Párbeszéd a református egyház jövőjéről

2013. augusztus 26., hétfő

"Miután egyházunk jövője azon múlik, hogy gyülekezeteink hogyan élnek, ezért szeretnénk minden egyházközség hangját hallani ebben az országos párbeszédben" - írja a gyülekezeteknek szóló levelében Harmathy András, az EJB elnöke. A részvétel új határideje október 31-e.

Kedves Testvérek!

Sok minden indokolja, hogy foglalkozzunk egyházunk jövőjével. Az Egyházi Jövőkép Bizottság arra hívatott, hogy ennek folyamatát kigondolja és véghez is vigye. Mi, egyháztagok, lelkipásztorok és egyházi tisztségviselők, akik vállaltuk ennek a feladatnak a felelősségét és terhét, a Református Egyház jövőjét nem tudjuk elgondolni csak úgy, hogy ha az valamennyi gyülekezet közös párbeszéde által formálódik. Ennek kereteként született meg az "Érintés" című füzet, melyet valamennyi egyházközségnek postán is megküldtünk, és a honlapunkról is letölthető (www.ejb.reformatus.hu).

Köszönjük mindazoknak, akik ezt a július 31-ei határidőre elkészítették, és bizottságunkhoz elküldték!

Sokan jelezték vissza, hogy örülnek a gyülekezetek közösségére, életére és küldetésére fordított figyelemnek, még akkor is, ha ez több munkát igényel, mint egy újabb adminisztrációs űrlap kitöltését. Kifejezett szándékunk volt, hogy maga folyamat is, ahogy az egyházi jövőkép megszületik, üzenetértékű legyen. Bízunk benne, hogy mindenki számára sikerült egyértelműen megfogalmaznunk, hogy egyházunk jövője nem "üdvözítő módszerek" függvénye, hanem az élő Úrral, Jézus Krisztussal való találkozásunk következménye. A párbeszédben való részvétel ezért egyfajta szembesülés is Isten missziójában való részvételünkkel, és egymás iránti szeretetközösségünk, felelősségünk határaival is.

Miután egyházunk jövője azon múlik, hogy gyülekezeteink hogyan élnek, ezért szeretnénk minden egyházközség hangját hallani ebben az országos párbeszédben. Többen jelezték, hogy gyülekezeti életük ritmusa és a határidő rövidsége miatt nem tudtak bekapcsolódni a folyamatba. Erre tekintettel meghosszabbítjuk a részvétel határidejét, október 31-éig.

Mindezt azért kérjük, mert bizottságunknak a novemberi zsinat előtt már be kell számolnia a párbeszéd eredményéről. Kérjük a testvéreket, hogy legyenek tekintettel arra, hogy nekünk - a saját gyülekezeti feladataink mellett - novemberre fel is kell dolgoznunk a beérkezett anyagokat! Ezért ha lehet, még szeptember folyamán végezzék el az általunk kért találkozás sorozatot gyülekezeteikben, és ne hagyják azt októberre.

Kívánjuk és imádkozunk azért, hogy Istenünknek különös kegyelme kísérje gyülekezetüket és egyházunk egészét ebben a folyamatban!

Szeretettel:

Harmathy András elnök

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió