Ima az evangélizáció mai formáinak megtalálásáért

2014. március 12., címkék: prayer, egyházi jövőkép bizottság (ejb), ejb

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig minden héten egy-egy, egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az evangélizáció új, mai formáinak megtalálásáért és kidolgozásáért emeli fel a szavát.

Magyar szakértő az európai reformcsapatban

2014. március 11., címkék: európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce), ejb, lőrincz szabolcs

Lőrincz Szabolcs, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Hivatalának gazdasági osztályvezetője felkérést kapott az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) egyházi reformokat vizsgáló munkacsoportjába.

Ima az igehirdetés és a tanítás megújításáért

2014. március 05., címkék: ejb, egyházi jövőkép bizottság (ejb), prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig hetente egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hív imaközösségre. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük az igehirdetés és a tanítás megújításáért emeli fel szavát.

Elhinni az örömhírt

2014. február 28., címkék: ejb, egyházi jövőkép bizottság (ejb)

Az MRE Missziói Bizottsága és az Egyházi Jövőkép Bizottság missziói napot szervezett, melyen számos résztvevő előadások és műhelyek segítségével arra kereste a választ: „Milyen egyházban szeretnék élni 20 év múlva?"

Nézzünk szembe magunkkal közösen!

2014. február 28., címkék: ejb, egyházszociológiai kutatás, egyházi jövőkép bizottság (ejb)

Az Egyházi Jövőkép Bizottság a belső egyházi szociológiai kutatás napokban induló telefonos adatfelvételének támogatását kéri a gyülekezetektől.

Imára hangolva

2014. február 27., címkék: ima, ejb, egyházi jövőkép bizottság (ejb), prayer

Az Egyházi Jövőkép Bizottság március 2. és szeptember 14. között minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket, hogy mind többen csatlakozhassanak az Ige és Lélek szerinti megújulásért fáradozók közösségéhez. A hétről hétre megjelenő imádságok a bizottság legutóbbi zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most közülük ketten buzdítják a református közösségeket a csatlakozásra.

Az EJB imádságra hív – nem csak böjtben

2014. február 18., címkék: ima, jövőkép, ejb, fekete ágnes

Az Egyházi Jövőkép Bizottság a gyülekezetekkel megkezdett párbeszéd és egyházunk jövőjéért viselt közös felelősségünk fontos mozzanataként tekint az imádság szolgálatára.

Érintés 2.0

2014. január 15., címkék: ejb, egyházi jövőkép bizottság

A párbeszéd átalakul, de megmarad. Az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) legutóbbi ülésén megvitatta az elkövetkező hónapok feladatait és döntött arról, hogy egyesíti erejét a missziói stratégiaalkotás folyamatát összefogó zsinati missziói bizottsággal.

Válasz a válaszolóknak

2013. december 18., címkék: egyházi jövőkép bizottság, ejb

Levélben fordult a párbeszédben résztvevő gyülekezetekhez Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke, amiben megköszönte az együttműködést és beszámolt az EJB gyülekezeti válaszok alapján megfogalmazott, a zsinat novemberi ülésén elfogadott előterjesztéséről.

Miért topogunk egy helyben az egyházi jövőkép tekintetében?

2013. november 21., címkék: ejb, vélemény

Az egyháztagság széles rétegeitől csak a motiváció és a célkitűzésekkel való önkéntes azonosulás szintjén lehet egyetértést, elkötelezettséget, szolgálatkészséget várni – írja Fazakas Sándor. A lelkész-egyetemi tanár három szemponttal szeretne hozzájárulni az egyházi jövőkép megalkotásához.

Egy nehéz nap krónikája

2013. november 15., címkék: ejb, összefoglaló, xiii. zsinati ciklus 13. ülés

Majd tizenkét órásra nyúlt a Magyarországi Református Egyház Zsinata XIII. zsinati ciklusának első ülésnapja november 14-én. A testület egyebek mellett elfogadta az új gazdálkodási törvényt, változtatott a választási törvényen és új zsinati tagot is választott. A megnyitóbeszédben szerepelt a Budapest-Szabadság téri gyülekezet Hazatérés Templomában zajlott szoboravatás.

