Odafigyeléssel a kapcsolatokért

2016. február 08., hétfő

Istentiszteletek, beszélgetések, filmvetítések és számos más színes program kíséri országszerte (és határon túl) a Házasság hetét. Az ökumenikus kezdeményezés kapcsán annak jártunk utána, hogyan foglalkoznak a jegyes- és házaspárokkal gyülekezeteinkben. Három református közösség három különböző kezdeményezését ismerhetik meg.

Házastársi csendesnap a Felvidéken

Őrös egy hatszáz fős település a Bodrogközben, épp csak egy hajszálnyival a határon túl. A helyi református közösség már harmadszor szervez házastársi csendesnapot a Házasság hetének szombatján, melyre az egyházmegye más gyülekezeteiből is jönnek az érdeklődők. „Azért indítottuk, mert azt a vezetést kaptuk Istentől, hogy szükség van egy olyan alkalomra, amely az érdeklődők számára megfogalmazza, mit mond az Ige a házasságról, s ami után a párok megerősödve térhetnek haza" – meséli a kezdeményezésről Kiss Miklós lelkész.

A helyi kultúrházban tartott együttléten csupa olyan dolgot szoktak csinálni, amire rohanó világunkban gyakran nem jut idő. Istenre figyeléssel, azaz áhítattal és énekléssel kezdődik a program, majd közösségi játékok következnek, melyek kizökkentenek a hétköznapokból, erősítik a csapatszellemet és megalapozzák az egész napos jó hangulatot. Délelőtt és délután is elhangzik egy-egy előadás, a résztvevők a hallottakat korosztályokra bontva, csoportokban beszélik meg. Az együttlét fontos része – jézusi mintára – a közösen elfogyasztott ebéd is, melyet a gyülekezet tagjai készítenek.

Első alkalommal 60-70 ember jött el a Bodrogköz különböző pontjairól, tavaly már több mint nyolcvanan vettek részt a családi napon. „Elsősorban fiatalokat vártunk, de meglepetésünkre középkorúak és nyugdíjasok is szép számmal érkeztek, ők sem gondolták úgy, hogy már mindent tudnának a témáról" – mondja a fiatal lelkész, akinek a programok lebonyolításában több egyházmegyei szolgatársa is besegít.

Az őrösi reformátusok sokat foglalkoztak azzal, hogy megfogalmazzák, gyülekezetük önképét. „A különböző generációk abban egyeztek meg, hogy családias közösséget szeretnének, olyat, melynek a család az egyik oszlopa" – a lelkész és a presbitérium ennek fényében végzik a szolgálatokat, az óvodai hittanos foglalkozásoktól kezdve a jegyesoktatásig. Utóbbinak egyébként fontos része a házasság bibliai alapjainak és a házassági fogadalom szövegének megértése mellett egymás és önmaguk jobb megismerése is.

Házaskurzus jegyeseknek

„A házasságra fel kell készülni, de ezt nem tanítják az iskolában" – mondja Illés Dávid esperes, a budai református gyülekezet vezető lelkésze. Sok más gyülekezethez hasonlóan a Szilágyi Dezső téren is felismerték, hogy a jegyesoktatás fontos része az életre szóló párkapcsolat megélésére való felkészítés is. Ehhez a népszerű házaskurzus tematikáját hívták segítségül.

Több mint tíz éve szerveztek felkészítő hétvégét, idéntől pedig egy hét alkalmas kurzust a pároknak, ahol többek között a házasság jó alapjairól, a kommunikációról, a megbocsátásról, a szülőkhöz való viszonyulásról, a szexualitásról és a szeretet kifejezési formáiról esik szó. Hétről hétre tartanak egy előadást a gyülekezeti teremben, s a hallottakat a jegyespárok egy ott elköltött vacsora mellett beszélhetik meg.

Jegyespárok felkészítő hétvégéje

A résztvevők reflektálhatnak egyéni és közös vágyaikra, nehézségeikre, döntési technikájukra. „Abban próbálunk segíteni nekik, hogy tanuljanak meg beszélgetni a kényes kérdésekről, nehéz témákról és a problémákról" – meséli a lelkész. A visszajelzések pozitívak: a házasság előtt állók sokat tanulnak ezeken az alkalmakon, s gyakran megerősíti őket abban, hogy jól választottak.

