Összetartozunk

2012. február 06., hétfő

„Olyan egyházmegye esperese vagyok, melynek magyar gyökerei vannak. Szlovák ajkú a hivatali nyelve, ezért komolyan megéljük ezt a feszültséget, mert érinti gyülekezeteinket” – mondta Juraj Brecko. Az Ondava-hernádi Református Egyházmegye esperesét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban kialakult feszültségről kérdeztük.

Milyen érzései vannak a Generális Konvent Elnökségének mai ülésével kapcsolatban?

Nagyon jó érzéseim voltak. Úgy gondolom, hogy a párbeszéd vezethet megoldáshoz. Ez volt az első eset, hogy a szlovák reformátusok szemtől szemben ültek a Magyar Református Egyház részegyházainak püspökeivel, hogy ők is jobban megismerhessenek minket. Korábban a mi magyar nemzetiségű vezetőink képviselték álláspontunkat, de talán jobb, ha személyesen találkozik velünk a Generális Konvent elnöksége, mintha csak képviselnek minket.

Két javaslattal érkeztek az ülésre azzal kapcsolatban, hogyan rendezzék ezt a feszült helyzetet. Ön melyiket tartja megfelelőbbnek?

A legjobb lehetőség mindenképp az első – a Magyar Református Egyház rendes tagjává válni –, mert mi szlovák és magyar reformátusok történelmileg összetartozunk. De mielőtt ez megtörténne, a Magyar Református Egyház alkotmányát úgy kellene módosítani, hogy az számunkra is elfogadható legyen. Azt akarjuk, hogy a Magyar Református Egyház ne csak egy nemzethez kötődjön. A Magyar Református Egyház alkotmánya kimondja, hogy a Magyar Református Egyház célja egy konkrét nemzet szolgálata. Ez pedig kizárja a régió többi nemzetét, és ez a probléma.

Fazekas püspök beszámolójában említette, hogy néhány szlovák református egy petícióval állt elő, melyet a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához nyújtottak be azzal a céllal, hogy a csatlakozás miatt vizsgálják felül az egyház regisztrációját. Mit tud erről, milyen támogatottsága van ennek a kezdeményezésnek a szlovák egyházmegyékben?

Erről Hamari urat (Marián Hamari a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese - a szerk.) kellene megkérdezni. Azt elmondhatom, hogy ez egy idén januári polgári petíció, nem egyházi kereteken belül történt, néhány lelkészünk csatlakozott hozzá, mások nem. A szlovák reformátusok sérelmet szenvedtek, néhányuk helyesnek tartja ezt a lépést, mások másképp oldanák meg a helyzetet. Tavaly nyáron volt már egy egyházi aláírásgyűjtés is, melyet a Zsinatnak címeztek. Ezt háromezer-ötszáz szlovák református írta alá, hogy a Zsinat fontolja meg a ratifikációt. 

Mit gondol, egységes maradhat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a feszültségek ellenére?

Én személyesen küzdök ezért, de a megegyezéshez két fél kell. A magyar testvéreinknek is meg kell érteniük, hogy valamit túlzásba vittek.

Feke György


Kapcsolódó anyagok:

A párbeszéd vezethet megoldáshoz – összefoglaló

Mint tagok a testben

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió