Zsinat és diakónusszentelés Felvidéken

2010. november 11., csütörtök

"Bár a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nem ratifikálta a közös alkotmányt, kifejezésre juttatta az együttműködés iránti készségét minden téren."

 

altRitkán megélhető alkalommal, diakónusszenteléssel vette kezdetét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) Zsinatának 3. ülése 2010. november 4-én a rimaszombati református templomban. A Hézser Gábor és Fruttus István Levente szakmai irányítása és a Diakonisches Werk hathatós anyagi támogatása mellett megszervezett képzés elvégzése után tizenöt diakónus tett esküt és vehetett át diakónusi oklevelet. Az SZRKE Diakóniai Központja további diakónusokat szeretne szolgálatba állítani, ezért a Zsinat nyitó istentiszteletének perselypénze is ezt a célt fogja szolgálni.

A hanvai zsinati tanácskozáson legelőször a 2009. évről szóló püspöki jelentés hangzott el, amit a zsinati képviselők egyhangúan jóváhagytak. Fazekas László áttekintette a kilenc egyházmegye életét és az SZRKE bel- és külföldi kapcsolatait, statisztikai mutatókkal szolgált, és beszámolt az anyagi helyzetről. A május 22-i egységkinyilvánítás kapcsán említette, hogy bár az SZRKE nem ratifikálta a közös alkotmányt, kifejezésre juttatta az együttműködés iránti készségét minden téren.

A Zsinat Szabó Annamária igazgató előterjesztése nyomán tudomásul vette a Diakóniai Központ 2009. évi tevékenységéről szóló jelentést, és jóváhagyta az öt évre szóló munkatervét. Bár két olvasatban tűzte napirendre az egyes egyházi szertartások végzésének feltételeiről kidolgozott törvénytervezetet, a sok érzékenységet követelő kérdéskör vitája elhúzódott, így tárgyalását a Zsinat még az első olvasat befejezése előtt felfüggesztette.

A. Kis Béla

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió