Hagyományos vagy profán egyház?

2012. április 13., címkék: ecclesia semper reformanda, reformáció 500, protestantizmus, reformáció

Jelentős évforduló felé tart a világ protestantizmusa: 2017-ben a reformáció 500. évfordulójához érkezünk. Egyáltalán él még ez az örökség, vagy az egyház már csak úszik a társadalmi események sodrában, megpróbálva fontos tényezőként elfogadtatni magát környezetével? Az Ecclesia Semper Reformanda dokumentum a választ keresi.

Az adósságból szabadult ember is adós

2011. október 31., címkék: ökumenikus tanács (meöt), reformáció, Reformáció hónapja, pápa, reformáció hónapja

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) protestáns tagegyházainak részvételével a pápai református templomban tartották az ez évi országos reformációi istentiszteletet. Isten Igéjét Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület idén megválasztott püspöke hirdette.  

A reformáció és a hétmilliárd napja: coram hominibus – de ennyien?

2011. október 31., címkék: reformáció, reformáció hónapja, Reformáció hónapja, kodácsy tamás

2011. október 31. nem csak a reformáció napja, hanem a hétmilliárd napja is, ugyanis az ENSZ becslése szerint ezen a napon érte el bolygónk népessége ezt a számot. Kodácsy Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) egyetemi lelkészének írása.

Kálvin szociáletikájának aktualitása

2011. október 31., címkék: fazakas sándor, reformáció, Reformáció hónapja, reformáció hónapja

Kálvin János nem írt formai és tartalmi szempontból rendszerbe foglalt szociáletikát, de genfi működésének mindkét időszakában (1536-38 és 1541-64) jelentősen járult hozzá a városállam társadalmi és gazdasági rendjének átalakításához. Fazakas Sándor Kálvin szociáletikája című tanulmányának bevezetőjét és a harmadik fejezet három alfejezetét közöljük. A teljes írás megjelent a Confessio c. folyóirat 2009/1-es számában.

A 95 tétel

2011. október 30., címkék: luther, reformáció, Reformáció hónapja, reformáció hónapja

Írta és közzétette Luther Márton (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben.

Luther öröksége: a szabadság és az igazságosság

2011. október 30., címkék: ökumené, Reformáció hónapja, ökumene, Ökumené, reformáció, reformáció hónapja

A Lutheránus Világszövetség főtitkára, Martin Junge lelkész 2011 reformáció napjára írt üzenetében a szabadság és az igazságosság fogalmára helyezte a hangsúlyt.A reformáció egyházai akkor élnek szabadságukkal, ha azok mellé állnak, akik az igazságtalanság, a békétlenség és az engesztelhetetlenség következtében szenvednek. A melléjük állás az igazi diakónia, szeretetszolgálat.

Adósságcsapda kontra elengedett adósság

2011. október 29., címkék: Reformáció hónapja, reformáció, reformáció hónapja

„Az ember nem tudja önmagát kihúzni hajánál fogva a mocsárból. Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges” – olvasható Literáty Zoltán igehirdetésében. Az adós szolga Máté evangéliumában olvasható történetével nemcsak az pénzügyi adósságokkal járó adóslét elviselhetetlen voltára mutat rá, de arra is: az embernek semmi esélye sincs törleszteni Isten előtti adósságát.

A hamis mammont engedelmes eszközzé kell tenni

2011. október 29., címkék: reformáció, reformáció hónapja, Reformáció hónapja, szűcs ferenc

Az egyháznak nem a hitelek ellen kell szólnia, hanem a felelőtlenség, a mértéktelen életszemlélet helyett kell egy ma is élhető életmodellt felmutatnia – állítja Szűcs Ferenc teológus professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) rendszeres teológiai tanszékének vezetője a gazdasági és hitelválság keresztyén, teológiai vonatkozásairól. Úgy véli, hogy bár a gazdasághoz és a pénzvilághoz mindig hozzá fog tapadni a „hamis” jelző, ezt mégis lehet folyamatosan „szelídíteni” és igyekezni emberarcúvá tenni. A Szentírás alapján maga a hitel nem tiltott dolog, a gazdasági haszon céljából felvett kölcsön fejében a hitelező is részesüljön egy tisztes, korlátozott mértékű kamatban, a szegény embereknek nyújtott kölcsönért azonban nem szabadna kamatot kérni.

A hitbéli meggyőződés a gazdasági rendszert is meghatározza

2011. október 29., címkék: joób márk, reformáció, Reformáció hónapja, reformáció hónapja

Max Weber nagy érdeme, hogy a gazdaságot nem önálló és saját törvényekkel rendelkező rendszernek tekintette, mint Marx, hanem az emberek szociális cselekvése felől közelíti meg azt, de túl nagy szerepet tulajdonít a vallásnak és elhanyagolja a kapitalizmust meghatározó ösztönös emberi önzést és kapzsiságot – állítja Dr. Joób Márk. A Svájcban élő gazdaságfilozófus, a gazdasági etika kutatója, a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatója szólt a szociológia egyik meghatározó, a protestantizmus és a kapitalizmus kapcsolatát feszegető művéről és arról is, hogy manapság az a legfőbb feladat, hogy a megfelelő gazdaságetikai koncepciót a gyakorlatba átültessük.

Gazdaság, gazdasági válság, hitelválság és reformáció

2011. október 29., címkék: Reformáció hónapja, reformáció, reformáció hónapja

Október 31. a reformáció emléknapja, amikor a protestáns egyházak arra emlékeznek, hogy Luther Márton 1517-ben ezen a napon tette közzé 95 pontját és ezzel megkezdődött a reformáció vallási, szellemi és társadalmi folyamata. Ebből az alkalomból egy mostani égető probléma, a gazdasági és a hitelválság, illetve a reformáció, református hitünk kapcsolatát feszegetjük igehirdetésben, több interjúban és tanulmányban is.

A reformáció vasárnapja rámutat az egyház megújulásának szükségességére

2011. október 29., címkék: setri nyomi, Reformáció hónapja, református világközösség (rev), reformáció, reformáció hónapja

Az egyháznak a mában élő egyháznak kell lennie, mely folyamatosan megújul, és így az átalakulás, megújulás forrása lehet változó világunkban – fogalmazott levelében a Református Egyházak Világközösségének (REV) főtitkára.

Igazságos pénzügy és tisztességes eljárás

2011. október 29., címkék: svájci protestáns egyházak, reformáció, Reformáció hónapja, reformáció hónapja

„A mai pénzügyi és gazdasági krízisek napvilágra hoztak számos mélyen gyökerező problémát. Egy stabil nemzetközi pénzügyi rendszer, példának okáért, teljesen ellehetetlenül, ha meg van fosztva a bizalmon alapuló kapcsolatoktól” – olvasható a Svájci Protestáns Egyházak Szövetség által 2010-ben megjelent tudományos munka ajánlójában.

Jubileumi és reformációi ünnepség Vésztőn

2011. október 27., címkék: megemlékezés, reformáció, vésztő

A református iskola fennállásának huszadik évfordulóját és a reformáció napját ünneplik október 30-án Vésztőn. Reformációs istentisztelet tartanak a helyi református templomban vasárnap délelőtt fél 10-kor.

Reformációra emlékező előadássorozat - Kecskemét

2011. október 24., címkék: kecskemét, megemlékezés, reformáció

A Kecskeméti Egyházközség szervezésében Reformációra emlékező kultúrtörténeti előadássorozatra kerül sor október 24-én, 25-én és 26-án.

Lapozzuk fel a Presbiter reformációi számát

2011. október 19., címkék: presbiter, lapszemle, reformáció, folyóirat

Megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, a Presbiter szeptember-októberi lapszáma. A 20. évfolyamát jubiláló réteglap nem csak a presbitereket, hanem minden érdeklődőt vár olvasói közé.

Hűség a hithez, hűség a hazához

2011. október 18., címkék: Reformáció hónapja, reformáció, reformáció hónapja

A reformáció hónapjához kapcsolódó, a Reformátusok Lapjában megjelenő cikksorozat nemzeti ünnepünkön megjelenő részében a magyar reformáció öt évszázadából egy-egy olyan személyiséget ragadtuk ki, aki vagy alig ismert, vagy ha ismertebb is, életének a mártíriumsághoz kapcsolódó része él kevésbé a köztudatban. Az alábbiakban a hitükért vagy a magyarságukért meghurcolt reformátusokra emlékezünk.

Köszönjük, hogy a reformációt választották

2011. október 17., címkék: 2011, Reformáció hónapja, reformáció, reformáció hónapja, hangverseny

A zene és az irodalom legszebb gyöngyszemeivel emlékeztek meg a reformációról az Október a reformáció hónapja keretében október 16-án Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az immáron tizennyolcadik Reformációi Gálaesten a protestáns kulturális kincs legjavát ismert előadók, valamint tehetséges fiatalok, a Baár-Madas Református Gimnázium tizenkettedik osztályos tanulói mutatták be.

A történelmi keresztyén egyházak vezetői egyeztetnek

2011. február 03., címkék: állam-egyház kapcsolatok, reformáció, egyházi törvény

Az egyházi törvény változásáról, és a 2017-es reformációi emlékévről is egyeztetnek a történelmi egyházak vezetői azon a megbeszélésen, amely előkészíti a kormánnyal folytatandó tárgyálasokat.

Folynak az előkészültek a 450 éves Káté megünneplésére

2010. december 15., címkék: Nagyvilág, heidelbergi káté, reformáció

Jövőre lesz 450 éve, hogy elkészült a Heidelbergi Káté. Ebből az alkalomból előadások, kiállítások és konferenciák lesznek Heidelbergben és más német városban.

Ne maradjunk el a bethleni reformátusságtól!

2010. november 14., címkék: erdély, huszár pál, reformáció, bethlen gábor, Bethlen-megemlékezés 2010, vallásszabadság

„Bethlen Gábor ma sok mindenben kritizálna bennünket, magyar reformátusokat és bizonyára a kritikára rá is szolgálnánk” – véli Huszár Pál főgondnok.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.