A budai gyülekezetben – köszönhetően temploma Duna-parti fekvésének – sokan kötnek házasságot, épp ezért a jegyesoktatás fontos része a párok „bevezetése a keresztyénségbe": az örömhír megosztása, református hitünk bemutatása és a párok gyülekezeti közösségbe invitálása is. Az esküvő után fiatal házasoknak szóló házicsoportba várják őket, ahol más párokkal közösen, keresztyén szemszögből beszélhetik meg új élethelyzetük örömeit és kihívásait.

Emellett baba-mama kör, párkapcsolati és gyermeknevelési témájú előadások is segítik őket, valamint a Házasság hete záró napján a délelőtti és esti vasárnapi istentiszteleteken személyes megerősítő áldást kérnek a házaspárokra, imádkoznak a jegyesekért, párkeresőkért.

Házaspárkör Zuglóban

A vasárnapi istentiszteleten áldást kérnek a náluk köttetett házasságokra és az oda járó párok kapcsolatára a Budapest-Baross téri gyülekezetben is, valamint a délután folyamán filmvetítéssel, beszélgetéssel és szeretetvendégséggel várják az érdeklődőket. A február 14-i programot Dobos Sándor és felesége, Tímea, a gyülekezetben működő házaspárkör vezetői szervezik.

„Igényeltük azt a fajta lelki közösséget, melyben egymás által épülhetünk" – mesél szolgálatuk kezdeteiről a házaspár. Sándor a gyülekezet ifjúsági közösségben nőtt fel, de ahogy a tagok sorban családot alapítottak, meglazultak ezek a kapcsolatok, az ifi megszűnt, és új lelki közösséget nem hoztak létre. Tímea a gyülekezetbe kerülve érezte ezt az űrt, és szeretett volna fiatal felnőtteknek szóló lelki körbe tartozni. „Milyen nagy segítség lett volna a hasonló élethelyzetű testvérekkel együtt lenni!" – emlékszik vissza.

Sándorral még jegyesekként eljártak Pálhegyi Ferenc előadásaira, majd friss házasként a Bibliai Házassággondozó Szolgálat (BHSZ) házassággondozó hetére. Bátran megvallják: egybekelésük után még mindketten tanultak, közben jöttek a gyerekek, építkeztek, s krízisbe jutott a kapcsolatuk. „Isten kegyelmének tartjuk, hogy kihozott belőle minket" – mondják. Eljutottak újra a BHSZ házassággondozó heteire, s látták, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, sőt megtapasztalták Jézus gyógyító jelenlétét is.

Miután rendbe jött a kapcsolatuk, elvégezték a BHSZ házaspárkör-vezetői képzését. Jó kapcsolatot ápolnak a zuglói és a fasori gyülekezet házaspárköreibe tartozókkal, de Isten arra vezette őket, hogy saját közösségükben kezdjenek valami újat: „Alkalmatlannak éreztük magunkat a szolgálatra, mint például Mózes. Az elhívásra csak több év után mondtunk igent, addig Ő türelmesen várt ránk, s azóta is többször megerősített, bátorított, hogy ne hagyjuk abba, mert erre a szolgálatra szükség van."

A csoport tagjai szolgálnak a tavalyi házasság heti istentiszteleten

2012 szeptemberében indították a csoportot lelkipásztoruk aktív támogatásával. Havi találkozásaik középpontjában az Isten Igéje áll, s emellett igyekeznek saját élethelyzetükhöz kapcsolódó témákkal foglalkozni. A csoport tagjai felosztják egymás között, ki melyik alkalomra készül. A rendszeres közös éneklésnek, imádságnak és beszélgetéseknek köszönhetően személyesebbek lettek a gyülekezeti tagok közötti kapcsolatok. Megosztják egymással örömeiket, nehézségeiket, Krisztus-központú válaszokat keresnek az őket foglalkoztató kérdésekre.

A visszajelzések alapján a résztvevők nagyon értékesnek tartják ezeket a találkozásokat, mutatja ezt az is, hogy a házaspárkör mostanra a gyülekezet egyik legaktívabb csoportja lett. Többek között gyülekezeti zenei CD-t készítettek, énekkart, honlapot hoztak létre. Beszálltak a nyári hittantábor szervezésébe, amit az évek alatt többgenerációs táborrá fejlesztettek. „Mind Jézus tanítványai vagyunk, hozzá szeretnénk vezetni másokat – mondja szolgálatukról Tímea, aki végzett hitoktató, s még hozzáteszi – a Mester kapcsolatokban élt, minket is erre teremtett."

Feke György

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.