Törvényalkotás, jövőkép, kitüntetések

2013. november 11., címkék: xiii. zsinati ciklus 13. ülés, ejb

November 14-én és 15-én tartják a Magyarországi Református Egyház (MRE) XIII. zsinati ciklusának tizenharmadik ülését, november 13-ára pedig a Zsinati Tanácsot hívták össze. A Zsinatról élőképes közvetítést adunk.

Párbeszéd a református egyház jövőjéről

2013. augusztus 26., címkék: egyházi jövőkép bizottság, ejb

"Miután egyházunk jövője azon múlik, hogy gyülekezeteink hogyan élnek, ezért szeretnénk minden egyházközség hangját hallani ebben az országos párbeszédben" - írja a gyülekezeteknek szóló levelében Harmathy András, az EJB elnöke. A részvétel új határideje október 31-e.

A gyülekezetekre építenek

2013. június 28., címkék: ejb, utmutato, útmutató, egyházi jövőkép bizottság

Július 31-ig várja a gyülekezetek válaszait az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB), mely idén tavasszal közös gondolkodásra hívta református közösségeket, hogy azok saját maguk határozhassák meg küldetésüket, az egyházban elfoglalt helyüket. Miért kapcsolódjanak be a gyülekezetek az EJB munkájába? Mi végre építi egyházunk a jövőképét? Hogyan kell kitölteni a munkafüzetet? Mit kezd a bizottság az adatokkal? Részletes útmutató gyülekezeteknek.

Online is kitölthető az EJB kérdőíve

2013. június 11., címkék: egyházi jövőkép bizottság, ejb

Az Egyházi Jövőkép Bizottság megújult honlapján a gyülekezetek beszámolói és a letölthető segédanyagok mellett már elérhető és kitölthető a kérdőív is. A gyülekezetek július 31-ig online is bekapcsolódhatnak a Jövőkép-bizottság munkájába.

Európa egyházainak jövőképe

2013. május 29., címkék: ejb, bécs, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének egyik legújabb dokumentuma – Ecclesia Semper Reformanda – az egyházi élet tartalmi és szervezeti megújulásának alapjait és lehetőségeit vizsgálja. Május 28-29-én Bécsben találkozott az a munkacsoport, amely „Európa egyházainak jövőképe" címmel útnak indítja a Közösség új és talán az eddigi párbeszédektől eltérő módszerrel is működő munkafolyamatát.

Elindult az Egyházi Jövőkép Bizottság honlapja

2013. május 26., címkék: ejb, érintés, egyházi jövőkép bizottság

Az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) többek között arra törekszik, hogy együtt és egymásért imádkozó közösség jöhessen létre azok között, akik gyülekezetként aktívan részt vesznek, vagy keresztyénként támogatják és imádságban hordozzák az egyház megújulásának folyamatát.

Az egyházak jövőképe a népszámlálás után

2013. május 08., címkék: ejb, kránitz mihály, fabiny tamás, szűcs ferenc, Fabiny Tamás, ittzés jános, fabiny

Református, evangélikus és katolikus vallástörténészek, egyházvezetők kerekasztal-beszélgetés és könyvbemutató keretében vitatták meg a népszámlálási eredmények okait és a történelmi vallási közösségek egyházképét a Károli Egyetemen.

Törvények sora

2013. április 24., címkék: xiii. zsinat 12. ülés, ejb

A Leuenbergi Konkordia évfordulójával kapcsolatban arról döntött a Zsinat április 24-i ülésén, hogy felülvizsgálja egyházi törvényeit abból a szempontból, mennyire teljesítik ki azok az egyezmény szellemét. Harmadik olvasatban elfogadták a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló törvényt, második olvasatban tárgyalták az egyházi bíráskodásról szóló törvényt és szó volt a népszámlálásról is.

Ez történt a Zsinat szerdai ülésén

2013. április 24., címkék: xiii. zsinat 12. ülés, ejb, online közvetítés

A Zsinat szerdai ülésén többek között elfogadták a lelkészek szolgálatáról szóló törvény harmadik olvasatát, az egyházi bíráskodásról szóló törvény módosítását második olvasatban tárgyalták. Olvassa vissza az eseményeket!

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.