- és erkölcstant választó tanulók adatainak jelentése, iskolától kapott adatok alapján.

 

Ez a létszámjelentés az alapja az ingyenes hittankönyvek és munkafüzetek igénylésének is. Ha nem érkezik meg időben, akkor a következő évre csak egyházközségi saját forrásból finanszírozhatóak a hittankönyvek.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

június 15-20.

Az egyházközség megbízottja az egyházközség tulajdonában lévő tartós tankönyveket összegyűjti az állami iskola tanulóitól a tanév végén, rögzíti

 

--

---

június 30.

A következő tanévre vonatkozóan, a létrehozott csoportok létszámáról tájékoztatja az állami iskola igazgatója az egyházi jogi személyt. Eddig az időpontig kell egyeztetni a csoportok kialakításáról is, melyek ezután nem változtathatóak meg.

Állami iskola igazgató

Egyházi jogi személy.

augusztus 25.

Kálvin Kiadó a kötelezően választható hittanoktatás ingyenes taneszközeit eljuttatja az egyházközségekhez.

---

---

szeptember 05.

Tankönyvkiosztás, átadás-átvételi lap aláíratása az állami iskolában. Egyházközségi megbízottak végzik.

   

szeptember 10.

Ha a nem lelkészi jellegű hittanoktatóval az egyházközség köt munkaszerződést, az egyházközség a munkaszerződés és az egyházmegye hozzájárulásának másolati példányát beküldi.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

szeptember 10.

Az egyházközség írásban jelzi a változásoknak megfelelően a taneszközök pótigénylését, ill. visszáru igényét a kötelezően választható hittanra. (Létszámváltozás, ill. összevonás miatt lehetséges.)

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

szeptember 20.

A Kálvin Kiadónál a fakultatív hittanoktatás taneszköz igénylés határideje.

Egyházközség

Kálvin Kiadó

szeptember 30.

A Kálvin Kiadó eddig fogadja a visszárut.

Egyházközség

Kálvin Kiadó

október 01.

Létszámlejelentő adatlap a fakultatív hittanoktatás szervezéséhez a 2015/2016. tanévre vonatkozóan

Egyházközség

Adott egyházmegye esperesi hivatala

október 10.

Kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez c. nyomtatvány kitöltése és elküldése az adott tanévre vonatkozóan, az október 01-i tényadatokról.

Egyházközség

MRE Zsinat Oktatási Iroda

október 15.

A Kálvin Kiadó teljesíti a pótrendeléseket a kötelezően választható hittanra vonatkozóan.

Kálvin Kiadó

Egyházközségek

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.